Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 25/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2014)

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Xét Tờ trình số 6364/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 745/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Về công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng:

Hệ thống mạng lưới y tế dự phòng cùng với mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu của thành phố luôn chủ động và tích cực triển khai tốt công tác phòng chống dịch, triển khai có hiệu quả công tác truyền thông, giám sát dịch tễ, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, nhiều năm qua không để dịch lớn bùng phát xảy ra.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực của ngành y tế dự phòng và tuyến y tế cơ sở trong nhiều năm qua gặp rất nhiều khó khăn, số lượng cán bộ chỉ mới đạt 12,28% trên tổng số cán bộ y tế của ngành. Nhiều năm liền các đơn vị hoạt động về y tế dự phòng không tuyển được bác sĩ về công tác (do không được cấp chứng chỉ hành nghề, thu nhập thấp, không có điều kiện phát triển chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm để nâng cao tay nghề) một số cán bộ, bác sĩ được đào tạo nâng cao chuyên môn thì chuyển qua y tế tư nhân (mức lương cao hơn), các trạm y tế (phường, xã, thị trấn) vẫn còn tình trạng thiếu bác sĩ phải sử dụng bác sĩ nghỉ hưu và cử bác sĩ tuyến quận, huyện về trực luân phiên.

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 6364/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Chính sách thu hút:

a) Đối tượng hưởng chính sách thu hút: Bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, tiến sĩ y khoa, thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ, cử nhân y tế công cộng, sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa hệ chính quy cam kết tình nguyện về công tác tại lĩnh vực y tế dự phòng thuộc 05 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn) Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Pháp y Tâm Thần với thời gian tối thiểu từ 05 năm trở lên, ngoài chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật còn được hưởng các chế độ hỗ trợ như sau:

b) Nội dung chính sách:

b)1. Trợ cấp hàng tháng:

- Đối với bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y khoa, thạc sĩ y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề về công tác tại huyện Cần Giờ được trợ cấp 3 lần mức lương cơ sở/tháng; trường hợp về công tác tại 04 huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Pháp y Tâm Thần được trợ cấp 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Đối với cử nhân y tế công cộng; sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa hệ chính quy về công tác tại huyện Cần Giờ được trợ cấp 2 lần mức lương cơ sở/tháng; trường hợp về công tác tại 04 huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Pháp y Tâm Thần được trợ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng.

Thời gian hưởng trợ cấp là 5 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

b) 2. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng được thu hút về công tác tại 05 huyện:

Các đối tượng được hưởng chính sách thu hút về công tác tại lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn 05 huyện được hưởng chính sách về đào tạo, bồi dưỡng tương tự như cán bộ, viên chức công tác tại huyện Cần Giờ theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chính sách hỗ trợ:

a) Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ: Cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và quận, huyện, Trạm Y tế; cán bộ, viên chức làm công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập từ bậc Tiểu học trở lên.

b) Nội dung chính sách hỗ trợ:

+ Điều chỉnh tăng 80% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố theo Quyết định số 189/2003/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Điều chỉnh tăng 50% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Đối tượng Cán bộ, viên chức, nhân viên y tế

Mức hiện hưởng (đồng/người/tháng)

Mức đề nghị điều chỉnh (đồng/người/tháng)

Tại Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố

220.000

400.000

Tại Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện

330.000

500.000

+ Điều chỉnh tăng 50% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại các Trạm Y tế phường trên địa bàn quận theo Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Điều chỉnh tăng 20% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại các Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Trình độ

Mức hiện hưởng
(đồng/người/tháng)

Mức đề nghị điều chỉnh
(đồng/người/tháng)

Phường

Cần Giờ

Phường

Cần Giờ

Đại học

600.000

1.120.000

1.400.000

900.000

1.344.000

1.680.000

Trung cấp

300.000

560.000

700.000

450.000

672.000

840.000

Sơ cấp

200.000

420.000

525.000

300.000

504.000

630.000

Vận dụng cho cán bộ, viên chức làm công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập từ bậc Tiểu học trở lên được hưởng mức hỗ trợ tương tự như cán bộ, viên chức, nhân viên làm công tác y tế dự phòng tại các Trạm y tế phường (theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).

 

Trình độ

Mức đề nghị được hưởng
(đồng/người/tháng)

Đại học

900.000

Trung cấp

450.000

3. Kinh phí thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí trong dự toán chi hàng năm cho Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện để thực hiện chính sách thu hút, chính sách hỗ trợ đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên đang công tác tại các cơ sở y tế, giáo dục công lập.

4. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện các chế độ, chính sách nêu trên được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- CT UBND các quận, huyện; CT HĐND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH 

 

 Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

thuộc tính Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2014/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành:11/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi