Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
790 kết quả chứa từ khóa: 35/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 35/CT-TTg 2021 tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
02

Chỉ thị 35/CT-TTg triển khai biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
03

Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
04

Chỉ thị 35/CT-TTg về khai thác và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
05

Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2014
06

Công văn 5709/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
07

Công văn 3399/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
08

Công văn 144/BGTVT-VT 2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 31/12/2021

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
09

Chỉ thị 01/CT-TTg 2022 đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
10

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
11

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
12

Chỉ thị 07/CT-TTg đẩy mạnh triển khai, thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
13

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
14

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
15

Chỉ thị 35/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
16

Chỉ thị 35/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
17

Chỉ thị 35/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
18

Chỉ thị 35/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
19

Chỉ thị 35/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
20

Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
Vui lòng đợi