Chỉ thị 29/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 29/2014/CT-UBND

Chỉ thị 29/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/2014/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:19/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------
Số: 29/2014/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2014
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC
 THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trong những năm qua, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên được nâng cao, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các giải pháp chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại một số sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện còn khá mới mẻ; chưa phân định được nhiệm vụ thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực với chức năng của tổ chức Đoàn Thanh niên, nên công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật cho thanh niên còn mờ nhạt, chưa đi vào chiều sâu và chất lượng chưa cao.
Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên và đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian qua về công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào hoạt động có nền nếp, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nghiêm các nội dung sau:
a) Tập trung nghiên cứu, xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về thanh niên và công tác thanh niên theo các mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2020;
b) Tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện tốt việc phối hợp liên tịch với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt;
c) Bố trí, phân công công chức làm công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên làm cơ sở tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp cho thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách;
đ) Nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyên đề khoa học về thanh niên và công tác thanh niên nhằm giúp công tác quản lý nhà nước về thanh niên có hiệu quả;
e) Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Thành phố nói riêng trên trường quốc tế; không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở ngoài nước; tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết với thanh niên các nước bạn; giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước;
g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên trong phạm vi quản lý nhà nước.
2. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
a) Ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên;
b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi ban hành;
c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.
3. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị này; ban hành các văn bản hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
b) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt trong việc tham mưu cho Thành phố tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại lắng nghe nguyện vọng của thanh niên; góp ý, xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; vận động thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên;
c) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong công tác thanh niên, tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; xây dựng và thực hiện chương trình công tác thanh niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; vận động thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật nhà nước.
4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên Thành phố.
5. Trách nhiệm của Sở Tài chính:
Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bố trí kinh phí trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất và ý kiến khác về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Công tác Thanh niên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Sở - ban - ngành, đoàn thể Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Báo Sài Gòn Giải phóng;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (VX/Ng.T) H.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và Chương trình 75-CTr/TU ngày 08/5/2024 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và Chương trình 75-CTr/TU ngày 08/5/2024 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Chính sách

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi