Quyết định 3416/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3416/QĐ-BTP

Quyết định 3416/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3416/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:22/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Dân sự, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------------------
Số: 3416/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung sau:
I. QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Việc nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi hành án dân sự phải nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự, tuân thủ các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự cũng như các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.  
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự phải có lộ trình hợp lý, phân công trách nhiệm rõ ràng, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.
- Chú trọng phát triển các phần mềm ứng dụng trong hoạt động chuyên môn của các cơ quan thi hành án dân sự.
- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự.
- Các giải pháp kỹ thuật đưa ra phải phù hợp và phát huy được hạ tầng kỹ thuật hiện có và ưu tiên việc kế thừa các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu hiện đang được sử dụng; Phối hợp đồng bộ nội dung đầu tư, quy mô và thời gian triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin để tránh trùng lặp; Chú trọng nghiên cứu việc đầu tư các giải pháp và sản phẩm dùng chung; Đảm bảo khả năng kết nối với các phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan của Tòa án nhân dân các cấp, các cơ quan thi hành án hình sự, sẵn sàng kết nối, cung cấp, tích hợp, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi các cơ sở dữ liệu này đi vào hoạt động.
II. MỤC TIÊU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu của Đề án
a) Mục tiêu chung
Nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự về ý nghĩa, vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự, để từ đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thi hành án dân sự, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức.
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng, quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất;
- Thiết lập, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để phục vụ việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan thi hành án dân sự;
- Xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành;
- Đào tạo và tuyển mới đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đủ có trình độ cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phổ cập công nghệ thông tin cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự;
- Đến năm 2020, từ 90% đến 100% các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện báo cáo định kỳ và trao đổi thông tin qua mạng;
- Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng Cổng Thông tin điện tử về Thi hành án dân sự, tích hợp Trang Thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự; Đảm bảo điều kiện kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự.
2. Phạm vi của Đề án
Đề án tập trung vào việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự trên toàn quốc.
III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Nhiệm vụ 1: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin
a) Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử
Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng.
- Sản phẩm chủ yếu: Trung tâm dữ liệu điện tử được đầu tư trang thiết bị phù hợp.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và một số đơn vị có liên quan.
b) Rà soát, trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự
- Sản phẩm chủ yếu: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự được trang bị máy vi tính có kết nối mạng nội bộ, kết nối internet được bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.
c) Triển khai chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự
Triển khai và đưa vào ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự nhằm tăng cường gửi, nhận các văn bản điện tử trong công tác quản lý thi hành án dân sự.
- Sản phẩm chủ yếu: Các cán bộ lãnh đạo cấp Cục, cấp phòng của cơ quan thi hành án dân sự được cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
2. Nhiệm vụ 2: Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự
a) Nâng cấp, phát triển Trang thông tin Thi hành án dân sự
Nâng cấp Trang thông tin thành Cổng Thông tin điện tử về thi hành án dân sự.
- Sản phẩm chủ yếu: Cổng Thông tin Thi hành án dân sự của lĩnh vực thi hành án dân sự tích hợp Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.
b) Xây dựng, triển khai trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự
Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự là kênh thông tin hai chiều phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và thực hiện các công việc liên quan đến công tác thi hành án dân sự một cách nhanh chóng, hiệu quả.
- Sản phẩm chủ yếu: Trang thông tin điện tử của tất cả các Cục Thi hành án dân sự có điều kiện triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng
a) Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự
Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự, kết nối với Phần mềm Quản lý văn bản, điều hành và Hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan thi hành án dân sự.
- Sản phẩm chủ yếu: Phần mềm Quản lý công văn đi/đến được triển khai cho các Cục Thi hành án dân sự.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự.
b) Triển khai chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự
Đưa vào sử dụng chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho các Cục Thi hành án dân sự, phục vụ công tác quản lý, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức điện tử trong các cơ quan thi hành án dân sự.
- Sản phẩm chủ yếu: Phần mềm quản lý cán bộ và chức danh tư pháp được chính thức đưa vào sử dụng và khai thác tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ.
c) Triển khai việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp
Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, triển khai việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp.
- Sản phẩm chủ yếu: Phân hệ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp của Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp: Sở Tư pháp tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện: trong giai đoạn 2015-2020.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp.
d) Xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật
Phần mềm có khả năng kết nối với Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; Kết nối, cung cấp, tích hợp thông tin với các phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan của Tòa án nhân dân các cấp, cơ quan thi hành án hình sự; Kết nối, cung cấp, tích hợp, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi các cơ sở dữ liệu này đi vào hoạt động.
- Phạm vi sử dụng: Tổng cục Thi hành án dân sự; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
- Sản phẩm chủ yếu: Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được pháp luật quy định.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2019:
+ Năm 2015 - 2016: triển khai thí điểm phần mềm tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan khác có liên quan.
+ Năm 2017-2019: hoàn thiện và triển khai tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan khác có liên quan.
đ) Thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3
Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại các Cục Thi hành án dân sự, nghiên cứu, xây dựng lộ trình, triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử về thi hành án dân sự và các trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự.
- Sản phẩm chủ yếu: Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 về thi hành án dân sự được triển khai thí điểm tại một số cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có các quy định của pháp luật, dự kiến trong giai đoạn 2015-2020.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan.
e) Xây dựng Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự
Dựa trên kết quả xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự (theo chế độ báo cáo thống kê), sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
Mục tiêu đặt ra với Đề án: Xây dựng được Cơ sở dữ liệu điện tử về công tác thi hành án dân sự, kết nối với Cơ sở dữ liệu, phần mềm có liên quan trong Ngành Tư pháp.
- Sản phẩm chủ yếu: Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015-2020.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
g) Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự
Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện có để chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo phù hợp với đặc thù công việc của các cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp các Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện có không phù hợp với đặc thù công việc trên thực tế của các cơ quan thi hành án dân sự thì sẽ tiến hành xây dựng mới và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo để triển khai trong các cơ quan thi hành án dân sự.
Phạm vi sử dụng: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
- Sản phẩm chủ yếu: Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020:
+ Năm 2015: Khảo sát, đánh giá, lập Dự án.
+ Năm 2016: Triển khai thí điểm tại một số cơ quan thi hành án dân sự.
+ Năm 2017 - 2020: Triển khai tại các cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ.
h) Nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
- Sản phẩm chủ yếu: Phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự được nâng cấp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.
4. Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
a) Tuyển dụng đủ cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cần có cơ chế, chính sách thu hút trong tuyển dụng…)
- Sản phẩm chủ yếu: Đảm bảo tuyển đủ số biên chế về cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách về làm tại Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ.
b) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự
Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự (có thể lồng ghép nội dung trong các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự các cấp). 
- Sản phẩm chủ yếu: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự được bồi dưỡng kiến thức mới về công nghệ thông tin.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ.
5. Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước thông qua các hình thức như: khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm thực tế hoặc cử cán bộ tham dự các hội thảo, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin
- Sản phẩm chủ yếu: Một số cán bộ phù hợp được cử tham gia khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm, tham dự hội thảo, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp tài chính
- Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Công nghệ thông tin lập kế hoạch hàng năm để Bộ Tư pháp có cơ sở bố trí kinh phí cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo Đề án;
- Huy động các nguồn vốn khác trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án (nếu có);
- Đầu tư đồng bộ cho phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và đào tạo sử dụng.
2. Giải pháp triển khai
- Gắn chặt ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính, triển khai thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ thông tin sau đó nhân rộng, hợp tác công tư để triển khai một số dự án lớn…
- Phát huy vai trò đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Cục Công nghệ thông tin trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; là đầu mối tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Phát huy vai trò của Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc thống nhất tổ chức việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;
- Cục Công nghệ thông tin cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thi hành án dân sự để đảm bảo sự nhất quán, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan thi hành án dân sự, phù hợp thực tiễn thi hành án dân sự.
3. Giải pháp tổ chức
- Kiện toàn bộ máy chuyên trách công nghệ thông tin tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại Cục Thi hành dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Có kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và tuyển dụng đủ biên chế công nghệ thông tin chuyên trách cần thiết;
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cán bộ phù hợp với nhu cầu, tiến độ và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo một cách có hệ thống về tin học cơ bản và tin học văn phòng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự;
- Tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương về vai trò và tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Giải pháp về thể chế
- Việc xây dựng, xét duyệt, triển khai thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin phải phù hợp với nội dung của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Tư pháp và nhu cầu thực tiễn, kế thừa được thành quả của các dự án đã triển khai trước đó;
- Ban hành các quy định, quy chế mới để gắn việc cải cách hành chính với ứng dụng khai thác, vận hành hệ thống thông tin đối với các cơ quan thi hành án dân sự. Xây dựng các quy chế, quy định trong việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành;
- Hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thi hành án dân sự: thực hiện chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ; ban hành các chuẩn thông tin;
- Xây dựng quy định về phân cấp quản lý và tổ chức hoạt động ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Tư pháp cho Tổng cục Thi hành án dân sự.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Công nghệ thông tin
- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ được nêu trong Đề án;
- Chủ trì trong việc hướng dẫn, thẩm định các dự án xây dựng mới phần mềm thuộc phạm vi Đề án;
- Hướng dẫn, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai các nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì được nêu trong Đề án;
- Đôn đốc, triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án;
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án;
- Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cấp các phần mềm, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự
- Tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai Đề án theo phạm vi được giao;
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án;
- Hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Hướng dẫn lập dự toán, thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định các dự án đầu tư thuộc Đề án;
- Bố trí, phân bổ nguồn kinh phí để phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Đề án theo quy định của chế độ hiện hành và phân cấp quản lý ngân sách.
4. Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự nghiên cứu, đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế và tìm kiếm nguồn viện trợ ODA cho việc thực hiện Đề án.  
5. Các đơn vị thuộc Bộ: Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Đề án.
6. Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
- Thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án;
- Tổ chức đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị tin học, hệ thống mạng, việc kết nối, trao đổi, chia sẻ, bảo mật thông tin và công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thi hành án dân sự để phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin;
- Phối hợp, cung cấp thông tin đối với các mẫu phiếu khảo sát khi có yêu cầu;
- Báo cáo đánh giá việc sử dụng các phần mềm hiện có, đề xuất nhu cầu nâng cấp, phát triển các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự phục vụ quản lý, điều hành;
- Thực hiện theo sự hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện Đề án.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục CNTT.
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi