(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 08/11/2014 - 14/14/2014, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 8874/VPCP-KTTH) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8874/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa giáo dục đào tạo.

* (SMS: 4929/TCT-TNCN) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4929/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất.

* (SMS: 80/NQ-CP) - Ngày 06/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

* (SMS: 4893/TCT-TNCN) - Ngày 04/11/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4893/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất.

* (SMS: 4826/TCT-KK) - Ngày 30/10/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4826/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu.

* (SMS: 4818/TCT-CS) - Ngày 30/10/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4818/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu.

* (SMS: 4817/TCT-CS) - Ngày 30/10/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4817/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4815/TCT-KK) - Ngày 30/10/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4815/TCT-KK về việc hoàn án phí.

* (SMS: 4803/TCT-KK) - Ngày 30/10/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4803/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4690/TCT-KK) - Ngày 23/10/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4690/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4685/TCT-CS) - Ngày 23/10/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4685/TCT-CS về chính sách thuế.


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 4268/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4268/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ cho người lao động.

* (SMS: 4260/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4260/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

* (SMS: 4257/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4257/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư.

* (SMS: 103/2014/ND-CP) - Ngày 11/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
* (SMS: 4240/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/11/2014,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4240/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng đóng Bảo hiểm Xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước ban hành.

* (SMS: 4238/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4238/LĐTBXH-LĐTL về việc tính trợ cấp mất việc làm.

* (SMS: 4235/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4235/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động.

* (SMS: 4221/LDTBXH-ATLD) - Ngày 10/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015.

* (SMS: 4216/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4216/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

* (SMS: 4215/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4215/LĐTBXH-LĐTL về việc chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động.

* (SMS: 4214/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4214/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi.

* (SMS: 4213/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4213/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

 * (SMS: 4199/LDTBXH-ATLD) - Ngày 07/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4199/LĐTBXH-ATLĐ về việc thanh, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động ở những nơi đông người.

* (SMS: 41/2014/TT-BCT) - Ngày 05/11/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 41/2014/TT-BCT quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

* (SMS: 37/2014/QD-UBND) - Ngày 05/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 37/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên.


ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 8669/UBND-XDGT) - Ngày 06/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8669/UBND-XDGT về việc kiểm tra, khắc phục các tồn tại về chất lượng khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 8305/UBND-TNMT) - Ngày 28/10/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8305/UBND-TNMT về việc rà soát, công khai trên Trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 9059/VPCP-KTTH) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9059/VPCP-KTTH về việc xử lý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (SMS: 8898/VPCP-QHQT) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8898/VPCP-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án sử dụng ODA của Chính phủ Luxembourg.


TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 9055/VPCP-KTTH) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9055/VPCP-KTTH về việc xử lý đề nghị về vốn của một số địa phương.

* (SMS: 31/2014/TT-NHNN) - Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 31/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

 
* (SMS: 5296/CT-BGDDT) - Ngày 10/11/2014,
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 5296/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 8939/VPCP-KTTH) - Ngày 10/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8939/VPCP-KTTH về việc ứng vốn, hỗ trợ vốn cho hai ngân hàng chính sách.

* (SMS: 30/2014/TT-NHNN) - Ngày 06/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
* (SMS: 02/CT-BTNMT) - Ngày 30/10/2014,
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 02/CT-BTNMT về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

* (SMS: 2195/TB-KBNN) - Ngày 03/09/2014, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2195/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2014.


XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 9027/VPCP-KTTH) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9027/VPCP-KTTH về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế.

* (SMS: 13629/TCHQ-PC) - Ngày 11/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 13629/TCHQ-PC về việc trả lời vướng mắc.

* (SMS: 13630/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 13630/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng.

* (SMS: 13587/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 13587/TCHQ-GSQL về việc xác định địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 13575/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13575/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng lỏng (Schercemol Tisc Ester)- NPL sản xuất mỹ phẩm.

* (SMS: 13574/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13574/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng bột, không ion (Duck Loid EF)- NPL sản xuất mỹ phẩm.

* (SMS: 13540/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13540/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hoàn thiện chống trơn dùng trong ngành dệt (Antipilling Ts Conc).

* (SMS: 13531/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13531/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hoạt động bề mặt không ion, ở dạng rắn (Nikkol Nikkofoam S) - NPL SX mỹ phẩm.

* (SMS: 13530/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13530/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sáp nhân tạo dùng tạo độ bóng cho cao su, 20kg/bao (Chất phụ gia tạo độ bóng lốp xe ô tô) Ozoace-3201.

* (SMS: 13529/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13529/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Tiona 595 titanium dioxide (dùng sản xuất sơn).

* (SMS: 13528/TB-TCHQ) - Ngày 07/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13528/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - 1106# Syntan (Chất hoàn tất) các loại DRWP.

* (SMS: 8882/VPCP-KTTH) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8882/VPCP-KTTH về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về cơ chế, chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.

* (SMS: 13485/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13485/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu các loại.

* (SMS: 13477/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13477/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất phụ gia dùng trong xây dựng - 150 (Polyete dạng nguyên sinh).

* (SMS: 13476/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13476/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Protein đã thủy phân - Hydrotriticum WQ.

* (SMS: 13475/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13475/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt - DSH-CN, frostempfindlich.

* (SMS: 13468/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 13468/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất phụ gia siêu dẻo dùng trong xây dựng - LR 1100 (Polycarboxylate Superplaticizer).

* (SMS: 15713/BTC-CST) - Ngày 29/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15713/BTC-CST về việc phân loại mặt hàng thực phẩm bổ sung.

* (SMS: 14397/BTC-TCHQ) - Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14397/BTC-TCHQ về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa.


XÂY DỰNG

* (SMS: 2889/BXD-HDXD) - Ngày 10/11/2014, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2889/BXD-HĐXD về kiểm tra việc tuân thủ các quy định kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng.

* (SMS: 5785/QD-UBND) - Ngày 07/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5785/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

* (SMS: 1331/QD-BXD) - Ngày 05/11/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1331/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 8966/VPCP-KTTH) - Ngày 10/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8966/VPCP-KTTH về Nghị định 04/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

* (SMS: 5782/QD-UBND) - Ngày 07/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5782/QĐ-UBND về việc ban hành "Bộ tiêu chí xếp hạng sản phẩm OVOP Hà Nội" thuộc Chương trình xúc tiến thương mại "Mỗi làng một sản phẩm" để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa giai đoạn 2012 - 2015.


* (SMS: 11088/BCT-TTTN) - Ngày 07/11/2014,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 11088/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 100/2014/ND-CP) - Ngày 06/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

* (SMS: 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT) - Ngày 27/10/2014, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 63/2014/QD-TTg) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2014/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 10167/QD-BCT) - Ngày 10/11/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 10167/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
* (SMS: 8968/VPCP-QHQT) - Ngày 10/11/2014,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8968/VPCP-QHQT về việc cập nhật lần thứ nhất Báo cáo của Việt Nam cho Công ước khí hậu.

* (SMS: 5546/QD-UBND) - Ngày 28/10/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5546/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật hồ Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội đến năm 2020.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 8913/VPCP-KGVX) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8913/VPCP-KGVX về việc ký Báo cáo về tình hình an toàn thực phẩm.

* (SMS: 627/QD-QLD) - Ngày 03/11/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 627/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

* (SMS: 626/QD-QLD) - Ngày 31/10/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 626/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

* (SMS: 1079/BC-BYT) - Ngày 22/10/2014, Bộ Y tế ban hành Báo cáo 1079/BC-BYT về công tác y tế tháng 10 năm 2014.

GIAO THÔNG

* (SMS: 9063/VPCP-KTN) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9063/VPCP-KTN về việc đầu tư tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địa phận tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 2248/TTg-KTN) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2248/TTg-KTN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

* (SMS: 8897/VPCP-KTN) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8897/VPCP-KTN về việc triển khai các tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Ninh Bình - Thanh Hóa - Vũng Áng và Trung Lương - Cần Thơ.

* (SMS: 55/2014/TT-BGTVT) - Ngày 20/10/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 55/2014/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.


GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 9028/VPCP-KGVX) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9028/VPCP-KGVX về việc tổ chức kỳ thi năm 2015.

* (SMS: 2047/QD-TTg) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2047/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung tiết b điểm 4 Mục II Điều 1 Quyết định 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chuyển giao các chương trình: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế giai đoạn 2012 - 2015".

* (SMS: 2030/QD-TTg) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2030/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án "Trung tâm đào tạo nghề Việt Đức", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

* (SMS: 5222/QD-BGDDT) - Ngày 07/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5222/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh đối với trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị.

* (SMS: 6373/BGDDT-GDTH) - Ngày 06/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6373/BGDĐT-GDTH về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ.

* (SMS: 993/TB-BGDDT) - Ngày 05/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 993/TB-BGDĐT về kết quả tập huấn giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2014.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 429/TB-VPCP) - Ngày 10/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 429/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 3015/QD-BKHCN) - Ngày 31/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3015/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương” để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014.

BẢO HIỂM

* (SMS: 3558/BHXH-THU) - Ngày 13/11/2014, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3558/BHXH-THU về việc chấn chỉnh trong việc cấp sổ Bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 3534/BHXH-CDBHXH) - Ngày 11/11/2014, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3534/BHXH-CĐBHXH về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới.

* (SMS: 3533/BHXH-CDBHXH) - Ngày 11/11/2014, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3533/BHXH-CĐBHXH về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội C65-HD phôi mới.

* (SMS: 2028/QD-TTg) - Ngày 10/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2028/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 11/2014/TT-BNV) - Ngày 09/10/2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) - Ngày 07/11/2014, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc tiếp nhận thông tin xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 2033/QD-TTg) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2033/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

* (SMS: 8927/VPCP-KGVX) - Ngày 08/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8927/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí.

* (SMS: 1614/QD-BTTTT) - Ngày 03/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1614/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL LLC - US0065.

* (SMS: 1888/QD-BTNMT) - Ngày 05/09/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1888/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 2050/QD-TTg) - Ngày 12/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2050/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 8914/VPCP-KGVX) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8914/VPCP-KGVX về việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và việc đổi mới hoạt động thể dục, thể thao trong giai đoạn tới.

* (SMS: 3963/BVHTTDL-DSVH) - Ngày 05/11/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 3963/BVHTTDL-DSVH về việc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 428/TB-VPCP) - Ngày 10/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 428/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy và đề xuất, kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 8678/UBND-XDGT) - Ngày 06/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8678/UBND-XDGT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các công trường thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 8497/UBND-CT) - Ngày 03/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8497/UBND-CT về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn Thành phố.


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 427/TB-VPCP) - Ngày 10/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 427/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 456/QD-UBDT) - Ngày 07/11/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 456/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

* (SMS: 8905/VPCP-KTTH) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8905/VPCP-KTTH về việc thực hiện Thông báo 372/TB-VPCP ngày 19/09/2014.

* (SMS: 78/2014/QD-UBND) - Ngày 31/10/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 78/2014/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.


HÀNH CHÍNH

* (SMS: 4251/LDTBXH-Ttr) - Ngày 12/11/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4251/LĐTBXH-Ttr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2015.

* (SMS: 468/QD-UBDT) - Ngày 11/11/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 468/QĐ-UBDT về Quy chế hoạt động của Ban Cải cách hành chính, Tổ thư ký giúp việc Ban Cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 38/2014/QD-UBND) - Ngày 07/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 5467/QD-UBND) - Ngày 06/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5467/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 5466/QD-UBND) - Ngày 06/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5466/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
* (SMS: 455/QD-UBDT) - Ngày 06/11/2014,
Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 455/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế công tác văn thư của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 453/QD-UBDT) - Ngày 04/11/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 453/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 79/2014/QD-UBND) - Ngày 04/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 79/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5426/QD-UBND) - Ngày 04/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5426/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 12/2014/TT-BNV) - Ngày 28/10/2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2014/TT-BNV về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

* (SMS: 159/2014/TT-BTC) - Ngày 27/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 159/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2046/QD-TTg) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2046/QĐ-TTg về việc bổ sung Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo.

* (SMS: 2045/QD-TTg) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2045/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 469/QD-UBDT) - Ngày 11/11/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 469/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ Biên tập Trang tin Cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 1649/QD-BTTTT) - Ngày 07/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1649/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 1648/QD-BTTTT) - Ngày 07/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1648/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 8915/VPCP-QHQT) - Ngày 07/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8915/VPCP-QHQT về việc kiện toàn các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban Liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp.

* (SMS: 1631/QD-BKHDT) - Ngày 10/11/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1631/QĐ-BKHĐT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 2018/QD-TTg) - Ngày 06/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2018/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 2016/QD-TTg) - Ngày 06/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2016/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 2015/QD-TTg) - Ngày 06/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2015/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016.
* (SMS: 2014/QD-TTg) - Ngày 06/11/2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2014/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016.


CÔNG NGHIỆP
 

* (SMS: 10012/QD-BCT) - Ngày 05/11/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 10012/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

 
NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 9054/VPCP-KGVX) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9054/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định về chế độ đối với kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ trên tàu kiểm ngư.

* (SMS: 9033/VPCP-KTTH) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9033/VPCP-KTTH về Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

* (SMS: 10130/QD-BCT) - Ngày 10/11/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 10130/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.

* (SMS: 4871/QD-BNN-TCTL) - Ngày 10/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4871/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý.

* (SMS: 5458/QD-UBND) - Ngày 05/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5458/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 35/2014/QD-UBND) - Ngày 04/11/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 9897/QD-BCT) - Ngày 03/11/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 9897/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.
* (SMS: 9896/QD-BCT) - Ngày 03/11/2014,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 9896/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức giám định phân bón vô cơ.

* (SMS: 36/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/10/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

* (SMS: 35/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/10/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* (SMS: 34/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/10/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

* (SMS: 33/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 30/10/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

* (SMS: 9654/QD-BCT) - Ngày 28/10/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 9654/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 3053/QD-BKHCN) - Ngày 06/11/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3053/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.

HÀNG HẢI

* (SMS: 61/2014/TT-BGTVT) - Ngày 07/11/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 61/2014/TT-BGTVT về việc quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố Danh mục cảng thủy nội địa.

* (SMS: 9020/VPCP-KTN) - Ngày 12/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9020/VPCP-KTN về việc quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải và vốn thực hiện Dự án nạo vét luồng vào Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 50/2014/TT-BGTVT) - Ngày 17/10/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 50/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

* (SMS: 75/NQ-CP) - Ngày 09/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định liên Chính phủ về cảng cạn.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 48/2014/TT-BTNMT) - Ngày 22/08/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 48/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

* (SMS: 5533/QD-UBND) - Ngày 27/10/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5533/QĐ-UBND về việc bố trí kinh phí tổ chức lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; lễ tang Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

* (SMS: 30/2014/TT-BLDTBXH) - Ngày 24/10/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động Thương binh và Xã hội.


NGOẠI GIAO

* (SMS: 8950/VPCP-QHQT) - Ngày 10/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8950/VPCP-QHQT về Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo ASEAN và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).