(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 19/06/2010 - 25/06/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
 Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 69/2010/ND-CP) - Ngày 21/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2010/NĐ-CP về việc an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
 
* (SMS: 68/2010/ND-CP) - Ngày 15/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2010/NĐ-CP về quy định việc xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 953/QD-TTg) - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 953/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 952/QD-TTg) - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 952/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 932/QD-TTg) - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 932/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 931/QD-TTg) - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 931/QĐ-TTg về việc phê duyệt nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ả-rập Xê-út về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản.
 
* (SMS: 930/QD-TTg) - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en.
 
* (SMS: 929/QD-TTg) - Ngày 22/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thuỷ văn đến năm 2020.
 
* (SMS: 927/QD-TTg) - Ngày 22/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 927/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020.

* (SMS: 924/QD-TTg) - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 924/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 917/QD-TTg) - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 917/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 913/QD-TTg) - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 913/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 912/QD-TTg) - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 912/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 911/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 911/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 910/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 910/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2009 - 2010 cho các địa phương (đợt 3).
 
* (SMS: 909/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 909/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố.
 
* (SMS: 908/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Lào Cai.
 
* (SMS: 907/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 907/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.
 
* (SMS: 906/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010 , Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 906/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.
 
* (SMS: 905/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 905/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.
 
* (SMS: 904/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 904/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.
 
* (SMS: 1026/TTg-DMDN) - Ngày 16/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1026/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 4193/VPCP-KTN) - Ngày 18/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4193/VPCP-KTN về việc sản xuất, lắp ráp xe ôtô mini buýt.
 
* (SMS: 3902/VPCP-KTTH) - Ngày 08/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3902/VPCP-KTTH về việc lệ phí cấp Giấy thông hành hồi hương cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 2071/LDTBXH-KHTC) - Ngày 23/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2071/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2011.
 
* (SMS: 2028/LDTBXH-LDTL) - Ngày 21/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2028/LĐTBXH-LĐTL  về việc tiền lương Ban quản lý dự án.
 
* (SMS: 2011/LDTBXH-LDTL) - Ngày 21/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2011/LĐTBXH-LĐTL về việc mua cổ phần ưu đãi giảm giá.
 
* (SMS: 1982/LDTBXH-LDTL) - Ngày 17/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1982/LĐTBXH-LĐTL về việc điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng tiền lương tối thiểu.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 349/CD-BGDDT) - Ngày 23/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 349/CĐ-BGDĐT về việc kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010.
 
* (SMS: 3590/BGDDT-GDDH) - Ngày 22/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3590/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo nhanh tình hình thi đại học, cao đẳng năm 2010.
 
* (SMS: 3574/BGDDT-VP) - Ngày 22/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3574/BGDĐT-VP về việc đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử.
 
* (SMS: 2316/QD-BGDDT) - Ngày 08/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2316/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh sách cán bộ trúng tuyển đi học tập và nghiên cứu trình độ Thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách nhà nước năm 2010 (Chương trình học bổng lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA).
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 69/BXD-KTXD) - Ngày 22/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 69/BXD-KTXD về việc xét giá dự thầu đối với công trình đấu thầu rộng rãi.
 
* (SMS: 68/BXD-KTXD) - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 68/BXD-KTXD về việc thanh toán KLHT giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 1118/BXD-PTDT) - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1118/BXD-PTĐT về việc báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc Hội.
 
* (SMS: 1116/BXD-QLN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1116/BXD-QLN về việc xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ từ 30-50m2 trong nhà ở chung cư thương mại.
 
* (SMS: 38/BXD-QLN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 38/BXD-QLN về việc cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị.
 
* (SMS: 1108/BXD-KTXD) - Ngày 17/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1108/BXD-KTXD về việc xác định chi phí nhân công thi công công trình đê, kè.
 
* (SMS: 65/BXD-HDXD) - Ngày 16/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 65/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thủ tục lựa chọn đối tác để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 40/BXD-VLXD) - Ngày 15/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 40/BXD-VLXD về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn.
 
* (SMS: 05/2010/TT-BXD) - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2010/TT-BXD về hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1989/BNV-CCVC) - Ngày 22/06/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1989/BNV-CCVC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý khi chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 04/2010/TT-BKHCN) - Ngày 21/06/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1759/QD-BTP) - Ngày 21/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1759/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khi thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020".
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1124/BXD-KTXD) - Ngày 21/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1124/BXD-KTXD về việc chi phí lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị.
 
* (SMS: 17/CT-BCT) - Ngày 21/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 17/CT-BCT về việc thực hiện các biện pháp nâng cao cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
 
* (SMS: 27/2010/TT-BCT) - Ngày 16/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2010/TT-BCT về việc điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 34/2009TT-BCT ngày 17/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 7957/BTC-TCHQ) - Ngày 18/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7957/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 92/2010/TT-BTC) - Ngày 17/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.
 
* (SMS: 90/2010/TT-BTC) - Ngày 16/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 
* (SMS: 89/2010/TT-BTC) - Ngày 16/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

* (SMS: 7645/BTC-TCHQ) - Ngày 16/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7645/BTC-TCHQ về việc đăng ký danh mục miễn thuế.
 
* (SMS: 88/2010/TT-BTC) - Ngày 15/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.
 
* (SMS: 7259/BTC-CST) - Ngày 07/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7259/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu mặt hàng xích xe đạp, xe máy.
 
* (SMS: 7252/BTC-CST) - Ngày 07/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7252/BTC-CST về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa trung tâm.
 
* (SMS: 7077/BTC-CST) - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7077/BTC-CST về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải tự đổ.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1628/QD-BGTVT) - Ngày 15/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1628/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 35/2010/TT-BYT) - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.
 
* (SMS: 34/2010/TT-BYT) - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.
 
* (SMS: 33/2010/TT-BYT) - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 33/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa.
 
* (SMS: 32/2010/TT-BYT) - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat.
 
* (SMS: 31/2010/TT-BYT) - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột.
 
* (SMS: 30/2010/TT-BYT) - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2010/TT-BYT về việc  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 11/2010/TTLT-BTP-BNV) - Ngày 17/06/2010, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 11/2010/TTLT-BTP-BNV về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
 
UỶ BAN DÂN TỘC
 
* (SMS: 175/QD-UBDT) - Ngày 15/06/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 175/QĐ-UBDT về việc phê duyệt lại Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án "Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam".
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2546/BHXH-CSXH) - Ngày 18/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2546/BHXH-CSXH về việc triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ 01/07/2010.
 
* (SMS: 2333/BHXH-CSYT) - Ngày 11/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2333/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 831/QD-KTNN) - Ngày 07/06/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 831/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng nghiệp vụ.
 
* (SMS: 827/QD-KTNN) - Ngày 07/06/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 827/QĐ-KTNN về việc bổ sung và sửa đổi quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3383/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3383/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Lactosaccharides B".
 
* (SMS: 1323/QD-TCHQ) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1323/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra việc phân loại hàng hoá, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 3350/TCHQ-KTTT) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3350/TCHQ-KTTT về việc phí xếp dỡ.
 
* (SMS: 3263/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3263/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
 
* (SMS: 3139/TCHQ-KTTT) - Ngày 15/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3139/TCHQ-KTTT về việc truy thu thuế nguyên liệu gỗ cung ứng cho hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 3130/TCHQ-KTTT) - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3130/TCHQ-KTTT về việc khai tờ khai trị giá.
 
* (SMS: 3127/TCHQ-KTTT)  - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3127/TCHQ-KTTT về việc khiếu nại giá tính thuế.
 
* (SMS: 3114/TCHQ-KTTT)  - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3114/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.
 
* (SMS: 3111/TCHQ-KTTT)  - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3111/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu đóng tàu.
 
* (SMS: 3108/TCHQ-KTTT)  - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3108/TCHQ-KTTT về việc phân loại đối với mặt hàng đồng bộ.
 
* (SMS: 3019/TCHQ-KTTT)  - Ngày 10/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3019/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 3014/TCHQ-KTTT)  - Ngày 10/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3014/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nộp nhầm tài khoản cơ quan Hải quan thụ hưởng.
 
* (SMS: 2938/TCHQ-GSQL)  - Ngày 07/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2938/TCHQ-GSQL về việc chuyển nhượng xe ôtô và tái xuất hành lý.
 
* (SMS: 2883/TCHQ-KTTT)  - Ngày 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2883/TCHQ-KTTT về việc phân loại nồi cơm điện.
 
* (SMS: 2850/TCHQ-KTTT)  - Ngày 01/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2850/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 2849/TCHQ-KTTT)  - Ngày 01/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2849/TCHQ-KTTT về việc chính sách hoàn thuế nhập khẩu.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1985/TCT-CS) - Ngày 08/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1985/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 1940/TCT-KK) - Ngày 04/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1940/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1844/TCT-TNCN) - Ngày 31/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1844/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 1770/TCT-CS)  - Ngày 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1770/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 1765/TCT-CS)  - Ngày 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1765/TCT-CS về việc hoàn tiền nộp phạt do làm mất hóa đơn.
 
* (SMS: 1746/TCT-KK)  - Ngày 25/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1746/TCT-KK về việc trả lời vướng mắc trong kiểm tra hoàn thuế.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 3076/QD-UBND) - Ngày 22/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3076/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Tổ tư vấn, giúp việc năm 2010.
 
* (SMS: 39/2010/QD-UBND) - Ngày 22/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng.
 
* (SMS: 27/2010/QD-UBND) - Ngày 22/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 27/2010/QĐ-UBND về việc qui định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 26/2010/QD-UBND) - Ngày 21/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 26/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội" ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 25/2010/QD-UBND) - Ngày 21/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 25/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 24/2010/QD-UBND) - Ngày 16/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 24/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp, cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2535/QD-UBND) - Ngày 08/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2535/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định cho phép các doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 2697/QD-UBND) - Ngày 21/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2697/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 38/2010/QD-UBND) - Ngày 17/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 38/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

* (SMS: 2603/QD-UBND) - Ngày 15/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2603/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị.
 
* (SMS: 37/2010/QD-UBND) - Ngày 11/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 37/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.