(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 05/06/2010 - 11/05/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

* (SMS: 58/2010/ND-CP) - Ngày 01/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 776/QD-TTg) - Ngày 02/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 776/QĐ-TTg về việc thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
 
* (SMS: 775/QD-TTg) - Ngày 02/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020.
 
* (SMS: 771/QD-TTg) - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 770/QD-TTg) - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 770/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 769/QD-TTg) - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 769/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 768/QD-TTg) - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 768/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 767/QD-TTg) - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 767/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 766/QD-TTg) - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 765/QD-TTg) - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 765/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 759/QD-TTg) - Ngày 31/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 759/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.
 
* (SMS: 757/QD-TTg) - Ngày 31/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 757/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hồi giáo I-ran.
 
* (SMS: 756/QD-TTg) - Ngày 28/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 756/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 755/QD-TTg) - Ngày 28/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 742/QD-TTg) - Ngày 26/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 742/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020.
 
* (SMS: 744/QD-TTg) - Ngày 27/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 744/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 3645/VPCP-KTTH) - Ngày 31/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3645/VPCP-KTTH về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi.
 
* (SMS: 3594/VPCP-KTTH) - Ngày 28/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3594/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế đối với xe ôtô chở người khai là xe tải Van nhập khẩu.
 
* (SMS: 3449/VPCP-TCCV) - Ngày 24/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3449/VPCP-TCCV về việc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
* (SMS: 3609/VPCP-KTTH) - Ngày 28/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3609/VPCP-KTTH về việc thuế đối với xe ôtô tạm nhập, tái xuất.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3077/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 02/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3077/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo gấp kết quả thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg về chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông và triển khai các hoạt động tình nguyện hè 2010.
 
* (SMS: 15/2010/TT-BGDDT) - Ngày 01/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên - Môi trường.
 
* (SMS: 2155/QD-BGDDT) - Ngày 31/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2155/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011.
 
* (SMS: 1880/QD-BVHTTDL) - Ngày 27/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1880/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch lần thứ I.
 
* (SMS: 03/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 27/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2010/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
 
* (SMS: 2931/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 26/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2931/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc phân công chấm chéo bài thi tự luận Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2010.
 
* (SMS: 2083/QD-BGDDT) - Ngày 24/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2083/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng – an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 5355/BCT-XNK) - Ngày 01/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5355/BCT-XNK về việc triển khai Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.
 
* (SMS: 24/2010/TT-BCT) - Ngày 28/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2010/TT-BCT về quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.
 
* (SMS: 2840/QD-BCT) - Ngày 28/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2840/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
 
* (SMS: 2833/QD-BCT) - Ngày 28/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2833/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.
 
* (SMS: 5072/BCT-KHCN) - Ngày 25/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5072/BCT-KHCN về việc giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 964/BXD-KTXD) - Ngày 01/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 964/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.
 
* (SMS: 960/BXD-HDXD) - Ngày 31/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 960/BXD-HĐXD về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp trong nước.
 
* (SMS: 956/BXD-HDXD) - Ngày 31/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 956/BXD-HĐXD về việc thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở xây dựng công trình.
 
* (SMS: 942/BXD-QLN) - Ngày 27/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 942/BXD-QLN về việc xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ từ 20 - 30 m2 trong nhà ở chung cư thương mại.
 
* (SMS: 940/BXD-KTXD) - Ngày 27/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 940/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
 
* (SMS: 65/BXD-KTXD) - Ngày 27/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 65/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1731/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương trong công ty cổ phần.
 
* (SMS: 1707/LDTBXH-LDTL) - Ngày 31/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL về việc chính sách lao động dôi dư.
 
* (SMS: 1705/LDTBXH-LDTL) - Ngày 31/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1705/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1700/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1700/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp người đại diện vốn nhà nước.
 
* (SMS: 1699/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca.
 
* (SMS: 1698/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1698/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký thang lương, bảng lương.
 
* (SMS: 1622/LDTBXH-TCDN) - Ngày 25/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về việc tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
 
* (SMS: 627/QD-LDTBXH) - Ngày 18/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 1816/QD-BYT) - Ngày 31/05/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1816/QĐ-BYT về việc bổ sung, kiện toàn các Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 6824/BTC-TCT) - Ngày 28/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6824/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động môi giới dịch vụ vận tải quốc tế.
 
* (SMS: 79/2010/TT-BTC) - Ngày 24/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 6144/BTC-CST) - Ngày 17/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6144/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thu đối với sản phẩm lọc hoá dầu xuất khẩu.
 
* (SMS: 6094/BTC-TCT) - Ngày 14/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6094/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1457/QD-BGTVT) - Ngày 28/05/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1457/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 
* (SMS: 1456/QD-BGTVT) - Ngày 28/05/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1456/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
 
* (SMS: 1401/QD-BGTVT) - Ngày 26/05/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1401/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 747/QD-BKH) - Ngày 28/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 747/QĐ-BKH về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2010-2011.
 
* (SMS: 3465/BKH-PC) - Ngày 27/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 3465/BKH-PC về việc ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư.
 
* (SMS: 11/2010/TT-BKH) - Ngày 27/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1502/QD-BTP) - Ngày 27/05/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1502/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2010.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1869/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/05/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1869/QĐ-BVHTTDL về việc khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải Vô địch Judo trẻ Châu Á năm 2010 diễn ra tại Thái Lan.
 
* (SMS: 1868/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/05/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1868/QĐ-BVHTTDL về việc khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải Vô địch Xe đạp trẻ Châu Á năm 2010 diễn ra tại Tiểu vương quốc Ả Rập.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1394/QD-BNN-TCCB) - Ngày 25/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1394/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quôc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.
 
* (SMS: 1387/QD-BNN-DMDN) - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1387/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty Rau quả, nông sản thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1384/QD-BNN-QLCL) - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL về việc tạm dừng việc thực hiện kiểm tra chỉ tiêu hàm lượng nước đối với sản phẩm cá tra, basa fillet đông lạnh xuất khẩu.
 
* (SMS: 1502/BNN-TCLN) - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1502/BNN-TCLN về việc báo cáo tình hình thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương rãy.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1563/BTTTT-KHTC) - Ngày 25/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1563/BTTTT-KHTC về việc mời tham dự Hội nghị hướng dẫn công tác quản lý tài chính và giao ban phương án điều tra thống kê.
 
* (SMS: 13/2010/TT-BTTTT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2010/TT-BTTTT về việc quy định áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tầu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010.
 
* (SMS: 702/QD-BTTTT) - Ngày 18/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 702/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Thể lệ Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 1114/BKHCN-TDC) - Ngày 19/05/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1114/BKHCN-TĐC về việc lập Kế hoạch dự trù kinh phí triển khai Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
THÔNG TƯ TIÊN TỊCH

* (SMS: 12/2010/TTLT-BKHDT-BTC) - Ngày 28/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 787/QD-BHXH) - Ngày 21/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 787/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình phần mềm ”Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0”.
 
* (SMS: 2065/BHXH-CSYT) - Ngày 31/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2065/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.
 
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 306/QD-UBCK) - Ngày 18/05/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 306/QĐ-UBCK về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 3454/NHNN-CSTT)
- Ngày 11/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3454/NHNN-CSTT về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng.

* (SMS: 3418/NHNN-TTGSNH)
- Ngày 10/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3418/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

* (SMS: 3417/NHNN-TTGSNH)
- Ngày 10/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3417/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

* (SMS: 3401/NHNN-CSTT)
- Ngày 10/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3401/NHNN-CSTT về việc huy động và cho vay bằng ngoại tệ.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

* (SMS: 958/TB-KBNN)
- Ngày 01/06/2010, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 958/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 8076/QD-CT-THNVDT)
- Ngày 20/05/2010, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8076/QĐ-CT-THNVDT về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao.

CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

* (SMS: 119/QD-VTLTNN)
- Ngày 20/05/2010, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước ban hành Quyết định 119/QĐ-VTLTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lưu trữ quốc gia II.

* (SMS: 118/QD-VTLTNN)
- Ngày 20/05/2010, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước ban hành Quyết định 118/QĐ-VTLTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm lưu trữ quốc gia I.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 2764/TCHQ-GSQL)
- Ngày 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2764/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đồng bộ xe 3 bánh gắn máy.

* (SMS: 2651/TCHQ-KTTT)
- Ngày 24/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2651/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục miễn thuế.

* (SMS: 2561/TCHQ-KTTT)
- Ngày 18/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2561/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định.

* (SMS: 2560/TCHQ-KTTT)
- Ngày 18/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2560/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 2536/TCHQ-KTTT)
- Ngày 18/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2536/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu linh kiện điện thoại và bo mạch điện tử.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 1691/TCT-CS)
- Ngày 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1691/TCT-CS về việc xác định ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1676/TCT-TNCN)
- Ngày 20/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1676/TCT-TNCN về việc phạt chậm nộp tiền thuế.

* (SMS: 1632/TCT-TNCN)
- Ngày 17/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1632/TCT-TNCN về việc quản lý hồ sơ giảm trừ gia cảnh.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

* (SMS: 586/TDC-HCHQ)
- Ngày 20/05/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 586/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ m, thiết bị điện và điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng.

* (SMS: 577/TDC-HDHQ)
- Ngày 19/05/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 577/TĐC-HDHQ về việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

* (SMS: 564/TDC-HCHQ)
- Ngày 17/05/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 564/TĐC-HCHQ về việc quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* (SMS: 35/2010/QD-UBND) - Ngày 28/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2010/QĐ-UBND về Quy định việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.