(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 15/05/2010 - 21/05/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 52/2010/ND-CP) - Ngày 17/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá.
 
* (SMS: 51/2010/ND-CP) - Ngày 14/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
* (SMS: 50/2010/ND-CP) - Ngày 14/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 50/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.
 
* (SMS: 49/2010/ND-CP) - Ngày 14/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 49/2010/NĐ-CP về việc quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 698/QD-TTg) - Ngày 18/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 698/QĐ-TTg về việc bổ sung gạo hỗ trợ cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Bình.
 
* (SMS: 697/QD-TTg) - Ngày 18/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 665/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh.
 
* (SMS: 665/QD-TTg) - Ngày 13/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 665/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh.
 
* (SMS: 650/QD-TTg) - Ngày 12/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 650/QĐ-TTg về việc phê duyệt chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 649/QD-TTg) - Ngày 12/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 649/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 39/2010/QD-TTg) - Ngày 11/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 3180/VPCP-KGVX) - Ngày 14/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3180/VPCP-KGVX về việc thí điểm thành lập Ban Quan hệ lao động cấp tỉnh.
 
* (SMS: 3168/VPCP-DMDN) - Ngày 13/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3168/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 3014/VPCP-KTN) - Ngày 10/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3014/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen trên lúa cho các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.
 
* (SMS: 758/QD-VPCP) - Ngày 10/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 758/QĐ-VPCP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách 37 Hùng Vương.
 
* (SMS: 757/QD-VPCP) - Ngày 10/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 757/QĐ-VPCP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Hội trường Thống Nhất.
 
* (SMS: 756/QD-VPCP) - Ngày 10/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 756/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Tao Đàn.
 
* (SMS: 755/QD-VPCP) - Ngày 10/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-VPCP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách La Thành.
 
* (SMS: 741/QD-VPCP) - Ngày 06/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 741/QĐ-VPCP về việc thành lập Phòng Xử lý đơn, thư thuộc Vụ Theo dõi Khiếu nại tố cáo và Phòng, chống tham nhũng.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 60/BXD-KTXD) - Ngày 19/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 60/BXD-KTXD về việc chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 851/BXD-KTXD) - Ngày 18/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 851/BXD-KTXD về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
 
* (SMS: 836/BXD-HDXD) - Ngày 17/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 836/BXD-HĐXD về việc thẩm định, phê duyệt dự án đường giao thông.
 
* (SMS: 206/BXD-KHCN) - Ngày 17/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 206/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy.
 
* (SMS: 820/BXD-KTXD) - Ngày 14/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 820/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá bán nhà ở cho người có thu nhập thấp.
 
* (SMS: 58/BXD-KTXD) - Ngày 14/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 58/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 57/BXD-KTXD) - Ngày 14/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành  Công văn 57/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công.
 
* (SMS: 50/BXD-HDXD) - Ngày 14/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 50/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
 
* (SMS: 198/BXD-KHCN) - Ngày 13/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 198/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng.
 
* (SMS: 802/BXD-KTXD) - Ngày 13/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 802/BXD-KTXD về việc chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.
 
* (SMS: 536/QD-BXD) - Ngày 12/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 536/QĐ-BXD về việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 2703/BGDDT-GDTH) - Ngày 18/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2703/BGDĐT-GDTH về việc góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học.
 
* (SMS: 2691/BGDDT-GDMN) - Ngày 18/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2691/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non.
 
* (SMS: 2660/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 17/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2660/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện thống nhất mức chi chấm bài tự luận thi tốt nghiệp phổ thông.
 
* (SMS: 2658/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 17/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2658/BGDĐT-CSVCTBTH về việc hướng dẫn xây dựng trường, lớp học mầm non thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
 
* (SMS: 1955/QD-BGDDT) - Ngày 17/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1955/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.
 
* (SMS: 1954/QD-BGDDT) - Ngày 17/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1954/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư.
 
* (SMS: 2603/BGDDT-CNTT) - Ngày 13/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2603/BGDĐT-CNTT về việc danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi.
 
* (SMS: 1797/QD-BGDDT) - Ngày 11/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1797/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2010.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 702/QD-BTTTT) - Ngày 18/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 702 /QĐ-BTTTT về việc Ban hành Thể lệ Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 11/2010/TT-BTTTT) - Ngày 14/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2010/TT-BTTTT về việc quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 75/2010/TT-BTC) - Ngày 17/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2010/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam.
 
* (SMS: 74/2010/TT-BTC) - Ngày 14/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.
 
* (SMS: 6012/BTC-DT) - Ngày 13/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6012/BTC-ĐT về kéo dài thực hiện và thanh toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau.
 
* (SMS: 72/2010/TT-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
 
* (SMS: 1024/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Hải quân Việt Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1023/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1023/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1022/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1022/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1021/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1021/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1020/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1020/QĐ-BTC về viềc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1019/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1019/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1017/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1017/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1016/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1016/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1015/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1015/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1014/QD-BTC) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1014/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Hải quan.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 21/2010/TT-BCT) - Ngày 17/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2010/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.
 
* (SMS: 20/2010/TT-BCT) - Ngày 17/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2010/TT-BCT về việc quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 19/2010/TT-BCT) - Ngày 17/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2010/TT-BCT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 2426/QD-BCT) - Ngày 10/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2426/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Bộ Công Thương.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 3081/BKH-QLDT) - Ngày 14/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 3081/BKH-QLĐT về tăng cường quản lý công tác đấu thầu.
 
* (SMS: 678/QD-BKH) - Ngày 13/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 678/QĐ-BKH về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010.
 
* (SMS: 10/2010/TT-BKH) - Ngày 13/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 10/2010/TT-BKH về việc quy định đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1401/BNV-TL) - Ngày 14/05/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1401/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.
 
* (SMS: 502/QD-BNV) - Ngày 12/05/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 502/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện cộng đồng sử dụng Internet Việt Nam.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 13/2010/TT-BYT) - Ngày 12/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1606/QD-BVHTTDL) - Ngày 10/05/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1606/QĐ-BVHTTDL về việc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010).
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1207/QD-BNN-TCCB) - Ngày 07/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1207/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Các Tiểu ban xây dựng Đề án phát triển nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1958/BHXH-CSYT) - Ngày 18/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1958/BHXH-CSYT về việc chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 1119/QD-NHNN) - Ngày 10/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1119/QĐ-NHNN Việt Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2603/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2603/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu mặt hàng thuốc tân dược không đảm bảo chất lượng.
 
* (SMS: 2594/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2594/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng lúa mì.
 
* (SMS: 2593/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2593/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa "gậy golf và các thiết bị chơi golf dùng để rèn luyện thể chất".
 
* (SMS: 2542/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2542/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009.
 
* (SMS: 888/QD-TCHQ) - Ngày 05/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 888/QĐ-TCHQ về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung tại ICD Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1620/TCT-DNL) - Ngày 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1620/TCT-DNL ề việc tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 1592/TCT-HTQT) - Ngày 13/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1592/TCT-HTQT về việc miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi tiền cho vay.
 
* (SMS: 1505/TCT-TVQT) - Ngày 06/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1505/TCT-TVQT ề việc sử dụng tiếp chứng từ thu tự in.
 
* (SMS: 1465/TCT-CS) - Ngày 04/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1465/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1388/TCT-CS) - Ngày 26/04/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1388/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 20/2010/QD-UBND) - Ngày 18/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 20/2010/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố Hà Nội".
 
* (SMS: 2177/QD-UBND) - Ngày 17/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2177/QĐ-UBND về việc phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của Thành phố Hà Nội để thực hiện "Áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ".
 
* (SMS: 19/2010/QD-UBND) - Ngày 14/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19/2010/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội".
 
* (SMS: 18/2010/QD-UBND) - Ngày 10/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 18/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 30/2010/QD-UBND) - Ngày 10/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 30/2010/QĐ-UBND về việc phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
 
* (SMS: 13/2010/CT-UBND) - Ngày 10/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 13/2010/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 12/2010/CT-UBND) - Ngày 07/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 12/2010/CT-UBND về việc ban hành thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 29/2010/QD-UBND) - Ngày 05/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 29/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.