(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 01/05/2010 - 07/05/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 22/NQ-CP) - Ngày 05/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* (SMS: 21/NQ-CP)
- Ngày 05/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP về việc thành lập các phường: Minh Phương, Minh Đông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 46/2010/ND-CP)
- Ngày 27/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2010/NĐ-CP về quy định thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 581/QD-TTg)
- Ngày 05/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 581/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-ven-ni-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

* (SMS: 580/QD-TTg)
- Ngày 04/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 580/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

* (SMS: 579/QD-TTg)
- Ngày 29/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 579/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các tỉnh Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa.

* (SMS: 573/QD-TTg)
- Ngày 29/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 573/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh.

* (SMS: 568/QD-TTg)
- Ngày 28/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 568/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020.

* (SMS: 567/QD-TTg)
- Ngày 28/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 567/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

* (SMS: 679/TTg-KTN)
- Ngày 27/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 679/TTg-KTN về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 2755/VPCP-KTTH)
- Ngày 27/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2755/VPCP-KTTH về việc miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở, đất ở của cá nhân, hộ gia đình thuộc Chương trình 135, 132.

* (SMS: 2754/VPCP-KTTH)
- Ngày 27/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2754/VPCP-KTTH về việc xem xét vi phạm hành chính về thuế.

* (SMS: 2734/VPCP-KGVX)
- Ngày 27/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2734/VPCP-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

* (SMS: 2716/VPCP-KTTH)
- Ngày 26/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2716/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp di chuyển bộ phận sản xuất.

* (SMS: 2691/VPCP-KTTH)
- Ngày 26/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2691/VPCP-KTTH về việc gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định nhập khẩu để đầu tư sản xuất kinh doanh.

* (SMS: 2716/VPCP-KTTH)
- Ngày 26/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2716/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp di chuyển bộ phận sản xuất.

* (SMS: 2650/VPCP-KTTH)
- Ngày 22/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2650/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 2137/QD-BCT)
- Ngày 05/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2137/QĐ-BCT  về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011 thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2025".

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 45/BXD-HDXD)
- Ngày 05/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 45/BXD-HĐXD về việc lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án.

* (SMS: 740/BXD-GD)
- Ngày 05/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 740/BXD-GĐ về việc xét năng lực để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

* (SMS: 735/BXD-KTXD)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 735/BXD-KTXD về việc tiếp tục áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

* (SMS: 714/BXD-KTXD)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 714/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

* (SMS: 50/BXD-KTXD)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 50/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong nghiệm thu, thanh toán.

* (SMS: 49/BXD-KTXD)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 49/BXD-KTXD về việc chi phí giám sát thi công xây dựng công trình.

* (SMS: 03/2010/TT-BXD)
- Ngày 26/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2010/TT-BXD ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 1357/QD-BTP)
- Ngày 04/05/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1357/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Pháp luật Đức tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

* (SMS: 122/BTP-KHTC)
- Ngày 21/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 122/BTP-KHTC về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 657/TY-KD)
- Ngày 02/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công văn 657/TY-KD về việc triển khai khẩn cấp kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn.

* (SMS: 1107/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1107/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê 49 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 1106/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Việt Thắng thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 1097/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1097/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê 716 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 1096/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1096/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Đ'Rao thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 1088/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 27/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1088/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê EaTiêu thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 1087/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 27/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1087/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê 270 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 1086/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 27/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1086/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê EaH'nin thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 11/2010/TT-BYT)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

* (SMS: 10/2010/TT-BYT)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện.

* (SMS: 09/2010/TT-BYT)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2010/TT-BYT về hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.

* (SMS: 2569/BYT-BH)
- Ngày 27/04/2010, Bộ Y tế ban hành Công văn 2569/BYT-BH về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP.

* (SMS: 1191/QD-BYT)
- Ngày 14/04/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1191/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp của Ngành y tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015.

* (SMS: 1162/QD-BYT)
- Ngày 12/04/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1162/QĐ-BYT về việc công bố 05 sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 10.

* (SMS: 1053/QD-BYT)
- Ngày 12/04/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1053/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 934/QD-BTC)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 934/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/07/2007.

* (SMS: 5312/BTC-CST)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5312/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với dây chuyền sản xuất kliner nhập khẩu.

* (SMS: 69/2010/TT-BTC)
- Ngày 26/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn.

* (SMS: 67/2010/TT-BTC) - Ngày 22/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2010/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

* (SMS: 66/2010/TT-BTC)
- Ngày 22/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

* (SMS: 64/2010/TT-BTC)
- Ngày 22/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 64/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

* (SMS: 58/2010/TT-BTC)
- Ngày 16/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2010/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2010-2012 .

* (SMS: 49/2010/TT-BTC)
- Ngày 12/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2010/TT-BTC về hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 1273/BNV-TL)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1273/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

* (SMS: 02/2010/TT-BNV)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2010/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

* (SMS: 389/QD-BNV)
- Ngày 20/04/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 389/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1262/BTTTT-KHTC)
- Ngày 29/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1262/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện phiếu điều tra số 03 và phiếu số 04.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 2271/BGDDT-KHTC)
- Ngày 28/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2271/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 03/2010/TT-BKHCN)
- Ngày 21/04/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2010/TT-BKHCN về quy định hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước .

UỶ BAN DÂN TỘC

* (SMS: 95/QD-UBDT)
- Ngày 09/04/2010, Ủy ban Dân tộc Quyết định 95/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 759/TB-KBNN)
- Ngày 29/04/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Thông báo 759/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2010.

* (SMS: 653/QD-KTNN)
- Ngày 22/04/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 653/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 1419/BHXH-BT)
- Ngày 20/04/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1419/BHXH-BT về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện theo mức lương tối thiểu chung 730.000đ.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

* (SMS: 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV)
- Ngày 04/05/2010, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp .

* (SMS: 02/2010/TTLT-BNV-BTC)
- Ngày 26/04/2010, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 02/2010/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

* (SMS: 01/2010/TTLT-BNV-BTC)
- Ngày 26/04/2010, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 2272/TCHQ-GSQL)
- Ngày 05/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2272/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "hệ thống thanh cái dẫn điện".

* (SMS: 2265/TCHQ-GSQL)
- Ngày 05/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2265/TCHQ-GSQL về việc hàng gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu biển xuất cảnh.

* (SMS: 2171/TCHQ-KTTT)
- Ngày 27/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2171/TCHQ-KTTT về việc báo cáo mức thuế suất.

* (SMS: 2166/TCHQ-KTTT)
- Ngày 27/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2166/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế do nộp nhầm tài khoản cơ quan Hải quan thụ hưởng.

* (SMS: 2154/TCHQ-KTTT)
- Ngày 26/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2154/TCHQ-KTTT về việc xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu thiết bị viện trợ.

* (SMS: 2150/TCHQ-GSQL)
- Ngày 26/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2150/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "quả cầu nhỏ dùng trong giặt tẩy".

* (SMS: 2148/TCHQ-GSQL)
- Ngày 26/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2148/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay có túi đựng.

* (SMS: 2145/TCHQ-GSQL)
- Ngày 26/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2145/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng bột ôxyt kẽm xuất khẩu.

* (SMS: 1992/TCHQ-GSQL)
- Ngày 19/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1992/TCHQ-GSQL về việc kho chứa nguyên liệu tạm thời.

* (SMS: 1985/TCHQ-GSQL)
- Ngày 19/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1985/TCHQ-GSQL về việc hàng gửi kho ngoại quan.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 1430/TCT-TNCN)
- Ngày 28/04/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1430/TCT-TNCN về việc nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 1741/QD-CT)
- Ngày 28/04/2010, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1741/QĐ-CT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 10/CT-UBND)
- Ngày 04/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2010.

* (SMS: 15/2010/QD-UBND)
- Ngày 26/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 15/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1592/QD-UBND)
- Ngày 08/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1592/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 28/2010/QD-UBND)
- Ngày 04/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 28/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một phần Điều 3 của Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố.

* (SMS: 27/2010/QD-UBND)
- Ngày 29/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 27/2010/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố.

* (S
MS: 26/2010/QD-UBND) - Ngày 27/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 26/2010/QĐ-UBND về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 25/2010/QD-UBND)
- Ngày 26/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 25/2010/QĐ-UBND về ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015” .

* (SMS: 1773/QD-UBND)
- Ngày 20/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1773/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - bến xe Miền Đông - ga Depot phường Long Bình, quận 9 .

* (SMS: 1762/QD-UBND)
- Ngày 19/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1762/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2010.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.