(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 12/06/2010 - 18/06/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 67/2010/ND-CP) - Ngày 15/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2010/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
 
* (SMS: 66/2010/ND-CP) - Ngày 14/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2010/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
* (SMS: 65/2010/ND-CP) - Ngày 11/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.
 
* (SMS: 64/2010/ND-CP) - Ngày 11/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 908/QD-TTg) - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Lào Cai.
 
* (SMS: 1026/TTg-DMDN) - Ngày 16/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1026/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 
* (SMS: 1020/TTg-DMDN) - Ngày 15/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1020/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2010.
 
* (SMS: 1019/TTg-DMDN) - Ngày 15/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1019/TTg-ĐMDN về việc chuyển Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
 
* (SMS: 1018/TTg-DMDN) - Ngày 15/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1018/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp doan nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 45/2010/QD-TTg) - Ngày 14/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân.
 
* (SMS: 858/QD-TTg) - Ngày 14/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 858/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp dân.
 
* (SMS: 857/QD-TTg) - Ngày 14/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 857/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 850/QD-TTg) - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 850/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam.
 
* (SMS: 848/QD-TTg) - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 848/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ sơ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 846/QD-TTg) - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 846/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn nhập bù vắc xin, thuốc khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia.
 
* (SMS: 844/QD-TTg) - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 844/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011.
 
* (SMS: 831/QD-TTg) - Ngày 10/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 831/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế.
 
* (SMS: 828/QD-TTg) - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 828/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 827/QD-TTg) - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 827/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 825/QD-TTg) - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 825/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/2010.
 
* (SMS: 44/2010/QD-TTg) - Ngày 10/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2010/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1024/TTg-TCCV) - Ngày 16/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1024/TTg-TCCV về việc thực thi Nghị quyết số 25/NQ-CP về đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính và phương án đơn giản hoá trên 5000 thủ tục hành chính còn lại.
 
* (SMS: 3979/VPCP-KTN) - Ngày 10/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3979/VPCP-KTN về việc dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí và Quy chế hoạt động của Văn phòng.
 
* (SMS: 3961/VPCP-KTTH) - Ngày 09/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3961/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế đối với xe ôtô tải tự đổ có tổng trọng tải trên 24 tấn nhập khẩu.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3432/BGDDT-GDCN) - Ngày 16/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3432/BGDĐT-GDCN về việc phát triển nguồn nhân lực.
 
* (SMS: 3429/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 16/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3429/BGDĐT-CTHSSV về việc tổng kết công tác học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010.
 
* (SMS: 3408/BGDDT-GDTrH) - Ngày 15/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3408/BGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.
 
* (SMS: 2439/QD-BGDDT) - Ngày 16/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 2375/QD-BGDDT) - Ngày 14/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2375/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 hết hiệu lực.
 
* (SMS: 2373/QD-BGDDT) - Ngày 14/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2373/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1784/BTP-HCTP) - Ngày 16/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1784/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch.
 
* (SMS: 160/BTP-KHTC) - Ngày 10/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 160/BTP-KHTC về việc thực hiện Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chào hàng cạnh tranh.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1636/QD-BGTVT) - Ngày 15/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1636/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 cho Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
 
* (SMS: 1605/QD-BGTVT) - Ngày 11/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1605/QĐ-BGTVT về việc đóng bến cảng Nhật Lệ thuộc cảng biển Quảng Bình.
 
* (SMS: 1569/QD-BGTVT) - Ngày 03/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1569/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 7664/BTC-TCHQ) - Ngày 15/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7664/BTC-TCHQ về việc chính sách thuế đối với ô tô mua từ nội địa.
 
* (SMS: 7516/BTC-HCSN) - Ngày 11/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7516/BTC-HCSN về việc thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ học phí.
 
* (SMS: 7294/BTC-TCHQ) - Ngày 07/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7294/BTC-TCHQ về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan.
 
* (SMS: 7209/BTC-TCT) - Ngày 04/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7209/BTC-TCT về việc gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
 
* (SMS: 86/2010/TT-BTC) - Ngày 10/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2010/TT-BTC về việc quy định phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng tại Hà Tĩnh.
 
* (SMS: 84/2010/TT-BTC) - Ngày 09/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ.
 
* (SMS: 1326/QD-BTC) - Ngày 09/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1326/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước hỗ trợ cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An.
 
* (SMS: 7188/BTC-TCT) - Ngày 04/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7188/BTC-TCT về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1259/QD-BTC) - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1259/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet.
 
* (SMS: 7076/BTC-CST) - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7076/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ.
 
* (SMS: 6559/BTC-CST) - Ngày 24/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6559/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với thẻ cào điện thoại di động dùng cho mạng viễn thông nước ngoài.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 3169/QD-BCT) - Ngày 15/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3169/QĐ-BCT  về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - TKV sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 3168/QD-BCT) - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3168/QĐ-BCT về việc chuyển Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
 
* (SMS: 3129/QD-BCT) - Ngày 15/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3129/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thuỷ sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 3089/QD-BCT) - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3089/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
* (SMS: 26/2010/TT-BCT) - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2010/TT-BCT về quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.
 
* (SMS: 5699/BCT-XNK) - Ngày 10/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5699/BCT-XNK về việc thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP chính phủ.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1592/QD-BNN-DMDN) - Ngày 14/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1592/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1580/QD-BNN-DMDN) - Ngày 14/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1580/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1566/QD-BNN-DMDN) - Ngày 11/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1566/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1563/QD-BNN-DMDN) - Ngày 10/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1563/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1562/QD-BNN-DMDN) - Ngày 10/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1562/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Mía đường I sang tổ chức hoạt động theo hình thức công ty me - công ty con và chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Mía đường I thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 31/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 31/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y.
 
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1900/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1900/LĐTBXH-LĐTL về việc chính sách lao động dôi dư trong doanh nghiệp cổ phần hóa.
 
* (SMS: 1899/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1899/LĐTBXH-LĐTL về việc kinh phí trả trợ cấp mất việc.
 
* (SMS: 1897/LDTBXH-PC) - Ngày 11/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1897/LĐTBXH-PC về việc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền pháp luật lao động theo Đề án 31.
 
* (SMS: 18/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 107/BXD-KHTC) - Ngày 10/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 107/BXD-KHTC về việc thực hiện các quy định của Nhà nước về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu.
 
* (SMS: 1049/BXD-KTXD) - Ngày 10/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1049/BXD-KTXD về việc thanh toán, quyết toán khối lượng thi công xây dựng.
 
* (SMS: 611/QD-BXD) - Ngày 08/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 611/QĐ-BXD về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai cư ngụ tại số 6 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 
* (SMS: 606/QD-BXD) - Ngày 04/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 606/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn Thanh tra tuyển sinh năm 2010.
 
* (SMS: 570/QD-BXD) - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 570/QĐ-BXD về việc phê duyệt dự án sự nghiệp kinh tế: "Điều tra, khảo sát và đề xuất cơ chế chính sách xóa bỏ sản xuất xi măng lò đứng, dừng đầu tư các dây chuyền xi măng có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 1000T/ngày".
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 824/QD-BTTTT) - Ngày 07/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 824/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng Đo kiểm.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 14/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm.
 
* (SMS: 15/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm.
 
* (SMS: 16/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm.
 
* (SMS: 17/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm.
 
* (SMS: 18/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều vị.
 
* (SMS: 19/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm ẩm.
 
* (SMS: 20/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất tạo xốp.
 
* (SMS: 21/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống đông vón.
 
* (SMS: 22/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất giữ màu.
 
* (SMS: 23/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 23/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa.
 
* (SMS: 24/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt.
 
* (SMS: 25/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp.
 
* (SMS: 26/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 26/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc.
 
* (SMS: 27/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Phẩm màu.
 
* (SMS: 28/2010/TT-BYT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid.
 
* (SMS: 29/2010/TT-BYT) - Ngày 24/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.
 
* (SMS: 3295/BYT-KH-TC) - Ngày 26/05/2010, Bộ Y tế ban hành Công văn 3295/BYT-KH-TC về việc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các bệnh viện công lập.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC) - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC về quy định việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng).
 
* (SMS: 04/2010/TTLT-BNV-BTC) - Ngày 07/06/2010, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 15/2010/TT-NHNN) - Ngày 16/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2010/TT-NHNN về quy định việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.
 
* (SMS: 14/2010/TT-NHNN) - Ngày 14/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2010/TT-NHNN về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2283/BHXH-CSYT) - Ngày 04/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2283/BHXH-CSYT về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã.
 
* (SMS: 2263/BHXH-TCCB) - Ngày 04/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2263/BHXH-TCCB về việc tạm thời thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
* (SMS: 2125/DC-BHXH) - Ngày 27/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Đính chính 2125/ĐC-BHXH về Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 2097/BHXH-CSXH) - Ngày 25/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2097/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 777/QD-BHXH) - Ngày 17/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3183/TCHQ-KTTT) - 16/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3183/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ.
 
* (SMS: 3079/TCHQ-GSQL) - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3079/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan loại hình gia công.
 
* (SMS: 3078/TCHQ-GSQL) - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3079/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan loại hình gia công.
 
* (SMS: 3077/TCHQ-GSQL) - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3077/TCHQ-GSQL về việc xử lý máy móc, thiết bị sau thanh khoản hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 3063/TCHQ-TVQT) - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3063/TCHQ-TVQT về việc thông báo phát hành biên lai thu tiền và hướng dẫn sử dụng một số loại ấn chỉ thuế.
 
* (SMS: 3042/TCHQ-GSQL) - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3042/TCHQ-GSQL về điều kiện thành lập kho ngoại quan.
 
* (SMS: 2907/TCHQ-KTTT) - 04/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2907/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thanh khoản thuế hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan.
 
* (SMS: 2891/TCHQ-GSQL) - 03/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2891/TCHQ-GSQL về việc phân loại xe tải tự đổ bánh xích.
 
* (SMS: 2885/TCHQ-GSQL) - 03/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2885/TCHQ-GSQL về việc cập nhật số liệu thuế của nguyên phụ liệu gia công chuyển tiêu thụ nội địa.
 
* (SMS: 2885/TCHQ-GSQL) - 03/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2885/TCHQ-GSQL về việc cập nhật số liệu thuế của nguyên phụ liệu gia công chuyển tiêu thụ nội địa.
 
* (SMS: 2877/TCHQ-GSQL) - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2877/TCHQ-GSQL về việc hàng tiêu dùng gửi vào kho ngoại quan.
 
* (SMS: 2872/TCHQ-KTTT) - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2872/TCHQ-KTTT về việc thuế suất dây chuyền chế biến gạo.
 
* (SMS: 2869/TCHQ-KTTT) - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2869/TCHQ-KTTT về việc thanh khoản, hoàn thuế NK đối với trường hợp thất lạc tờ khai xuất khẩu bản gốc.
 
* (SMS: 2762/TCHQ-GSQL) - 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2762/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công giữa 2 doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 2723/TCHQ-GSQL) - 26/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2723/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng máy tính xách tay có túi đựng.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1889/TCT-DNL) - 02/06/2010 , Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1889/TCT-DNL về việc hoàn thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 1839/TCT-TNCN) - 31/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1839/TCT-TNCN về vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 1766/TCT-CS) - 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1766/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1761/TCT-KK) - 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1761/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1718/TCT-CS) - 24/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1718/TCT-CS về việc xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế.
 
CỤC THÚ Y
 
* (SMS: 922/TY-KD) - 11/06/2010, Cục Thú y ban hành Công văn 922/TY-KD về việc kiểm tra hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 14/CT-UBND) - 16/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố..
 
* (SMS: 4053/UBND-GT) - 07/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4053/UBND-GT về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 36/2010/QD-UBND) - 08/06/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2010/QĐ-UBND  về việc thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
 
* (SMS: 2517/QD-UBND) - 07/06/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2517/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên môi trường.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.