(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 12/06/2010 - 18/06/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 63/2010/ND-CP) - Ngày 08/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 62/2010/ND-CP) - Ngày 04/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
 
* (SMS: 61/2010/ND-CP) - Ngày 04/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 
* (SMS: 60/2010/ND-CP) - Ngày 03/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 
* (SMS: 59/2010/ND-CP) - Ngày 02/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.
 
* (SMS: 26/NQ-CP) - Ngày 04/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2010.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 826/QD-TTg) - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 826/QĐ-TTg về việc tổ chức kỷ niệm 95 ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/07/1915 - 01/07/2010).
 
* (SMS: 3917/VPCP-KTTH) - Ngày 08/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 3917/VPCP-KTTH về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009.
 
* (SMS: 821/QD-TTg) - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 821/QĐ-TTg về việc nhân sự Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
 
* (SMS: 820/QD-TTg) - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 820/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945 - 19/08/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2010).
 
* (SMS: 819/QD-TTg) - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 819/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu.
 
* (SMS: 803/QD-TTg) - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 803/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Dự án quy hoạch rừng đặc dụng gắn với di tích lịch sử văn hoá tại huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020".
 
* (SMS: 801/QD-TTg) - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 801/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La.
 
* (SMS: 800/QD-TTg) - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 799/QD-TTg) - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 799/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An.
 
* (SMS: 798/QD-TTg) - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 798/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Dệt May Việt Nam.
 
* (SMS: 796/QD-TTg) - Ngày 03/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 796/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam".
 
* (SMS: 43/2010/QD-TTg) - Ngày 02/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 3899/VPCP-KTTH) - Ngày 08/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3899/VPCP-KTTH về việc thuế xe ôtô thiết kế chở tiền.
 
* (SMS: 3839/VPCP-KTN) - Ngày 04/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3839/VPCP-KTN về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 3755/VPCP-KTTH) - Ngày 03/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3755/VPCP-KTTH về việc vốn tín dụng chính sách.
 
* (SMS: 3741/VPCP-KTTH) - Ngày 03/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3741/VPCP-KTTH về việc tính khoản chi phí hỗ trợ 62 huyện nghèo vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 83/2010/TT-BTC) - Ngày 08/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009 - 2010.
 
* (SMS: 82/2010/TT-BTC) - Ngày 04/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống).
 
* (SMS: 81/2010/TT-BTC) - Ngày 31/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.
 
* (SMS: 80/2010/TT-BTC) - Ngày 28/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2010/TT-BTC về chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.
 
* (SMS: 77/2010/TT-BTC) - Ngày 18/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2010/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011.
 
* (SMS: 5589/BTC-TCT) - Ngày 05/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5589/BTC-TCT về việc xác định thời hạn cho thuê đất đối với dự án lớn, giao đất nhiều lần.
 
* (SMS: 5538/BTC-TCT) - Ngày 05/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5538/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 7109/BTC-CST) - Ngày 03/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7109/BTC-CST về việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện.
 
* (SMS: 7082/BTC-TCT) - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7082/BTC-TCT về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ôtô thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
* (SMS: 6980/BTC-TCT) - Ngày 01/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6980/BTC-TCT về việc bù trừ thuế.
 
* (SMS: 6839/BTC-NSNN) - Ngày 28/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6839/BTC-NSNN về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2010.
 
* (SMS: 1186/QD-BTC) - Ngày 26/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1186/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 114/QD-BTP) - Ngày 08/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 114/QĐ-BTP về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 3006/QD-BCT) - Ngày 08/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3006/QĐ-BCT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 2879/QD-BCT) - Ngày 01/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2879/QĐ-BCT về việc việc phê duyệt và ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2009.
 
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1832/LDTBXH-BVCSTE) - Ngày 08/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE về việc triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 1796/LDTBXH-ATLD) - Ngày 07/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1796/LĐTBXH-ATLĐ về việc điều chỉnh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 
* (SMS: 1791/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1791/LĐTBXH-LĐTL về việc rà soát, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1772/LDTBXH-LDTL) - Ngày 03/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1772/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng quy chế trả lương trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 678/QD-LDTBXH) - Ngày 01/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 678/QĐ-LĐTBXH về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 
* (SMS: 16/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 01/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3308/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 10/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3308/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức thi và chấm bài thi trắc nghiệm năm 2010.
 
* (SMS: 3234/BGDDT-TCCB) - Ngày 08/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3234/BGDĐT-TCCB về việc thi nâng ngạch biên tập viên lên Biên tập viên chính năm 2010.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 1022/BXD-KTXD) - Ngày 07/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1022/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thiết kế công trình thuỷ lợi.
 
* (SMS: 60/BXD-HDXD) - Ngày 03/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 60/BXD-HĐXD về chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.
 
* (SMS: 992/BXD-QLN) - Ngày 03/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 992/BXD-QLN về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tiền thuê nhà ở của sinh viên.
 
* (SMS: 04/2010/TT-BXD) - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 13/2010/TT-BGTVT) - Ngày 07/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 13/2010/TT-BGTVT về quy định quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1503/QD-BNN-DMDN) - Ngày 04/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1503/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Chè Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1502/QD-BNN-DMDN) - Ngày 04/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1502/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1501/QD-BNN-DMDN) - Ngày 04/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1501/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi Mê Kông thuộc Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1470/QD-BNN-DMDN) - Ngày 01/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1470/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1422/QD-BNN-QLCL) - Ngày 28/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1422/QĐ-BNN-QLCL về các biện pháp tăng cường ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào Tôm nguyên liệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tôm có tạp chất.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 14/2010/TT-BKH) - Ngày 04/06/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 14/2010/TT-BKH về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 
* (SMS: 13/2010/TT-BKH) - Ngày 02/06/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 13/2010/TT-BKH về quy định mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1927/QD-BVHTTDL) - Ngày 02/06/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1927/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số.
 
* (SMS: 1849/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/05/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1849/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Tín ngưỡng thờ Vua Hùng” trình UNESCO giai đoạn 2011 - 2012.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 72/2010/TT-BQP) - Ngày 31/05/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 72/2010/TT-BQP về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.
 
UỶ BAN DÂN TỘC
 
* (SMS: 160/QD-UBDT) - Ngày 01/06/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 160/QĐ-UBDT về Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc.
 
* (SMS: 159/QD-UBDT) - Ngày 01/06/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 159/QĐ-UBDT về Quy chế công tác văn thư của Ủy ban Dân tộc.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

* (SMS: 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLDTB&XH) - Ngày 27/05/2010, Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH  về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 04/2010/QD-KTNN) - Ngày 02/06/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 04/2010/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 1311/QD-NHNN) - Ngày 31/05/2010, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1311/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2147/BHXH-CSYT) - Ngày 31/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2147/BHXH-CSYT về việc giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
 
* (SMS: 1222/TB-BHXH) - Ngày 17/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 1222/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình trả hồ sơ.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3009/TCHQ-GSQL) - 09/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3009/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "thiết bị làm lạnh nước".
 
* (SMS: 3008/TCHQ-GSQL) - 09/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3008/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "đông trùng hạ thảo".
 
* (SMS: 2920/TCHQ-GSQL) - 04/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2920/TCHQ-GSQL về việc gia công chất xúc tác Bạc tại nước ngoài.
 
* (SMS: 2868/TCHQ-GSQL) - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2868/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu sản phẩm gia công để tiêu thụ nội địa.
 
* (SMS: 1105/QD-TCHQ) - 01/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1105/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền.
 
* (SMS: 2826/TCHQ-KTTT) - 31/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2826/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc xác định trị giá tờ khai đăng ký một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần.
 
* (SMS: 2763/TCHQ-GSQL) - 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2763/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 2758/TCHQ-GSQL) - 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2758/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu máy móc.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1980/TCT-TNCN) - 08/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1980/TCT-TNCN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.
 
* (SMS: 1972/TCT-TNCN) - 08/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1972/TCT-TNCN về việc hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với đối tượng là cộng tác viên.
 
* (SMS: 1811/TCT-TNCN) - 28/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1811/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
 
* (SMS: 1744/TCT-CS) - 25/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1744/TCT-CS về việc giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các Công ty xổ số kiến thiết.
 
* (SMS: 1696/TCT-CS) - 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1696/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1692/TCT-CS) - 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1692/TCT-CS về việc điều chỉnh hóa đơn.
 
* (SMS: 1690/TCT-CS) - 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1690/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 1630/TCT-CS) - 17/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1630/TCT-CS về việc xử lý vướng mắc về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 1626/TCT-TTr) - 17/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1626/TCT-TTr về việc xử lý thu thuế.

* (SMS: 1613/TCT-CS)
- 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1613/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1609/TCT-TNCN) - 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1609/TCT-TNCN việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với việc khuyến mại tiền gửi tiết kiệm.
 
* (SMS: 1608/TCT-TNCN) - 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1608/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp mất việc làm.
 
* (SMS: 1601/TCT-CS) - 13/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1601/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định.
 
* (SMS: 1596/TCT-CS) - 13/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1596/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
 
* (SMS: 1575/TCT-CS) - 11/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1575/TCT-CS về việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1569/TCT-CS) - 11/05/2010, Tổng cục Thuế ban Công văn 1569/TCT-CS về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với ngườcó công với cách mạng. 
 
* (SMS: 1564/TCT-CS) - 11/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1564/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu tại chỗ.
 
TỔNG CỤC TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
* (SMS: 657/TDC-HCHQ) - 04/06/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Công văn 657/TĐC-HCHQ về việc giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.
 
* (SMS: 656/TDC-HCHQ) - 04/06/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Công văn 656/TĐC-HCHQ về việc giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.