(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 17/04/2010 - 23/04/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
 
* (SMS 36/BC-CP) - Ngày 20/04/2010, Chính phủ ban hành Báo cáo 36/BC-CP về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2009.
 
* (SMS: 43/2010/ND-CP) - Ngày 15/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 
* (SMS: 42/2010/ND-CP) - Ngày 15/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 614/TTg-QHQT) - Ngày 21/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 614/TTg-QHQT về việc đàm phán, ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ với Phần Lan.
 
* (SMS: 494/CT-TTg) - Ngày 20/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

* (SMS: 36/2010/QD-TTg) - Ngày 15/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2010/QĐ-TTg ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa".
 
* (SMS: 594/TTg-KTN) - Ngày 15/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 594/TTg-KTN về việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, thành phố Hải Phòng.
 
* (SMS: 482/QD-TTg) - Ngày 14/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 482/QĐ-TTg về ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2530/VPCP-KGVX) - Ngày 16/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2530/VPCP-KGVX về việc bổ sung kinh phí năm 2010 và kéo dài thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.
 
* (SMS: 2506/VPCP-KGVX) - Ngày 15/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2506/VPCP-KGVX về việc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ hạt nhân.
 
* (SMS: 2464/VPCP-KTTH) - Ngày 14/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2464/VPCP-KTTH về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
 
* (SMS: 2386/VPCP-KTTH) - Ngày 12/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2386/VPCP-KTTH về việc xử lý chênh lệch tỷ giá đô la nhập hàng dự trữ quốc gia.
 
* (SMS: 2230/VPCP-QHQT) - Ngày 06/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2230/VPCP-QHQT về việc các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Ấn Độ.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 60/2010/TT-BTC) - Ngày 20/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
 
* (SMS: 59/2010/TT-BTC) - Ngày 19/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 57/2010/TT-BTC) - Ngày 16/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 
* (SMS: 56/2010/TT-BTC) - Ngày 16/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc
tế của Chính phủ phát hành năm 2010.
 
* (SMS: 55/2010/TT-BTC) - Ngày 16/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, thành phố.
 
* (SMS: 54/2010/TT-BTC) - Ngày 15/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/05/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
 
* (SMS: 53/2010/TT-BTC) - Ngày 14/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2010/TT-BTC về quy định chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa.
 
* (SMS: 52/2010/TT-BTC) - Ngày 14/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/05/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
 
* (SMS: 51/2010/TT-BTC) - Ngày 14/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
 
* (SMS: 48/2010/TT-BTC) - Ngày 12/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.
 
* (SMS: 47/2010/TT-BTC) - Ngày 12/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2010/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
 
* (SMS: 46/2010/TT-BTC) - Ngày 08/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2010/TT-BTC về việc quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
 
* (SMS: 3817/BTC-TCHQ) - Ngày 30/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3817/BTC-TCHQ về việc xem xét vi phạm hành chính.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 16/2010/TT-BCT) – Ngày 20/04/2010 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2010/TT-BCT về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
 
* (SMS: 14/2010/TT-BCT) - Ngày 15/04/2010 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện.
 
* (SMS: 13/2010/TT-BCT) - Ngày 15/04/2010 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
 
* (SMS: 12/2010/TT-BCT) - Ngày 15/04/2010 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2010/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.
 
* (SMS: 3327/BCT-XNK) - Ngày 02/04/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3327/BCT-XNK về việc nhập khẩu linh kiện phụ tùng xe cơ giới ba bánh mới 100%.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 637/BXD-KHTC) - Ngày 19/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 637/BXD-KHTC về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại.
 
* (SMS: 629/BXD-HDXD) - Ngày 16/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 629/BXD-HĐXD về việc góp ý dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Chuang's AAA.
 
* (SMS: 624/BXD-KHCN) - Ngày 16/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 624/BXD-KHCN về ý kiến của Bộ xây dựng về việc thực hiện Thông tư 31/2009/TT-BXD và Quyết định 13/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 10/2010/TT-BGTVT) – Ngày 19/04/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2010/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì đường bộ.
 
* (SMS: 1023/QD-BGTVT) - Ngày 19/04/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1023/QĐ-BGTVT về việc thay thế thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 1021/QD-BGTVT) - Ngày 19/04/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1021/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
 
* (SMS: 151/TB-BGTVT) - Ngày 19/04/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 151/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Tổng kết với Đoàn xác định dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vay vốn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức JICA.
 
BỘ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 534/QD-BTTTT) - Ngày 15/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 534/QĐ-BTTTT về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên.
 
* (SMS: 527/QD-BTTTT) - Ngày 14/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 527/QĐ-BTTTT về việc Thừa nhận Phòng đo kiểm.
 
 
BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 
 
* (SMS: 1467/QD-BGDĐT) - Ngày 15/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT về việc ban hành danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 887/BCA-TCVII) - Ngày 14/04/2010, Bộ Công an ban hành Công văn 887/BCA-TCVII về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phòng cháy và chữa cháy.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1967/TCHQ-KTT) - Ngày 16/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1967/TCHQ-KTTT về việc thu lệ phí hải quan.
 
* (SMS: 1869/TCHQ-KTTT) - Ngày 13/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1869/TCHQ-KTTT về việc xác định giá tính thuế.
 
* (SMS: 1868/TCHQ-KTTT) - Ngày 13/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1868/TCHQ-KTTT về việc tái xuất nguyên phụ liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu quá hạn 365 ngày.
 
* (SMS: 1859/TCHQ-KTTT) - Ngày 13/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1859/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 1854/TCHQ-GSQ) - Ngày 13/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1854/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 1838/TCHQ-KTTT) - Ngày 12/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1838/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu Dự án đầu tư.
 
* (SMS: 1835/TCHQ-KTTT) - Ngày 12/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1835/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thuốc lá, bia, rượu đưa vào khu kinh tế thương mại Lao Bảo.
 
* (SMS: 1828/TCHQ-KTTT) - Ngày 12/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1828/TCHQ-KTTT về việc hạch toán chuyển loại hình nợ thuế.
 
* (SMS: 1827/TCHQ-KTTT) - Ngày 12/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1827/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 1821/TCHQ-KTTT) - Ngày 09/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1821/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu.
 
* (SMS: 1810/TCHQ-KTTTT) - Ngày 09/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1810/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thủ tục hoàn thuế.
 
* (SMS: 1804/TCHQ-KTTT) - Ngày 09/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1804/TCHQ-KTTT về việc xin xác nhận miễn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 1779/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1779/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá.
 
* (SMS: 1754/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1754/TCHQ-GSQL về việc giám định tàu biển xuất khẩu.
 
* (SMS: 1752/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1752/TCHQ-GSQL về việc nộp giấy chứng nhận HACCP.
 
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

* (SMS: 427/TDC-HCHQ) - Ngày 14/04/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 427/TĐC-HCHQ về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.
 
* (SMS: 401/QD-TDC) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 401/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN.
 
TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 1124/TCT-CS) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 1124/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 1092/TCT-CS) - Ngày 06/04/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 1092/TCT-CS về việc giảm thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 566/QD-TCT) - Ngày 05/04/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Quyết định 566/QĐ-TCT về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về thuế.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 14/2010/QD-UBND) - Ngày 16/04/2010 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 15/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản, bán nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/08/2007 của Chính phủ và cấp Giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.