(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 24/04/2010 - 30/04/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 20/NQ-CP) - Ngày 21/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 tỉnh Lạng Sơn.
 
* (SMS: 45/2010/ND-CP) - Ngày 21/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP về việc quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
 
* (SMS: 44/2010/ND-CP) - Ngày 20/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ .
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 562/QD-TTg) - Ngày 26/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 562/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ.
 
* (SMS: 561/QD-TTg) - Ngày 26/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 561/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin LMLM dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng, chống dịch bệnh.
 
* (SMS: 37/2010/QD-TTg) - Ngày 22/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.
 
* (SMS: 506/QD-TTg) - Ngày 22/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 506/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về các Trung tâm Văn hóa.
 
* (SMS: 505/QD-TTg) - Ngày 21/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2010).
 
* (SMS: 504/QD-TTg) - Ngày 21/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 504/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025
 
* (SMS: 502/QD-TTg) - Ngày 21/04/2010 , Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 502/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 615/TTG-KTN) - Ngày 21/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 615/TTG-KTN về việc dập tắt, khống chế và ngăn chặn dịch bệnh tai xanh tiếp tục lây lan do Thủ tướng Chính phủ điện. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2699/VPCP-DMDN) - Ngày 26/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2699/VPCP-ĐMDN về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông của VNPT.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 14/2010/TT-BGDDT) - Ngày 27/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.
 
* (SMS: 2200/BGDDT-GDDH) - Ngày 22/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2200/BGDĐT-GDĐH về việc mở ngành đào tạo đại học, cao đẳng.
 
* (SMS: 2196/BGDDT-GDDH) - Ngày 22/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 171/BXD-KHCN) - Ngày 27/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 171/BXD-KHCN về việc đề xuất giải pháp xây dựng công viên nổi, bãi đỗ xe..vv bằng vật liệu bio composit.
 
* (SMS: 472/QD-BXD) - Ngày 22/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 472/QĐ-BXD về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.
 
* (SMS: 08/BXD-PTDT) - Ngày 22/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 08/BXD-PTĐT về việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại đô thị loại V theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
 
* (SMS: 652/BXD-TTr) - Ngày 21/04/2010 , Bộ Xây dựng ban hành Công văn 652/BXD-TTr về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục trả lại nhà cho cơ quan Nhà nước mượn.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 08/2010/TT-BYT) - Ngày 26/04/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học trong đăng ký thuốc.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1305/LDTBXH-LDTL) - Ngày 26/04/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1305/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ phụ cấp thu hút.
 
* (SMS: 1301/LDTBXH-LDTL) - Ngày 26/04/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1301/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương, phụ cấp lương đối với Tổng công ty.
 
* (SMS: 15/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 20/04/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1095/BTP-DKGDBD) - Ngày 21/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1095/BTP-ĐKGDBĐ về việc hướng dẫn thí điểm việc tiếp nhận và giải quyết Đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm được gửi qua thư điện tử.
 
* (SMS: 1048/QD-BTP) - Ngày 08/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1048/QĐ-BTP về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 65/2010/TT-BTC) - Ngày 22/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ
 
* (SMS: 63/2010/TT-BTC) - Ngày 22/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2010/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 62/2010/TT-BTC) - Ngày 21/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010.
 
* (SMS: 61/2010/TT-BTC) - Ngày 21/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.
 
* (SMS: 814/QD-BTC) - Ngày 15/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 814/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1084/QD-BGTVT) - Ngày 22/04/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1084/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng và đổi tên Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam thành Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 09/2010/TT-BKH) - Ngày 21/04/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
 
* (SMS: 08/2010/TT-BKH) - Ngày 21/04/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 389/QD-BNV) - Ngày 20/04/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 389/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1164/BTTTT-KHTC) - Ngày 20/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1164/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra - thống kê.
 
* (SMS: 1022/BTTTT-KHTC) - Ngày 09/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1022/BTTTT-KHTC về việc triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe-nhìn toàn quốc năm 2010.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1899/QD-BCT) - Ngày 16/04/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1899/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu
dùng không khuyến khích nhập khẩu
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 1011/QD-NHNN) - Ngày 27/04/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định 1011/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
* (SMS: 969/QD-NHNN) - Ngày 21/04/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định 969/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 
* (SMS: 2651/NHNN-CSTT) - Ngày 09/04/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Công văn 2651/NHNN-CSTT về việc cung cấp mức lãi suất cho vay thỏa thuận bằng VND.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 50/2010/TTLT-BTC-BXD) - Ngày 14/04/2010, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng ban hành Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1279/TCT-KK) - Ngày 19/04/2010, Tổng cục Thuế Công văn 1279/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1275/TCT-TNCN) - Ngày 19/04/2010, Tổng cục Thuế Công văn 1275/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 1233/TCT-CNTT) - Ngày 15/04/2010, Tổng cục Thuế Công văn 1233/TCT-CNTT về việc xử lý gia hạn nộp thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1813/TCHQ-KTTT) - Ngày 09/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1813/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế hàng quà tặng.
 
* (SMS: 1757/TCHQ-KTTT) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1757/TCHQ-KTTT về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 149/2005/NĐ-CP.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 5738/QD-CT-THNVDT) - Ngày 13/04/2010, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5738/QĐ-CT-THNVDT về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: Tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 1894/QD-UBND)
- Ngày 26/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1894/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* (SMS: 09/CT-UBND)
- Ngày 22/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tai Xanh ở lợn.

* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 22/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng chống lụt bão năm 2010.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.