(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 22/05/2010 - 28/05/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 57/2010/ND-CP) - Ngày 25/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.
 
* (SMS: 56/2010/ND-CP) - Ngày 24/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 26/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.
 
* (SMS: 55/2010/ND-CP) - Ngày 24/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.
 
* (SMS: 54/2010/ND-CP) - Ngày 21/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2010/NĐ-CP vể việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12.
 
* (SMS: 53/2010/ND-CP) - Ngày 19/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2010/NĐ-CP về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 734/QD-TTg) - Ngày 25/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 734/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
* (SMS: 718/QD-TTg) - Ngày 21/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 718/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam.
 
* (SMS: 712/QD-TTg) - Ngày 21/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020".
 
* (SMS: 704/QD-TTg) - Ngày 19/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 704/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015).
 
* (SMS: 703/QD-TTg) - Ngày 19/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 703/QĐ-TTg về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 702/QD-TTg) - Ngày 18/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 702/QĐ-TTg về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 700/QD-TTg) - Ngày 18/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 700/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Trưng Vương.
 
* (SMS: 699/QD-TTg) - Ngày 18/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 699/QĐ-TTg về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.
 
* (SMS: 794/TTg-DMDN) - Ngày 18/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 794/TTg-ĐMDN về việc xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động để hưởng cổ tức theo Nghị định số 28/CP của Chính phủ.
 
* (SMS: 792/TTg-QHQT) - Ngày 17/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 792/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường kỹ năng nghề", vay vốn ADB.
 
* (SMS: 688/QD-TTg) - Ngày 17/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 688/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề cương tổng quát nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng lịch sử quốc gia.
 
* (SMS: 773/TTg-KTN) - Ngày 14/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 773/TTg-KTN về việc điều chỉnh bổ sung ngồn vốn đốiứng cho Dự án an toàn giao thông đường bộ Việt Nam, vốn vay Ngân hàng Thế giới.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 3441/VPCP-KTN) - Ngày 24/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3441/VPCP-KTN về việc làm đầu mối nhập khẩu than và tham gia Ban Chỉ đạo nhập khẩu than.
 
* (SMS: 3355/VPCP-KTTH) - Ngày 20/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3355/VPCP-KTTH về việc mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng chính sách.
 
* (SMS: 3347/VPCP-KGVX) - Ngày 20/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3347/VPCP-KGVX về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 3346/VPCP-KGVX) - Ngày 20/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3346/VPCP-KGVX  về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
 
* (SMS: 3294/VPCP-KTTH) - Ngày 19/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3294/VPCP-KTTH về việc nghĩa vụ tài chính đối với chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2009.
 
* (SMS: 3281/VPCP-KGVX) - Ngày 18/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3281/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học.
 
* (SMS: 3264/VPCP-KTTH) - Ngày 18/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3264/VPCP-KTTH về việc ứng vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
 
* (SMS: 3206/VPCP-KTTH) - Ngày 14/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3206/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế đối với xe ô tô nhập khẩu năm 2004, 2005.
 
* (SMS: 3204/VPCP-KTTH) - Ngày 14/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3204/VPCP-KTTH về việc miễn phạt chậm nộp thuế đối với tài sản thu hồi bán đấu giá nộp ngân sách.
 
* (SMS: 3203/VPCP-KTTH) - Ngày 14/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3203/VPCP-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu xe ô tô chuyên dụng phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
* (SMS: 3177/VPCP-KTTH) - Ngày 14/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3177/VPCP-KTTH về việc điều chuyển gạo dự trữ quốc gia.
 
* (SMS: 3062/VPCP-DP) - Ngày 11/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3062/VPCP-ĐP về vệc thực hiện Chương trình Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.
 
* (SMS: 737/QD-VPCP) - Ngày 05/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 737/QĐ-VPCP  về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 64/BXD-KTXD) - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 64/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
 
* (SMS: 63/BXD-KTXD) - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 63/BXD-KTXD về việc hướng dẫn hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 52/BXD-HDXD) - Ngày 25/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 52/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.
 
* (SMS: 920/BXD-KTXD) - Ngày 25/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 920/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010.
 
* (SMS: 908/BXD-KTXD) - Ngày 24/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 908/BXD-KTXD về việc tính chi phí chung cho công tác đào, đắp đất bằng thủ công.
 
* (SMS: 907/BXD-KTXD) - Ngày 24/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 907/BXD-KTXD về việc xác định chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường xây dựng.
 
* (SMS: 906/BXD-KTXD) - Ngày 24/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 906/BXD-KTXD về việc hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khi thi công trên cao.
 
* (SMS: 103/BXD-KHTC) - Ngày 21/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 103/BXD-KHTC về việc lập dự toán chi phí thực hiện dự án.
 
* (SMS: 888/BXD-KTXD) - Ngày 20/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 888/BXD-KTXD về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình.
 
* (SMS: 870/BXD-HTKT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 870/BXD-HTKT về việc tính khối lượng nước tối thiểu 4m3/hộ/tháng.
 
* (SMS: 866/BXD-GD) - Ngày 20/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 866/BXD-GĐ về việc hướng dẫn đưa hạng mục công trình xây dựng vào sử dụng.
 
* (SMS: 844/BXD-TTr) - Ngày 17/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 844/BXD-TTr về việc đề xuất thành lập Thanh tra xây dựng cấp huyện.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1483/QD-BTP) - Ngày 26/05/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1483/QĐ-BTP về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp.
 
* (SMS: 1466/QD-BTP) - Ngày 24/05/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1466/QĐ-BTP về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
 
* (SMS: 138/BTP-KHTC) - Ngày 14/05/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 138/BTP-KHTC về hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2010.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 2884/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 25/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2884/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo công tác thực hiện Thông tư liên bộ số 34/2005-TTLT-BGD&ĐT-UBTDTT.
 
* (SMS: 2091/QD-BGDDT) - Ngày 25/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2091/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
 
* (SMS: 2816/BGDDT–KTKDCLGD) - Ngày 24/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2816/BGDĐT–KTKĐCLGD về việc bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1386/QD-BNN-DMDN) - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1386/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Ván dăm Thái Nguyên thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1340/QD-BNN-DMDN) - Ngày 19/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1340/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Mía đường Trà Vinh thuộc Tổng công ty Mía đường I thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1339/QD-BNN-DMDN) - Ngày 19/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1339/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty MDF Gia Lai thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1288/QD-BNN-KHCN) - Ngày 14/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1288/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược Ngành thuỷ sản.
 
* (SMS: 30/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 11/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở việt nam”.
 
* (SMS: 1117/QD-BNN-DMDN) - Ngày 28/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1117/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Ea Bá thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 919/QD-BTNMT) - Ngày 24/05/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 919/QĐ-BTNMT về việc chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 2678/QD-BCT) - Ngày 21/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2678/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 2672/QD-BCT) - Ngày 21/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2672/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 2671/QD-BCT) - Ngày 21/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2671/QĐ-BCT về việc thành lập Văn phòng thường trực Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 23/2010/TT-BCT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2010/TT-BCT về quy định việc nhập khẩu muối.
 
* (SMS: 22/2010/TT-BCT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/2010/TT-BCT về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.
 
* (SMS: 4540/BCT-XNK) - Ngày 11/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4540/BCT-XNK về việc vướng mắc xử lý vi phạm đối với ôtô nhập khẩu.
 
* (SMS: 4453/BCT-KHCN) - Ngày 10/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4453/BCT-KHCN về việc giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 4425/BCT-KHCN) - Ngày 07/05/2010 , Bộ Công Thương ban hành Công văn 4425/BCT-KHCN về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1503/BTTTT-UDCNTT) - Ngày 20/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1503/BTTTT-ƯDCNTT về việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
 
* (SMS: 698/QD-BTTTT) - Ngày 18/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 698/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
* (SMS: 12/2010/TT-BTTTT) - Ngày 18/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2010/TT-BTTTT về quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.
 
* (SMS: 1331/BTTTT-VP) - Ngày 07/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1331/BTTTT-VP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 627/QD-BTTTT) - Ngày 06/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 627/QĐ-BTTTT về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 (năm 2010) Việt Nam.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 1116/QD-BTC) - Ngày 20/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1116/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Hà Giang.
 
* (SMS: 1115/QD-BTC) - Ngày 20/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1115/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước hỗ trợ cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Bình.
 
* (SMS: 78/2010/TT-BTC) - Ngày 20/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 76/2010/TT-BTC) - Ngày 17/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
 
* (SMS: 5823/BTC-CST) - Ngày 11/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5823/BTC-CST về việc xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp do truy thu, truy hoàn thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001.
 
* (SMS: 5789/BTC-CST) - Ngày 10/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5789/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu đối với tàu chở khí hoá lỏng nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.
 
* (SMS: 71/2010/TT-BTC) - Ngày 07/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2010/TT-BTC  về việc hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 04/2010/TT-BNV) - Ngày 20/05/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2010/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chết của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 1438/QD-BTP) - Ngày 19/05/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1438/QĐ-BTP về việc ban hành Mẫu Chứng chỉ và quy định chi tiết chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp.
 
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 630/QD-LDTBXH) - Ngày 19/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 630/QĐ-LĐTBXH về việc quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo chính sách tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 38/2010/TT-BQP) - Ngày 10/05/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 38/2010/TT-BQP về việc ban hành Danh mục mua sắm, sản xuất vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho quân đội nhân dân và dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
 
THÔNG TƯ TIÊN TỊCH

* (SMS: 01/2010/TTLT-TANDTC-BLDTBXH-VKSNDTC) - Ngày 18/05/2010, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tòa án nhân dân.
 
* (SMS: 73/2010/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 14/05/2010, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
THANH TRA CHÍNH PHỦ

* (SMS: 1304/2010/CT-TTCP) - Ngày 25/05/2010, Thanh tra Chính phủ ban hành Chỉ thị 1304/2010/CT-TTCP về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 13/2010/TT-NHNN) - Ngày 20/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2010/TT-NHNN về quy định việc các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 3376/NHNN-TT) - Ngày 07/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3376/NHNN-TT về việc tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các máy ATM.
 
* (SMS: 3357/NHNN-TTGSNH) - Ngày 06/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3357/NHNN-TTGSNH  về hướng dẫn việc chuyển điểm giao dịch thành phòng giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1885/BHXH-CSYT) - Ngày 11/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1885/BHXH-CSYT về việc giải quyết vướng mắc về công tác giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 752/QD-TCT) - Ngày 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 752/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước do các Chi cục Thuế quản lý.
 
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
 
* (SMS: 263/QD-TCTK) - Ngày 05/05/2010, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định 263/QĐ-TCTK về việc ban hành quy chế quản lý và thực hiện các chương trình, dự án của Tổng cục Thống kê có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài.
 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 
* (SMS: 646/QD–TLD) - Ngày 05/05/2010, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 646/QĐ–TLĐ về việc phê duyệt đề án “Tiếp tục phát triển Viện nghiên cứu giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2661/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2661/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hoá.
 
* (SMS: 2499/TCHQ-KTTT) - Ngày 14/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2499/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế ôtô nhập khẩu.
 
* (SMS: 2453/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2453/TCHQ-GSQL về việc quản lý đối với khu thương mại công nghiệp.
 
* (SMS: 2447/TCHQ-KTTT) - Ngày 13/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2447/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế.
 
* (SMS: 2430/TCHQ-KTTT) - Ngày 12/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2430/TCHQ-KTTT về việc xác định lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.
 
* (SMS: 2406/TCHQ-KTTT) - Ngày 11/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2406/TCHQ-KTTT về việc chính sách thuế thanh lý hàng hoá tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 2370/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2370/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc nghiệp vụ.
 
* (SMS: 2298/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2298/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hoá phục vụ đóng tàu xuất khẩu.
 
* (SMS: 2292/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2292/TCHQ-GSQL  về việc tái xuất nguyên liệu trong kho bảo thuế vì lý do khách quan.
 
* (SMS: 2266/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2266/TCHQ-GSQL về việc hàng tái xuất gửi kho ngoại quan.
 
* (SMS: 2223/TCHQ-KTTT) - Ngày 29/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2223/TCHQ-KTTT về việc gia hạn và hoàn nhanh thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định nhập khẩu.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 34/2010/QD-UBND) - Ngày 24/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 34/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
 
* (SMS: 33/2010/QD-UBND) - Ngày 24/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 33/2010/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.
 
* (SMS: 32/2010/QD-UBND) - Ngày 20/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 32/2010/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 31/2010/QD-UBND) - Ngày 18/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 31/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 21/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 
* (SMS: 2257/QD-UBND) - Ngày 20/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2257/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 20/2010/QD-UBND) - Ngày 18/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 20/2010/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố Hà Nội".

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.