Quyết định 818/QĐ-BKHCN Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 818/QĐ-BKHCN

Quyết định 818/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:818/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Công Tạc
Ngày ban hành:26/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

03 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KHCN

Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 818/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Theo đó, Danh sách 03 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc bao gồm:

Thứ nhất, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ; Thành lập theo Quyết định 846/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lĩnh vực chuyên môn: Giám định trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Thứ hai, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; Thành lập theo Quyết định 1274/QĐ-BKHCN&MT ngày 05/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lĩnh vực chuyên môn: Môi trường, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử, thực phẩm, phân bón, xăng dầu khí.

Thứ ba, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố; Thành lập theo Quyết định 217/QĐ-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về an toàn bức xạ…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 818/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

Số: 818/QĐ-BKHCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ Tư pháp;

Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN;

- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Công Tạc

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 I. DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Stt

Tên tổ chức

Số, ngày, tháng, năm thành lập

Địa chỉ

Lĩnh vực chuyên môn

Điện thoại

Website

1.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Thành lập theo Quyết định số 846/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Số 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giám định trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

04. 3.5563450

http://www.vipri.org

.vn

2.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Thành lập theo Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN&MT ngày 05/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

97 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng

Môi trường, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử, thực phẩm, phân bón, xăng dầu khí

0511 3821113

www.quatest2.co

m.vn

3.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố.

Quyết định số 217/QĐ-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tầng 3, tòa nhà 76, Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về an toàn bức xạ.

- Thẩm định, đánh giá an toàn, an ninh cho các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân, nguồn bức xạ, công việc bức xạ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn bức xạ phục vụ đánh giá chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ y tế.

- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn an toàn bức xạ.

04.3.7622216

  

 

 

II. DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiêm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

1.

Nguyễn Quốc Sửu

30/12/1974

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hóa vật liệu

Giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa (từ năm 2014 đến nay).

2.

Võ Thị Xuân Vân

08/12/1982

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Công nghệ hóa học - dầu và khí

08 năm trong lĩnh vực chuyên môn lọc hóa dầu.

3.

Đặng Tuấn Kiệt

12/02/1984

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Môi trường

Chuyên gia kỹ thuật môi trường (từ năm 2010 đến nay).

4.

Đỗ Phú Long

12/10/1978

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vật liệu xây dựng, xăng dầu khí, phân bón

Chuyên gia kỹ thuật phân bón, hóa vật liệu, xăng dầu khí (từ năm 2001 đến nay).

5.

Nguyễn Thị Trinh

12/12/1982

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Môi trường, thực phẩm

Chuyên gia kỹ thuật môi trường, thực phẩm (từ năm 2007 đến nay).

6.

Nguyễn Hữu Trung

04/4/1974

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vật liệu xây dựng, xăng dầu khí, môi trường

Chuyên gia kỹ thuật vật liệu xây dựng, xăng dầu khí, môi trường (từ năm 1997 đến nay).

7.

Võ Thị Bích Thủy

01/11/1978

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thực phẩm

Chuyên gia kỹ thuật thực phẩm (từ năm 2002 đến nay).

8.

Võ Khánh Hà

07/7/1982

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Môi trường, thực phẩm

Chuyên gia kỹ thuật môi trường, thực phẩm (từ năm 2006 đến nay).

9.

Đặng Bá Quốc Vũ

17/6/1986

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xăng dầu khí

Chuyên gia kỹ thuật xăng dầu khí (từ năm 2009 đến nay).

10.

Phạm Hồng Sơn

31/10/1962

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vật liệu xây dựng

Chuyên gia kỹ thuật vật liệu xây dựng (từ năm 1984 đến nay).

11.

Đoàn Thanh Dương

21/01/1972

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vật liệu xây dựng

Chuyên gia kỹ thuật vật liệu xây dựng (từ năm 2007 đến nay).

12.

Phan Quang Cảnh

22/10/1965

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Điện, điện tử

Chuyên gia kỹ thuật điện, điện tử (từ năm 1982 đến nay).

13.

Lê Doãn Khánh

08/11/1971

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đo lường điện, điện tử

Chuyên gia kỹ thuật đo lường điện, điện tử (từ năm 2008 đến nay).

14.

Nguyễn An Trung

26/02/1982

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 11 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- An toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân.

15.

Lã Trường Giang

01/01/1966

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 23 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Đo đánh giá an toàn bức xạ.

16.

Nguyễn Đức Thành

04/5/1964

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 24 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Đo đánh giá an toàn bức xạ.

17.

Lại Tiến Thịnh

27/11/1983

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 10 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Đo đánh giá an toàn bức xạ; phân tích nồng độ hoạt tính các nhân phóng xạ trong mẫu.

18.

Nguyễn Thị Cẩm Hà

14/01/1984

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 10 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Đo đánh giá an toàn bức xạ, phân tích nồng độ hoạt tính các nhân phóng xạ trong mẫu.

19.

Vũ Hà

23/5/1985

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 08 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Đo đánh giá an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

20.

Tào Xuân Khánh

01/11/1983

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 10 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Đo đánh giá an toàn bức xạ an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

21.

Dương Hồng Nhật

14/8/1982

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 11 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Đo đánh giá an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

22.

Nguyễn Ninh Giang

15/12/1989

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- Đo đánh giá an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

23.

Vũ Đức Giang

23/01/1989

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử

- 06 năm kinh nghiệm chuyên môn;

- Nghiên cứu, triển khai hoạt động thanh sát hạt nhân và an ninh hạt nhân.

24.

Phạm Đình Chướng

25/3/1947

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

- Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

- Kiểu dáng công nghiệp;

- Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.

25.

Vũ Khắc Trai

11/8/1940

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

26.

Nguyễn Gia Lượng

07/11/1961

Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ

Cơ khí chế tạo

31 năm kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực cơ khí, thiết bị điện, năng lượng.

27.

Bùi Văn Hùng

04/8/1969

Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ

Điện tử, điện tử viễn thông

27 năm kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực điện tử, điện tử viễn thông.

28.

Đinh Nam Vinh

18/02/1977

Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ

Công nghệ xử lý môi trường

13 năm kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1830/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 năm 2020

Quyết định 1830/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2020

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi