Quyết định 2072/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
Số: 2072/QĐ-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
----------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 380/TTr-CP ngày 04/10/2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 38 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 
 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI NA ỦY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước)
 
 
1. Đỗ Hoa Minh Phương, sinh ngày 07/7/1987 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Nybakveien 115 2013 Skjetten
2. Lê Nam Hiến, sinh ngày 02/9/1973 tại Hà Nội
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Ovre Flatas Vei 5B, 7079 Flatasen
3. Lê Tác Tri, sinh ngày 24/02/2004 tại Na Uy (con a. Hiến)
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Ovre Flatas Vei 5B, 7079 Flatasen
4. Lê Anh Tri, sinh ngày 15/5/2009 tại Na Uy (con a. Hiến)
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Ovre Flatas Vei 5B, 7079 Flatasen
5. Đỗ Thị Đông, sinh ngày 22/12/1976 tại Hải Phòng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Okern Torg vei 9G 0580, Oslo
6. Đỗ Khánh Linh, sinh ngày 22/10/2009 tại Na Uy (con c. Đông)
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Okern Torg vei 9G 0580, Oslo
7. Mạch Thị Ngọc Diệp (Diep Mach Ellertsen), sinh ngày 15/7/1968 tại Hưng Yên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Instamyra 44, 5353 Straume
8. Đỗ Thái Bình, sinh ngày 13/9/1976 tại Ninh Bình
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Myra Terrasse 78, 4848 Arendal
9. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 08/4/1985 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Hugins vei 6A, 3179 Asgardstrand
10. Nguyễn Kim Loan Phượng, sinh ngày 28/02/1981 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Blastternenveien 4, 1475 Finstadjordet
11. Phạm Sơ Ry, sinh ngày 03/02/1983 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Tittut veien 3, 0668 Oslo
12. Phan Ngọc Anh (Johan Phan), sinh ngày 01/02/1994 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Instamyra 44, 5353 Straume
13. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 03/3/1984 tại Bến Tre
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Hedrunggaten 1, 3117 Tonsberg
14. Đặng Văn Trí, sinh ngày 07/12/1965 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Gamle Veien 6B, 4315 Sandnes
15. Phan Gia Quyền, sinh ngày 30/12/1965 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Hausmanns gate 22, 0182 Oslo
16. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 28/11/1970 tại Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Hornelandsveien 19, 5412 Stord
17. Hoàng Thị Phương, sinh ngày 20/10/1985 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Nordre Toppe 5, 5136 Mjoikeraen Bergen
18. Đặng Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 12/7/1961 tại Bình Định
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Vestbyveien 41B, 0976 Oslo
19. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 16/12/1982 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Torgestuvegen 436, 2411 Elverum
20. Võ Thị Bảo Trân, sinh ngày 29/7/1981 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Rossalandtunet 1A, 4313 Sandnes
21. Ngô Thị Thu Thanh, sinh ngày 12/4/1970 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Ole Brumms vei 28, 0979 Oslo
22. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 04/02/1966 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Leilighet 101A, Nygata 5, 4614 Kristiansands
23. Huỳnh Ty, sinh ngày 11/6/1978 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Lusetjernveien 54, 1253 Oslo
24. Ngô Thanh Phương Trúc, sinh ngày 20/5/1984 tại Cà Mau
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Betzy Kjelsleergvei 159E, 3028 Drammen
25. Đỗ Đặng Phương Khanh (Sophie Khanh Phuong Dang), sinh ngày 22/11/1992 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Tidemands gate 4, 0266 Oslo
26. Võ Thị Bảo Châu, sinh ngày 06/8/1964 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Vesteroyveien 35, 3219 Sandefjord
27. Đào Thị Xuân Diễm, sinh ngày 08/01/1983 tại Kiên Giang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Vestas Un 22, 3142 Vestskogen
28. Hồ Thị Mười, sinh ngày 12/6/1967 tại Bến Tre
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Solbakkenveien 12, 3238 Sandefjord
29. Lê Mỹ Hiệp, sinh ngày 11/5/1956 TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Per Gyntveien 34B, 1709 Sarpsborg
30. Đào Thị Thanh Quyền, sinh ngày 30/12/1977 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Rastafaret 8, 1476 Rasta
31. Nguyễn Quỳnh Mai, sinh ngày 14/5/1978 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Alingsasveien 15, 2013 Skjetten
32. Trần Thị Hồng Thu, sinh ngày 07/3/1983 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Tiurveien 33, 4846 Arendal
33. Ngô Thị Phương Thảo, sinh ngày 01/11/1982 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Solhaugveien 90B, 1337 Sandvika
34. Trần Phước Huy, sinh ngày 05/10/1969 tại TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Nordbylia 15, 3271 Larvik
35. Nguyễn Thị Năm, sinh ngày 25/5/1959 tại Thái Bình
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Liaveien 3B, 3173 Vear
36. Lê Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 23/5/1982 tại Tiền Giang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Akersveien 24A, 0177 Oslo
37. Cao Thị Thùy Trinh, sinh ngày 26/8/1984 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Torvmra 32, 4313 Sandnes
38. Nguyễn Thị Thu Sương, sinh ngày 30/9/1982 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Johan Sveredrups gate 5, 3256 Larvik Norge.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2072/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2072/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 01/11/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!