Quyết định 762/QĐ-BCT 2021 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 762/QĐ-BCT

Quyết định 762/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công thương năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:762/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:03/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 762/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương năm 2021

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cLuật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBQG ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cthiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TWPCTT ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chng thiên tai ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương năm 2021 (nội dung Kế hoạch tại Phụ lục kèm theo quyết định này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch được bố trí từ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương năm 2021.

Giao Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lập, trình Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương phê duyệt dự toán chi tiết thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Trưởng Ban Chỉ huy, Chánh Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPTT
.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 762/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Kịp thời triển khai các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Duy trì chế độ trực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Tăng cường phổ biến pháp luật và hướng dẫn thực thi pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Công tác truyền thông trong phòng, chống thiên tai.

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trong ngành công thương đkịp thời xử lý các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

5. Nâng cao chất lượng phương tiện, trang bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. Nhiệm vụ cụ thể

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức Hội nghị, huấn luyện

1.1

Hội nghị Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (dự kiến tại miền Trung)

Tháng 4 - 5

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Văn phòng Bộ.

- Các Cục/Vụ: Thị trường trong nước (TTTN), Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực (ĐTĐL).

- Các Tập đoàn/Tổng công ty: Điện lực Việt Nam (EVN), Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Dầu khí Việt Nam (PVN), Hóa chất Việt Nam, Thép Việt Nam.

1.2

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam)

Từ tháng 6 đến tháng 10

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các Tập đoàn/Tổng công ty: EVN, TKV, PVN, Hóa cht Việt Nam, Thép Việt Nam

- Một số đơn vị thủy điện có hồ chứa lớn

1.3

Hội nghị tăng cường năng lực về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương (dự kiến 02 Hội nghị)

Từ tháng 5 đến tháng 11

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các Tập đoàn/Tổng công ty: EVN, TKV, PVN, Hóa chất Việt Nam, Thép Việt Nam

- Các doanh nghiệp lớn trong ngành Công Thương

1.4

Chỉ đạo huấn luyện Cấp cứu mỏ cho lực lượng kiêm nhiệm của các mỏ/Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Từ tháng 4 đến tháng 10

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- TKV;

- Các đơn vị có liên quan

1.5

Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2021

Tháng 4

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các đơn vị có liên quan

2

Kiểm tra công tác PCTT&TKCN ti các đơn vị dễ bị tác động bởi thiên tai trên phạm vi cả nước

2.1

Kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện, an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão tại các đơn vị miền Bắc

Tháng 4 đến tháng 6

- Ban Chỉ huy phê duyệt Kế hoạch kiểm tra.

- Văn phòng thường trực tổ chức kiểm tra theo kế hoạch được duyệt.

- Các Cục/Vụ có liên quan thuộc Bộ

- Các Tập đoàn, Tổng công ty có đơn vị thành viên nằm trong danh sách được kiểm tra

2.2

Kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện, an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão tại các đơn vị khu vực Duyên hải và miền Trung

Tháng 7 đến tháng 9

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các Cục/Vụ có liên quan thuộc Bộ

- Các Tập đoàn, Tổng công ty có đơn vị thành viên nằm trong danh sách được kiểm tra

3

Một số hoạt động khác của Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực

3.1

Kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực

Quý III

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các đơn vị có liên quan

3.2

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu và trang thiết bị chuyên dụng, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, điều hành chỉ đạo phòng chống thiên tai

Tháng 4 đến tháng 6

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các đơn vị có liên quan.

3.3

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Tháng 3 đến tháng 5

- Văn phòng thường trực tổng hợp hồ sơ đăng ký khen thưởng trình Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công Thương

- Văn phòng Bộ

3.4

Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong Ngành; Tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan truyền thông về an toàn đập, hồ chứa thủy điện; vận hành an toàn lưới điện (cột điện) trước mùa mưa bão.

Thường xuyên

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Văn phòng Bộ.

- Các đơn vị có liên quan

3.5

Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa thủy điện

Từ 15/5 đến 31/12

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các chủ đập thủy điện thuộc diện phải cập nhật thông tin

3.6

Trực ban

Trong mùa mưa bão

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các đơn vị bị ảnh hưởng

3.7

Chỉ đạo công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tháng 4 đến tháng 8

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các Tập đoàn, Tổng công ty

3.8

Kiểm tra, chỉ đạo đột xuất công tác phòng và ứng phó với thiên tai

Theo diễn biến thiên tai

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các đơn vị bị ảnh hưởng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi