Quyết định 734/QĐ-TTg 2019 chỉ định cơ quan đầu mối thực hiện CPTPP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 734/QĐ-TTg

Quyết định 734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:734/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:14/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh sách các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định CPTPP

Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 734/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, ban hành Danh sách các cơ quan đầu mối triển khai thực hiện các Chương của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cụ thể:

- Bộ Công Thương: Chương 1 - Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung; Chương 10 - Thương mại dịch vụ xuyên biên giới; Chương 16 - Chính sách cạnh tranh; Chương 21 - Hợp tác và nâng cao năng lực…

- Bộ Tài chính: Chương 5 - Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chương 7 - Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật;

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Chương 8 - Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại;

- Bộ Thông tin và Truyền Thông: Chương 13 - Viễn Thông; Chương 14 - Thương mại điện tử…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này hướng dẫn Nghị quyết 72/2018/QH14

Xem chi tiết Quyết định 734/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 734/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các văn kiện có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (phụ lục kèm theo).
Điều 2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan đầu mối cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức hoạt động của các cơ quan đầu mối được chỉ định tại Quyết định này. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của Hiệp định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN ĐẦU MỐI ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP
(Kèm theo Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I

Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định CPTPP

1

Chương 1 - Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung;

Chương 10- Thương mại dịch vụ xuyên biên giới

Chương 16 - Chính sách cạnh tranh

Chương 21 - Hợp tác và nâng cao năng lực

Chương 22- Nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh

Chương 23 - Phát triển

Chương 27 - Các điều khoản hành chính và thể chế

Chương 30 - Điều khoản cuối cùng

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành có liên quan

2

Chương 2- Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa

- Bộ Tài chính (đối với các nội dung về thuế quan)

- Bộ Công Thương (đối với các quy định chung và quản lý xuất nhập khẩu)

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các nội dung liên quan đến nông lâm thủy sản)

Các Bộ, ngành có liên quan

3

Chương 3 - Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ

Chương 4 - Dệt may

- Bộ Công Thương

- Bộ Tài chính (đối với các nội dung liên quan đến xác minh xuất xứ và hợp tác hi quan)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan khác

4

Chương 5 - Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành có liên quan

5

Chương 6 - Phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan khác

6

Chương 7 - Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

7

Chương 8 - Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

8

Chương 9 - Đầu tư

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các quy định của Chương)

- Bộ Tư pháp (đối với nội dung giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước-ISDS)

Các Bộ, ngành có liên quan

9

Chương 11 - Dịch vụ tài chính

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ Tài chính (đối với các nội dung liên quan tới bảo hiểm và chứng khoán)

Các Bộ, ngành có liên quan

10

Chương 12 - Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh

Bộ Công Thương

Bộ Công An, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan khác

11

Chương 13 - Viễn thông

Chương 14 - Thương mại điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

12

Chương 15 - Mua sắm của Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành có liên quan

13

Chương 17 - Doanh nghiệp Nhà nước và độc quyền chỉ định

- Bộ Công Thương (đối với các vấn đề quy tắc và nội luật hóa cam kết CPTPP);

- Bộ Tài chính (đối với việc cung cấp số liệu liên quan tới DNNN)

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành có liên quan khác

14

Chương 18 - Sở hữu trí tuệ

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan)

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới công khai thông tin liên quan tới đơn và bằng đã cấp trong lĩnh vực quyền đối với giống cây trông)

Các Bộ, ngành có liên quan

15

Chương 19 - Lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành có liên quan

16

Chương 20 - Môi trường

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các nội dung liên quan đến trợ cấp thủy sản; bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi, bảo vệ những loài động thực vật nguy cấp và quý hiếm và thương mại động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép, bao gồm CITES)

Các Bộ, ngành có liên quan

17

Chương 24 - Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

18

Chương 25 - Hội tụ phương pháp hoạch định chính sách

Bộ Tư pháp

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

19

Chương 26 - Minh bạch hóa và chống tham nhũng

- Bộ Tư pháp (đối với nội dung minh bạch hóa);

- Thanh tra Chính phủ (đối với nội dung chống tham nhũng);

- Bộ Y tế (đối với nội dung minh bạch hóa và công bằng thủ tục cho các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế)

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

20

Chương 28 - Giải quyết tranh chấp

- Bộ Công Thương (đối với các quy định của Chương)

- Bộ Tư pháp (đối với nội dung giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và Nhà nước-SSDS)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan khác

21

Chương 29 - Các ngoại lệ và các điều khoản chung

Bộ Công Thương

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với các nội dung về thanh toán và chuyển tiền); Bộ Tài chính (đối với các biện pháp về thuế) và các Bộ, ngành có liên quan khác

II

Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối tham gia Hội đồng, các Ủy ban chuyên môn và các Nhóm công tác của Hiệp định CPTPP

1

Hội đồng CPTPP

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành có liên quan

2

Ủy ban về Hợp tác và Xây dựng năng lực;

Ủy ban về Phát triển;

Ủy ban về Các vấn đề thương mại hàng dệt may;

Ủy ban về Nâng cao sức cạnh tranh và Thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh;

Nhóm Công tác về Dịch vụ chuyên môn;

Ủy ban về Nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành có liên quan

3

Ủy ban về Hội tụ phương pháp hoạch định chính sách

Bộ Tư pháp

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

4

Ủy ban về Doanh nghiệp thuộc Sở hữu Nhà nước và Độc quyền chỉ định

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành có liên quan khác

5

Ủy ban về Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

6

Ủy ban về Quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan khác

7

Ủy ban Thương mại hàng hóa

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành có liên quan

8

Ủy ban Thương mại nông nghiệp

Ủy ban về An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (SPS)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành có liên quan

9

Ủy ban về Hàng rào kỹ thuật đối với Thương mại (TBT)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan khác

10

Hội đồng Lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành có liên quan

11

Ủy ban về Môi trường

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các nội dung liên quan tới trợ cấp thủy sản, bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi, bảo vệ những loài động thực vật nguy cấp và quý hiếm và thương mại động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép, bao gồm CITES)

Các Bộ, ngành có liên quan

12

Ủy ban về Dịch vụ tài chính

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ Tài chính (đối với các nội dung liên quan tới bảo hiểm và chứng khoán)

Các Bộ, ngành có liên quan

13

Ủy ban về Viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành có liên quan

14

Ủy ban về Mua sắm của Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành có liên quan

III

Cơ quan điều phối, tổng hợp tình hình thực thi Hiệp định của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 

 

Bộ Công Thương

Bộ ngành liên quan

IV

Cơ quan đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến việc đàm phán, kết nạp thành viên mới

 

 

Bộ Công Thương

Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan

V

Cơ quan đầu mối về thông tin liên lạc với các nước CPTPP về mọi vấn đề của Hiệp định

 

 

Bộ Công Thương

 

VI

Cơ quan điều phối việc xây dựng, tổng hợp đề xuất và tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác nước ngoài trong quá trình thực thi Hiệp định

 

 

Bộ Công Thương chủ trì, điều phối chung

Các Bộ, ngành có liên quan tiến hành triển khai các hoạt động được hỗ trợ kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của mình

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi