Quyết định 568/QĐ-TCT 2022 Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá SX để tiêu thụ trong nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 568/QĐ-TCT

Quyết định 568/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:568/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:25/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quản lý mất, cháy, hỏng tem điện tử tại các tổ chức, cá nhân

Ngày 25/4/2022, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 568/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Theo đó, với việc quản lý mất, cháy, hỏng tem điện tử (TĐT) tại các Tổ chức, cá nhân (TTCN), Cổng thông tin điện tử hỗ trợ cơ quan thuế (CQT) tiếp nhận Thông báo kết quả hủy TĐT hoặc Báo cáo mất, cháy TĐT của TCCN theo mẫu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được mẫu, Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu thông tin và tạo thông báo tiếp nhận thành công.

Trong 1 ngày làm việc, kể từ ngày Cổng thông tin điện tử tiếp nhận thành công hồ sơ mất, cháy, hỏng TĐT của TCCN, công chức được phân công sử dụng tài khoản được phần quyền truy cập Hệ thống quản lý tem điện tử (QLTĐT), dựa trên kết quả xử lý của Hệ thống QLTĐT và các dữ liệu liên quan, rà soát thông tin, lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận mẫu của TCCN và trình phê duyệt.

Nếu không chấp nhận do sai sót của TCCN, công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung, trình lại Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo mẫu gửi TTCN (nêu rõ nội dung không chấp nhận) chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Xem chi tiết Quyết định 568/QĐ-TCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 568/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước

____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính và Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

n cứ Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12/03/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng và Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố;

n cứ Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế;

n cứ Quyết định số 1536/QĐ-TCT ngày 04/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Tổng cục Thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Điều 3. Thủ trưởng các Cục/Vụ và đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực, quận, huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế
;
- Các Cục/Vụ, đơn vị thuộc, trực thuc Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT
, TVQT (AC).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Mục lc

Trang

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

I. MỤC ĐÍCH

 

II. YÊU CẦU

 

III. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

IV. CÁC NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH

 

V. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 

VI. CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

 

PHẦN II: NỘI DUNG QUY TRÌNH

 

I. QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG, IN, CẤP, BÁN TEM ĐIỆN TỬ

 

1. Quản lý danh mục tem điện tử

 

2. Quản lý Danh mục kho

 

3. Quản lý Danh mục tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tem điện tử

 

4. Quản lý đăng ký sử dụng tem điện t

 

5. Quản lý kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử

 

6. Quản lý kế hoạch in tem điện tử của Tổng cục Thuế

 

7. Quản lý hợp đồng in tem điện tử

 

8. Quản lý giá tem điện tử

 

9. Thông báo phát hành tem điện tử

 

10. Nộp Thuế cho hoạt động bán tem điện tử

 

11. Nhập kho tem điện tử

 

12. Xuất kho tem điện tử

 

13. Bán tem điện tử tại cơ quan Thuế

 

14. Quản lý và tra cu dữ liệu

 

15. Thanh, quyết toán tiền bán tem điện tử

 

16. Quản lý kho tem điện tử

 

17. Kết chuyển tồn tem điện tử

 

II. ĐIỀU CHỈNH, ĐIỀU CHUYỂN TEM

 

1. Điều chỉnh tem đin tử

 

1.1. Các trường hợp điều chỉnh

 

1.2. Điều chỉnh phiếu nhập/xuất

 

1.3. Điều chnh hóa đơn bán tem điện t

 

2. Điều chuyển tem trong cơ quan thuế

 

2.1. Các trường hợp điều chuyn

 

2.2. Điều chuyển tem điện tử giữa các Cơ quan Thuế trong nội tnh, thành phố

 

2.3. Điều chuyển tem điện tử Cục Thuế lên Tổng cục thuế

 

III. HỦY TEM ĐIỆN TỬ TẠI CƠ QUAN THUẾ

 

1. Thông báo tem điện tử không còn giá trị sử dụng

 

2. Các trường hợp tem điện tử được hủy

 

3. Phân cấp hủy tem điện tử

 

4. Hồ sơ hủy tem điện tử

 

5. Tổ chức hủy tem điện tử

 

6. Thông báo kết quả hủy tem điện tử

 

IV. QUẢN LÝ BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG TEM ĐIỆN TỬ

 

1. Quản lý mất, cháy, hỏng tem điện tử tại Cơ quan thuế

 

2. Quản lý mất, cháy, hỏng tem điện tử tại các tổ chức, cá nhân

 

3. Quản lý vi phạm về mất, cháy, hỏng tem điện tử

 

V. QUẢN LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ TEM ĐIỆN TỬ VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ

 

VI. QUẢN LÝ TĐT TRONG TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH/CHUYỂN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ.

 

1. Trường hợp do tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý.

 

2. Trường hợp do Cơ quan Thuế đề nghị điều chuyển

 

VII. QUẢN LÝ BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU TEM ĐIỆN TỬ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI CQT

 

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mẫu số 07/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

2. Xử lý thông tin Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế

 

3. Hệ thống Quản lý tem điện tử hỗ trợ ghi

 

VIII. TRẢ THÔNG TIN QRCODE

 

IX. KIỂM TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ

 

PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

     
 

 

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU VÀ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 568/QĐ-TCT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục Thuế)

 

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý tem điện tử; ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; từng bước hiện đại hoá công tác quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

- Tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý tem điện tử, góp phần đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về quản lý tem điện tử của các tổ chức, cá nhân khi mua, bán hàng hóa; tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan thuế cấp trên đối với cấp dưới và cơ quan thuế đối với các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc in, phát hành, quản lý, sử dụng tem điện tử.

- Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước áp dụng thống nhất trong toàn quốc, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

II. YÊU CẦU

- Phân định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan thuế đối với công tác quản lý tem điện tử.

- Quy định các bước công việc cụ thể trong Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước để công chức thuế thực hiện thống nhất, đúng trách nhiệm, quyền hạn.

III. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này quy định trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước của cơ quan thuế, công chức thuế các cấp thống nhất trong phạm vi toàn ngành Thuế.

- Các bộ phận thuộc cơ quan thuế tham gia thực hiện Quy trình:

“1. Vụ Tài vụ Quản trị thuộc Tổng cục Thuế.

2. Cục Công nghệ Thông tin thuộc Tổng cục Thuế.

3. Cục Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế.

4. Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại tố cáo và Phòng chống tham nhũng (Cục Kiểm tra nội bộ)

5. Bộ phận quản lý ấn chỉ: Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ thuộc Cục Thuế đối với Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng thuộc Cục Thuế; Phòng/Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ, Đội Tổng hợp thuộc Chi cục Thuế.

6. Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ: Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế; Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế; Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác, Đội Nghiệp vụ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế.

7. Bộ phận Thanh tra kiểm tra: Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế; Phòng/Đội Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế.

8. Bộ phận Kiểm tra nội bộ: Phòng Kiểm tra nội bộ thuộc Cục Thuế; Phòng/Đội Kiểm tra nội bộ, Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Đội nghiệp vụ quản lý thuế, Đội Tổng hợp thuộc Chi cục Thuế.

9. Bộ phận Quản lý thuế xã, phường: Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường; Đội Nghiệp vụ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế.

10. Bộ phận Công nghệ thông tin: Phòng Công nghệ thông tin thuộc Cục Thuế; Phòng/Đội kê khai - kế toán thuế - Tin học, Đội nghiệp vụ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế”.

IV. CÁC NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH

1. Quản lý đăng ký sử dụng, in, cấp, bán tem điện tử.

2. Điều chỉnh, điều chuyển tem điện tử.

3. Hủy tem điện tử tại cơ quan thuế.

4. Quản lý báo cáo mất, cháy, hỏng tem điện tử;

5. Quản lý vi phạm về quản lý tem điện tử và kết quả xử lý.

6. Quản lý tem điện tử trong trường hợp sáp nhập, chia tách chuyển cơ quan thuế quản lý.

7. Quản lý Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử của tổ chức, cá nhân gửi cơ quan thuế.

8. Trả thông tin QRCode.

9. Kiểm tra tình hình sử dụng tem điện tử.

V. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Một số từ ngữ trong Quy trình này được hiểu như sau:

1. Tem điện tử bao gồm: các loại tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá dùng để dán lên các sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá được sản xuất để tiêu thụ trong nước.

2. Cơ quan thuế các cấp gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

3. Bộ phận Quản lý ấn chỉ được hiểu là đơn vị thuộc cơ quan thuế có liên quan đến công tác quản lý tem điện tử.

4. Kho tem bao gồm kho quản lý theo loại kho (trong hệ thống Quản lý tem điện tử) và kho quản lý tem điện tử về mặt hiện vật.

5. Người sử dụng là người được giao nhiệm vụ làm từng phần việc trên Hệ thống tem điện tử.

6. Danh mục là bảng kê tên các loại tem điện tử, tên các tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử, tên các kho ......, trong đó:

6.1. Danh mục tem điện tử là danh mục có các chỉ tiêu: Ký hiệu mẫu, tên, đơn vị tính, theo dõi ký hiệu, số lượng tem/ký hiệu, loại, giá bán theo từng loại tem điện tử.

6.2. Danh mục kho tem điện tử là danh mục có các chỉ tiêu: Mã kho, tên kho, tính chất kho, địa chỉ kho, tên thủ kho.

6.3. Danh mục tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử do Tổng cục Thuế phát hành có các chỉ tiêu: Tên tổ chức, cá nhân; mã số thuế, địa chỉ; loại tem.

7. Đơn vị xác nhận nguồn gốc tem điện tử là Tổng cục Thuế.

8. Hủy tem điện tử là có tác động của con người làm cho tem không còn nguyên khuôn khổ, kích thước, nội dung theo mẫu đã thông báo phát hành hoặc không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong đó.

9. Hệ thống quản lý tem điện tử là hệ thống quản lý thông tin tem điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý, kiểm tra, lưu trữ, khai thác dữ liệu tem điện tử theo quy định.

VI. CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

1. MST: Mã số thuế.

2. QLTĐT: Quản lý tem điện tử.

3. TĐT: Tem điện tử

4. NSD: Người sử dụng.

5. TCCN: Tổ chức, cá nhân.

6. TVQT: Tài vụ Quản trị.

7. TTHT: Tuyên truyền - Hỗ trợ.

8. HC - NS - TV - QT - AC: Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.

9. TV- QT - AC: Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.

10. ĐVSD: Đơn vị sử dụng.

11. TMS: Hệ thống Quản lý thuế tập trung.

12. CQT: Cơ quan thuế.

 

Phần II. NỘI DUNG QUY TRÌNH

 

I. QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG, IN, CẤP, BÁN TEM ĐIỆN TỬ

1. Quản lý danh mục tem điện tử

1.1. Phân cấp xây dựng danh mục tem điện tử

Vụ TVQT tại Tổng cục Thuế thực hiện: Căn cứ các quy định hiện hành về việc giao in, phát hành để xây dựng danh mục các loại TĐT theo quy định.

Trường hợp thay đổi giá in của tem cùng ký hiệu mẫu, thực hiện lập danh mục TĐT mới.

1.2. Hệ thống QLTĐT

Hệ thống QLTĐT tự động cập nhật Danh mục TĐT (mẫu DM01/TEM) chi tiết theo loại tem (tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá).

2. Quản lý danh mục kho

2.1. Kho TĐT trên Hệ thống QLTĐT

Vụ TVQT thực hiện tạo các danh mục kho trên Hệ thống QLTĐT bao gồm các loại kho sau:

- Loại kho chính: Là kho chứa các loại tem còn giá trị sử dụng.

- Loại kho chờ hủy: Là kho chứa các loại tem không còn giá trị sử dụng, tem bị lỗi, tem bị ẩm ướt, mối xông, chuột cắn... không sử dụng được chờ để hủy.

- Loại kho mẫu: Là kho chứa các loại tem dùng để cấp mu (mtại Tổng cục Thuế).

2.2. Kho TĐT về mặt hiện vật có một kho duy nhất tại cơ quan thuế. Riêng đối với Chi cục Thuế khu vực, tùy theo tình hình thực tế Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực bố trí để có thêm kho tại Bộ phận một cửa địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực, đảm bảo thuận tiện giao dịch cho NNT, cải cách thủ tục hành chính thuế.

2.3. Quản lý, theo dõi, sử dụng kho TĐT

- Tại Tổng cục Thuế (Vụ TVQT) quản lý các loại kho trên hệ thống QLTĐT do Tổng cục Thuế tạo và kho hiện vật để phục vụ cho nhu cầu quản lý, sử dụng.

- Tại Cục Thuế, Chi cục Thuế:

+ Bộ phận TTHT: quản lý các loại kho trên Hệ thống QLTĐT do Cục Thuế, Chi cục Thuế tạo.

+ Bộ phận quản lý ấn chỉ: quản lý kho hiện vật.

Căn cứ các loại kho nêu trên, cơ quan thuế các cấp có thể tạo nhiều mã kho và tên kho tương ứng với từng loại kho trên Hệ thống QLTĐT đphục vụ cho nhu cầu quản lý, sử dụng tại cơ quan thuế.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ NSD cập nhật danh mục kho TĐT (mẫu: DM02/TEM).

3. Quản lý danh mục TCCN đăng ký sdụng tem điện tử

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ vào kết quả thông báo chấp nhận mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN khi tiếp nhận Mu 01/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính, hệ thống QLTĐT tự động lập mẫu (mẫu: DM03/TEM) để quản lý danh mục TCCN đăng ký sử dụng TĐT (chi tiết theo từng loại tem) do Tổng cục Thuế phát hành.

- Trường hợp Tổ chức đề nghị cấp tem mẫu mà không có mã sthuế thì Tổng cục Thuế (Vụ TVQT) tạo mã nhm quản lý được tổ chức sử dụng TĐT trong Hệ thống QLTĐT.

4. Quản lý đăng ký sử dụng tem điện tử

4.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mu số 01/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính

Đi chiếu thông tin đăng ký của TCCN:

- Cổng thông tin điện tử hỗ trợ CQT tiếp nhận Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng TĐT của TCCN theo Mẫu số 01/TEM trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Mẫu số 01/TEM của TCCN, Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu các thông tin trên Mu số 01/TEM của TCCN có các nội dung như sau:

+ Trạng thái mã số thuế phải đang hoạt động (trạng thái 00, 04).

+ Cơ quan thuế quản lý trên Mu số 01/TEM khớp đúng với cơ quan quản lý thuế trực tiếp trên hệ thống đăng ký thuế của ứng dụng TMS.

+ Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Các thông tin đăng ký đúng chuẩn dữ liệu TĐT.

+ Nội dung thông tin đăng ký đầy đủ theo quy định tại Mẫu số 01/TEM, như: Đi chiếu đăng ký mới hoặc đăng ký thay đổi thông tin; Thời hạn được phép sản xuất; Sản lượng được phép sản xuất; loại TĐT đăng ký sử dụng...

- Kể từ khi nhận được Mẫu số 01/TEM của TCCN, căn cứ kết quả thực hiện đối chiếu nêu trên, Cổng thông tin điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận thành công theo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và gi thông báo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT vào thư điện tử của TCCN.

4.2. Xử lý thông tin đăng ký sử dụng TĐT

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công hồ sơ đăng ký sử dụng TĐT của TCCN:

- Công chức được phân công sử dụng tài khoản được phân quyền truy cập Hệ thống QLTĐT của Tổng cục Thuế, tra cứu Mẫu số 01/TEM của TCCN.

- Căn cứ các kết quả do Hệ thống QLTĐT tự động đối chiếu; dữ liệu do TCCN gửi tới và dữ liệu của TCCN do cơ quan thuế đang quản lý, công chức được phân công:

+ Rà soát các thông tin của TCCN gửi tới, đảm bảo khớp đúng các dữ liệu do cơ quan thuế đang quản lý.

+ Lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký hồ sơ sử dụng TĐT theo Mẫu số 02/TB/TEM (Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập theo mẫu).

+ Trình Phụ trách Bộ phận xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM đăng ký sử dụng TĐT.

+ Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM đăng ký sử dụng TĐT.

- Trường hợp Th trưng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký s, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp svăn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thtrưởng đơn vị ký s trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mu 02/TB/TEM gửi TCCN chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp svăn bản và ký số đích danh CQT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt, có lý do không chấp nhận thì công chức được phân công sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin trình.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do công chức được phân công cập nhật thiếu nội dung của TCCN thì công chức được phân công cập nhật đúng và trình lại Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký s. Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN theo quy định.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do sai sót của TCCN thì công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung và trình lại Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký s, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp svăn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký s trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mu 02/TB/TEM gửi TCCN (nêu rõ nội dung không chấp thuận) chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

4.3. Hệ thống QLTĐT

Đối với trường hợp chấp nhận, căn cứ vào mẫu 01/TEM, Hệ thống QLTĐT tự động cập nhật danh mục TCCN sử dụng TĐT (mẫu: DM03/TEM).

5. Quản lý kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử

5.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mẫu số 02/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính

Đi chiếu thông tin đăng ký của TCCN:

- Cổng thông tin điện tử hỗ trợ CQT tiếp nhận Kế hoạch mua/mua bổ sung TĐT của TCCN theo Mẫu số 02/TEM trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Mẫu số 02/TEM của TCCN, Cổng thông tin điện tử tự động đi chiếu các thông tin trên Mẫu số 02/TEM của TCCN có các nội dung như sau:

+ Trạng thái mã sthuế phải đang hoạt động (trạng thái 00, 04).

+ Cơ quan thuế quản lý trên Mu s02/TEM khớp đúng với Cơ quan quản lý thuế trực tiếp trên hệ thống đăng ký thuế của ứng dụng TMS.

+ Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Các thông tin đăng ký đúng chuẩn dữ liệu TĐT.

+ Nội dung thông tin đăng ký đầy đủ theo quy định tại Mẫu số 02/TEM, như: Thời hạn được phép sản xuất; Sản lượng được phép sản xuất; loại TĐT đăng ký sử dụng; Đăng ký kế hoạch mua lần đầu hoặc đăng ký kế hoạch mua bổ sung lần thứ:...

- Kể từ khi nhận được Mẫu số 02/TEM của TCCN, căn cứ kết quả đối chiếu nêu trên, Cổng thông tin điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận thành công theo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và gửi thông báo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT vào thư điện tử của TCCN

5.2 Xử lý thông tin đăng ký mua/mua bổ sung TĐT

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công kế hoạch mua/mua bổ sung TĐT của TCCN:

- Công chức được phân công, sử dụng tài khoản được phân quyền truy cập Hệ thống QLTĐT của Tổng cục Thuế, tra cứu Mẫu số 02/TEM của TCCN.

- Căn cứ các kết quả do Hệ thống QLTĐT tự động đối chiếu; dữ liệu do TCCN gửi tới và dữ liệu của TCCN do cơ quan thuế đang quản lý, công chức được phân công:

+ Rà soát các thông tin của TCCN gửi tới, đảm bảo khớp đúng các dữ liệu do cơ quan thuế đang quản lý.

+ Lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận kế hoạch mua TĐT theo Mẫu s02/TB/TEM (Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập theo mẫu).

+ Trình Phụ trách Bộ phận xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM đăng ký mua TĐT.

+ Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM đăng ký mua TĐT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN theo quy định.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt, có lý do không chấp nhận thì công chức được phân công sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin trình.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do công chức được phân công cập nhật thiếu nội dung của TCCN thì công chức được phân công cập nhật đúng và trình lại Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do sai sót của TCCN thì công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung và trình lại Thtrưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mu 02/TB/TEM gửi TCCN (nêu rõ nội dung không chấp thuận) chậm nhất 15 phút k tthời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

5.3. Tổng hợp đăng ký Mẫu 02/TEM trên Hệ thống QLTĐT

5.3.1. Căn cứ vào việc tiếp nhận thành công Mẫu 02/TEM, Hệ thống QLTĐT tự động lập Mẫu: KH01/TEM, để quản lý kế hoạch nhận tem của cơ quan thuế theo kế hoạch mua tem của TCCN (chi tiết theo từng loại tem).

5.3.2. Bộ phận TTHT tại Cục Thuế/ Chi cục Thuế thực hiện:

- Tiếp nhận đăng ký kế hoạch mua TĐT của các TCCN chậm nhất là ngày 15/05 của năm liền trước năm kế hoạch theo quy định.

- Công chức được phân công, đối chiếu stồn đầu kỳ, kiểm tra giấy phép sản xuất sn phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu được phép sản xuất để xác định nhu cầu mua tem của TCCN.

- Lập Tờ trình Lãnh đạo Bộ phận; Lãnh đạo CQT duyệt kế hoạch nhận tem.

- Căn cứ nội dung kết quả Lãnh đạo CQT phê duyệt gửi kế hoạch nhận tem cho cơ quan thuế cấp trên.

+ Chi cục Thuế gửi về Cục Thuế chậm nhất là ngày 20/5 năm liền trước năm kế hoạch theo mẫu KH01/TEM.

+ Cục Thuế gửi về Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 30/5 năm liền trước năm kế hoạch theo mẫu KH01/TEM (bao gồm nhu cầu sử dụng TĐT của Văn phòng Cục Thuế lập theo mẫu KH01/TEM và tổng hợp của các Chi cục Thuế).

- Trường hợp trong năm có biến động về sản xuất dẫn đến tăng nhu cầu mua tem điện tử, cũng như các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, rượu để tiêu thụ trong nước sau ngày 15 tháng 5 thì Chi cục Thuế tổng hợp gửi về Cục Thuế trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch mua bổ sung tem của TCCN; Cục Thuế tổng hợp nhu cầu mua bổ sung tem của các Chi cục Thuế trực thuộc hoặc của TCCN trực tiếp quản lý gửi về Tổng cục Thuế trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch mua bổ sung tem của Chi cục Thuế/TCCN theo mẫu KH04/TEM.

5.3.3. Tổng cục Thuế (Vụ TVQT):

- Tiếp nhận kế hoạch nhận TĐT của các Cục Thuế gửi về (theo mẫu KH01/TEM).

- Hệ thống QLTĐT tự động tổng hợp Kế hoạch nhận TĐT của các Cục Thuế theo mẫu KH01/TEM.

6. Quản lý kế hoạch in tem điện tử của Tổng cục Thuế

Vụ TVQT thực hiện:

- Tham mưu về kỹ thuật: Mẫu TĐT, giấy in, kích thước, kỹ thuật in, các biện pháp chống giả, kiểm tra chất lượng sản phẩm đã in;

- Tham mưu lựa chọn tổ chức/doanh nghiệp in các loại TĐT theo đúng quy định của pháp luật; Dự tho, trình Lãnh đạo Tổng cục Thuế ký hợp đồng in TĐT.

- In, phát hành các loại TĐT theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Tổng cục thanh lý hợp đồng in TĐT.

- Tham mưu lãnh đạo Tổng cục thanh toán tiền in TĐT theo thỏa thuận trong hợp đng.

7. Quản lý hợp đồng in tem điện tử

7.1. Hợp đồng in phải phản ảnh đủ các chtiêu sau: Số, ngày hợp đồng; chi tiết theo từng mu, loại, ký hiệu, slượng TĐT; từ s, đến svà các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng khác.

7.2. Tổng cục Thuế giao Vụ TVQT thực hiện:

- Nhập chi tiết số liệu trong hợp đồng in TĐT vào Hệ thống QLTĐT: Ký hiệu mẫu, tên TĐT, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số của từng loại TĐT và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng khác.

- Điều chỉnh hợp đồng in: từ loại TĐT này sang loại TĐT khác căn cứ nhu cầu sử dụng của TCCN hoặc do thay đổi chính sách. Việc điều chnh hợp đồng in TĐT đảm bảo theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý hợp đồng (mẫu: HĐ01/TEM);

+ Sổ Quản lý ký hiệu và số lượng TĐT đã in (mẫu: HĐ02/TEM);

+ Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng (mẫu: HĐ03/TEM); hỗ trợ NSD theo dõi được số TĐT nhà in đã trả; số TĐT nhà in còn phải trả, chi tiết theo từng loại TĐT.

8. Quản lý giá tem điện tử

8.1. Đơn giá vốn

- Tổng giá vốn của từng loại TĐT là tổng giá trị đặt in của từng loại TĐT phải trả theo hợp đồng in.

- Đơn giá vốn của từng loại TĐT là tổng giá vốn của từng loại TĐT chia cho slượng của từng loại TĐT.

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

Căn cứ hợp đồng in, nhập đơn giá vốn của từng loại TĐT vào Hệ thống QLTĐT.

8.2. Giá bán TĐT

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Trình Tổng cục xác định giá bán TĐT do Tổng cục Thuế phát hành để áp dụng thống nhất tại cơ quan thuế các cấp.

- Giá bán TĐT do Tổng cục Thuế được xác định như sau:

+ Giá bán TĐT = Giá in + Chi phí phát hành.

Trường hợp trong năm giá đặt in một loại TĐT thay đổi, hợp đồng in TĐT mới phải lập danh mục TĐT mới và ký hiệu TĐT mới.

9. Thông báo phát hành tem điện tử

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Nhập hợp đồng in TĐT vào Hệ thống QLTĐT.

- Hệ thống hỗ trợ lập và in Thông báo phát hành TĐT mẫu 01/TB/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận mẫu 01/TB/TEM.

- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận 01/TB/TEM.

- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận mẫu 01/TB/TEM, công chức được phân công đưa mẫu 01/TB/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

- Công khai các thông tin Thông báo phát hành TĐT lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Thực hiện niêm yết, công khai Thông báo phát hành TĐT tại nơi bán TĐT.

10. Nộp thuế cho hoạt động bán tem điện tử

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

Trước ngày 10 của tháng đu quý tiếp theo, đối chiếu stiền thu được từ việc bán tem điện tử từ các Cục Thuế chuyển về tài khoản của Vụ TVQT, lập bảng kê thuế GTGT, thuế TNDN, tiền phí phát hành (nếu có) để xác định số thuế phải nộp, kê khai và nộp thuế theo quy định.

11. Nhập kho tem điện tử

11.1. Nhập từ nhà in

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất (chi tiết theo từng Cục Thuế) của Công ty in; Biên bản kiểm tra nghiệm thu, bàn giao chất lượng sản phẩm, công chức được giao nhập TĐT tra cứu và xác nhận trên hệ thống QLTĐT các nội dung: chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, shợp đồng in, shóa đơn trhàng; Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT của Tổng cục Thuế.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu nhập TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp phát hiện các thông tin trên phiếu nhập TĐT có sai sót, công chức được giao nhập TĐT gửi biên bn về Công ty in để thực hiện điều chnh theo quy định.

- Trình ngay Lãnh đạo Vụ TVQT phê duyệt và ký số phiếu nhập TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM);

- Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng (mẫu HĐ03/TEM);

- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

11.2. Nhập từ cơ quan thuế cấp trên

Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM) của cơ quan thuế cấp trên, công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung phiếu xuất kho của cấp trên, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT (mu: CTT23/TEM).

- Căn cứ số liệu thực tế, thủ kho thực hiện xác nhận phiếu nhập TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp thủ kho phát hiện sai các thông tin trên phiếu nhập TĐT, phải xác nhận số liệu không đúng, công chức được giao nhập TĐT gi biên bản về cơ quan thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh theo quy định.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

11.3. Nhập từ cơ quan thuế cấp dưới.

Các trường hợp nhập từ cơ quan thuế cấp dưới:

+ Nhập từ cơ quan thuế cấp dưới để tiếp tục sử dụng (TĐT trong trường hợp này phải là loại còn giá trị sử dụng, không bị rách, mi mọt).

+ Nhập từ cơ quan thuế cấp dưới để hủy (đối với tem nhập từ Chi cục Thuế về Cục Thuế).

Vụ TVQT tại Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT tại Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24/TEM) của cơ quan thuế cấp dưới, công chức được giao nhập TĐT tra cu trên hệ thống và xác nhận nội dung phiếu xuất của cấp dưới trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn; TĐT còn giá trị sử dụng nhập kho chính; TĐT không còn giá trị sử dụng, nhập kho chờ hủy, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT.

- Thủ kho thực hiện xác nhận Phiếu nhập TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (Mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thkho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

12. Xuất kho tem đin tử

12.1. Xuất cho cơ quan thuế cấp dưới.

12.1.1. Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu nhập của Tổng cục Thuế từ Công ty in (chi tiết theo từng Cục Thuế), công chức được giao xuất TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu xuất tem (mẫu: CTT24/TEM).

- Thủ kho thực hiện xác nhận Phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp thkho phát hiện sliệu, ký hiệu trên Phiếu xuất sai lệch với thực tế số TĐT hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao xuất TĐT để lập phiếu xuất mới thay thế phiếu xuất cũ; không thực hiện xác nhận phiếu xuất sai trên hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

12.1.2. Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ Kế hoạch nhận TĐT đã được Cục Thuế phê duyệt; Giấy giới thiệu kèm Bảng kê các loại TĐT cần lĩnh của Chi cục Thuế, kiểm tra, đối chiếu Bảng kê các loại TĐT cần lĩnh của Chi cục Thuế.

+ Trường hợp Chi cục Thuế không lập kế hoạch nhận TĐT đối với loại tem cần lĩnh, Cục Thuế không cấp tem cho Chi cục Thuế. Đồng thời đề nghị Chi cục Thuế lập kế hoạch nhận tem bổ sung trên cơ sở kế hoạch mua tem của TCCN.

+ Trường hợp Chi cục Thuế đã lập kế hoạch nhận TĐT đối với loại tem cần lĩnh, công chức được giao xuất TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, sthứ tự, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lp phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24A/TEM).

- Thủ kho thực hiện xác nhận Phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp thủ kho phát hiện sliệu, ký hiệu trên phiếu xuất sai lệch với thực tế số TĐT hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao xuất TĐT để lập phiếu xuất mới thay thế cho phiếu xuất cũ; không thực hiện xác nhận phiếu xuất sai trên hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

12.2. Xuất trcơ quan thuế cấp trên.

Các trường hợp xuất trả cơ quan thuế cấp trên:

- Xuất trả cơ quan thuế cấp trên để tiếp tục sử dụng.

- Xuất trả cơ quan thuế cấp trên để hủy (đối với xuất trả tem từ Chi cục Thuế về Cục Thuế)

Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ số liệu TĐT còn tồn kho trong Hệ thống QLTĐT, công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu CTT24A/TEM): Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn. Xuất nộp cơ quan thuế cấp trên để tiếp tục sử dụng: chọn kho chính; xuất nộp cơ quan thuế cấp trên để hủy: chọn kho TĐT chờ hủy.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

12.3. Xuất chuyển kho nội bộ

12.3.1. Xuất chuyển kho nội bộ từ kho chính sang kho chờ hủy trên hệ thống:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

Các loại TĐT bị mối mọt, ẩm mốc, chuột cắn, hư hỏng không tiếp tục sử dụng được và các loại tem không còn giá trị sử dụng được kiểm kê chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự chuyển sang kho chờ hủy.

12.3.2. Xuất chuyển kho nội bộ từ kho của Trụ sở Chi cục Thuế khu vực sang kho của Bộ phận “một cửa” tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực.

Bộ phận TTHT Trụ sở Chi cục Thuế khu vực thực hiện:

- Công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn để xuất các loại tem còn giá trị sử dụng từ kho của Trụ sở Chi cục Thuế khu vực sang kho của Bộ phận “một cửa” tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

12.4. Xuất TĐT mẫu:

- TĐT do Tổng cục Thuế phát hành, Tổng cục Thuế thực hiện cấp mẫu.

- Tem mẫu nhập vào kho có Ký hiệu mẫu tương ứng với từng loại tem in, số thứ tự 00000000.

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ văn bản đề nghị cấp TĐT mẫu của đơn vị, công chức được giao xuất tem trình lãnh đạo Tổng cục Thuế quyết định. Căn cứ số liệu TĐT tồn kho trên Hệ thống QLTĐT, công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu CTT24/TEM): Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự; chọn kho cấp mẫu; in 3 liên.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

- Giao TĐT mẫu cho đơn vị theo đúng thông tin tại phiếu xuất.

Trường hợp kho TĐT mẫu không còn hoặc theo yêu cầu của tổ chức, công chức được giao xuất tem lập phiếu xuất trong Hệ thống QLTĐT chuyển từ kho chính sang kho mẫu chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

- Thực hiện đóng dấu “Mẫu” vào sTĐT cấp mẫu trước khi giao cho công chức được giao xuất tem.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT cấp mẫu (mẫu ST14/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

13.5. Xuất TĐT để hủy

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, chọn kho chờ hủy.

Đối với Cục Thuế trước khi lập phiếu xuất tem, phải căn cứ văn bản chấp thuận hủy TĐT của cơ quan thuế cấp trên.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

13. Bán tem điện tử tại cơ quan thuế

- Cục Thuế bán TĐT cho các TCCN thuộc diện được mua tem tại Cục Thuế theo quy định.

- Chi cục Thuế bán TĐT cho các TCCN thuộc diện được mua tem tại Chi cục Thuế.

- Hoá đơn đin tử bán TĐT do Cục Thuế, Chi cục Thuế phát hành theo quy định trên Hệ thống QLTĐT.

13.1. Quản lý việc bán TĐT tại cơ quan thuế:

13.1.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mẫu số 03/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính

Cổng thông tin điện tử hỗ trợ CQT tiếp nhận đơn đề nghị mua TĐT của TCCN theo Mẫu số 03/TEM trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Mẫu số 03/TEM của TCCN, Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu các thông tin trên Mẫu số 03/TEM của TCCN có các nội dung như sau:

+ Trạng thái mã số thuế phải đang hoạt động (trạng thái 00, 04).

+ Cơ quan thuế quản lý trên Mẫu số 03/TEM khớp đúng với cơ quan quản lý thuế trực tiếp trên hệ thống đăng ký thuế của ứng dụng TMS.

+ Các thông tin đăng ký đúng chuẩn dữ liệu TĐT.

+ Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Nội dung thông tin đăng ký đầy đủ theo quy định tại Mẫu số 03/TEM, như: Tên người được giới thiệu đến mua tem. Số CMT/Căn cước/Hchiếu. Ngày cấp..., nơi cấp...; Giấy phép sản xuất; Tên loại TĐT cần mua...

- Kể từ khi nhận được Mẫu số 03/TEM của TCCN, căn cứ kết quả đối chiếu nêu trên, Cổng thông tin điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận thành công theo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và gửi thông báo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT vào thư điện tử của TCCN.

13.1.2. Xử lý thông tin đề nghị mua TĐT.

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Trong thời gian 01 ngày làm việc, ktừ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công hồ sơ đề nghị mua TĐT của TCCN:

- Công chức được phân công, sử dụng tài khoản được phân quyền truy cập Hệ thống QLTĐT của Tổng cục Thuế, tra cứu Mẫu số 03/TEM của TCCN.

- Căn cứ các kết quả do Hệ thống QLTĐT tự động đối chiếu; dữ liệu do TCCN gửi tới và dữ liệu của TCCN do cơ quan thuế đang quản lý, công chức được phân công:

+ Rà soát các thông tin của TCCN gửi tới, đảm bảo khớp đúng các dữ liệu do cơ quan thuế đang quản lý.

+ Hệ thống QLTĐT hỗ trợ NSD đối chiếu số lượng TĐT của TCCN đề nghị mua có khp đúng với Kế hoạch mua/mua bổ sung TĐT (Mẫu 02/TEM)

- Lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đề nghị mua TĐT của TCCN theo Mẫu số 02/TB/TEM (Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập theo mẫu).

- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM Đơn đề nghị mua TĐT.

- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM Đơn đề nghị mua TĐT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp svăn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt, có lý do không chấp nhận thì công chức được phân công sthực hiện kiểm tra lại thông tin trình.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do công chức được phân công cập nhật thiếu nội dung của TCCN thì công chức được phân công cập nhật đúng và trình lại Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số. Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mu 02/TB/TEM gửi TCCN theo quy định.

+ Trưng hợp lý do không chấp nhận do sai sót của TCCN thì công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung và trình lại Thtrưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN (nêu rõ nội dung không chấp thuận) chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

13.1.3. Cơ quan thuế bán TĐT cho TCCN

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Công chức được giao bán TĐT thực hiện:

+ Lập hóa đơn điện tử có mã trên Hệ thống QLTĐT (hóa đơn điện tử dùng để bán tem là hóa đơn bán hàng) phải ghi chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thtự, giá bán theo từng mức giá của từng loại TĐT.

+ Trình lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số trên hóa đơn điện tử.

+ Công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Lãnh đạo phụ trách ký số trên hóa đơn.

+ Thực hiện gửi hóa đơn điện tử cho TCCN theo quy định.

+ Cập nhật thông tin vào Hệ thống QLTĐT: Tên, mã số thuế của TCCN sản xuất thuốc lá, sản xuất rượu tiêu thụ trong nước; Tên cơ quan thuế bán TĐT, tên loại tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, từ số, đến số; ngày bán tem, số lượng, giá bán.

- Hướng dẫn TCCN nộp tiền mua tem theo quy định.

- Thủ kho Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện: vào Hệ thống QLTĐT tra cứu và xác nhận số lượng tem xuất bán phù hợp với thông tin trên hóa đơn do công chức của Bộ phận TTHT lập.

- Giao cho TCCN đầy đsố lượng TĐT theo hóa đơn bán TĐT.

- Cuối ngày, lập bảng kê giao cho Bộ phận ấn chỉ số lượng tem đã bán, tiền bán tem thu được trong ngày (bao gồm stiền thu được của Bộ phận “một cửa” tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực (Mẫu số BK06/TEM).

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu: ST10/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

14. Quản lý và tra cứu dữ liệu.

Khi tem điện tử được CQT bán cho TCCN sản xuất rượu, thuốc lá thì dữ liệu được truyền về Hệ thống QLTĐT để theo dõi số lượng TĐT cơ quan thuế xuất bán trên Hệ thống QLTĐT. Khi tem được TCCN xuất cho bộ phận sản xuất, thủ kho của TCCN quét mã Qrcode gắn trên thùng tem, Block tem thì dữ liệu được truyền về Hệ thống QLTĐT. Hệ thống QLTĐT tự động cập nhật, kiểm soát, thông báo cho TCCN và cơ quan quản lý thuế tình trạng xuất tem cho bộ phận sản xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của TCCN.

Công chức được giao nhiệm vquản lý TĐT thuộc Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế truy cập Hệ thống QLTĐT để tra cứu dữ liệu TĐT của TCCN đã xuất kho phục vụ theo dõi, quản lý TĐT.

15. Thanh, quyết toán tiền bán TĐT.

15.1. Chi cục Thuế thanh, quyết toán liền bán TĐT với Cục Thuế:

Bộ phận TTHT Chi cục Thuế thực hiện:

- Chậm nhất ngày 05 tháng liền kề thực hiện:

+ Phối hợp, đối chiếu với Bộ phận quản lý ấn chỉ xác nhận số tiền bán TĐT thu được trong kỳ (bao gồm số tiền bán tem thu được của Bộ phận một cửa tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực), đề nghị Bộ phận quản lý n chchuyển toàn bộ tiền bán TĐT về cơ quan thuế cấp trên (bao gồm tiền TĐT thu được tại Chi cục Thuế khu vực nơi không có trụ sở chính).

+ Nhận/nhập chứng từ chuyển tiền Chi cục Thuế bán TĐT vào Hệ thống QLTĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Lập, in báo cáo quyết toán tiền bán TĐT (mẫu BC20/TEM) trong Hệ thống QLTĐT chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu quý liền kề.

- Ghi Sổ Quản lý bán tem (mẫu ST11/TEM).

Bộ phận quản lý ấn chChi cục Thuế thực hiện:

- Chuyển tiền bán TĐT về tài khoản theo dõi tiền bán tem của Cục Thuế chậm nhất là ngày 10 tháng liền kề.

- Cung cấp cho Bộ phận TTHT bản sao kê các chứng từ chuyển tiền bán TĐT của Chi cục Thuế về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Cục Thuế.

15.2. Cục Thuế quyết toán tiền bán TĐT với Chi cục Thuế:

Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Tra cứu chứng từ chuyển tiền của Chi cục Thuế trên Hệ thống QLTĐT.

- Tra cứu Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM) của quý thanh toán (Bản in của Chi cục Thuế).

- Xác định số tiền bán tem do Chi cục Thuế đã bán trong quý trước, số tiền bán các loại tem còn nợ kỳ trước (nếu có), số tiền bán TĐT đã nộp kỳ này, số tiền bán TĐT còn nợ cuối kỳ quyết toán.

- Bộ phận TTHT Cục Thuế tra cứu báo cáo quyết toán tiền bán TĐT hàng quý với các Chi cục Thuế theo lịch. Việc quyết toán tiền bán TĐT giữa Cục Thuế và các Chi cục Thuế phải được lập thành biên bản (mẫu BB01/TEM). Biên bản quyết toán tiền bán TĐT giữa Cục Thuế và các Chi cục Thuế được lập thành 02 bản; Bộ phận TTHT Cục Thuế lưu giữ 01 bản; Chi cục Thuế lưu giữ 01 bản.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi Sổ Quản lý tem bán (mẫu ST11/TEM); hỗ trợ người sử dụng lập Biên bản quyết toán tiền bán tem giữa Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:

Cung cấp cho Bộ phận TTHT bản sao kê các chứng từ chuyển tiền bán TĐT của các Chi cục Thuế; đối chiếu và xác nhận số liệu chuyển tiền bán tem trong kỳ của các Chi cục Thuế với Bộ phận TTHT.

15.3. Cục Thuế thanh, quyết toán với Tổng cục Thuế.

Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Phối hợp, đối chiếu với Bộ phận quản lý ấn chỉ xác nhận số tiền bán tem thu được trong kỳ vào ngày 05 tháng liền kề, đề nghị Bộ phận quản lý ấn chỉ chuyn toàn bộ tin bán TĐT về Tổng cục Thuế.

- Nhận/Nhập chứng từ chuyển tiền Cục Thuế bán tem vào Hệ thống QLTĐT.

- Hàng quý ngày 25 của tháng đầu quý liền kề hệ thống hỗ trợ lập Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM). Hệ thống hỗ trợ xác nhận số tiền bán tem Cục Thuế phải nộp, sđã nộp và scòn phải nộp trong kỳ, Cục Thuế gửi và truyền Báo cáo về Tổng cục Thuế (kèm theo bản photocopy các chứng từ chuyển tiền thanh toán).

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu ST11/TEM).

- Chậm nhất là ngày 25/01 của năm tiếp theo, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập Báo cáo quyết toán tiền bán tem theo năm (mẫu BC20/TEM) về Tổng cục Thuế (kèm theo bn photocopy các chng từ chuyển tiền thanh toán).

- Thực hiện quyết toán tiền bán TĐT với Tổng cục Thuế hàng năm theo lịch.

Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:

- Hàng tháng thực hiện chuyển tiền bán tem về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Tng cục Thuế chậm nhất là ngày 15 tháng liền kề.

- Cung cấp cho Bộ phận TTHT bản sao kê các chứng từ chuyển tiền bán tem của Cục Thuế về tài khoản theo dõi tiền bán TĐT của Tổng cục Thuế.

15.4. Tổng cục Thuế quyết toán với Cục Thuế

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Tra cứu chứng từ chuyển tiền của Cục Thuế và Chi Cục Thuế trên Hệ thống QLTĐT.

- Đối chiếu Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM) của quý thanh toán (Bản in của Cục Thuế) với Báo cáo quyết toán tiền bán tem (mẫu BC20/TEM) trong Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp số liệu có sai lệch, đề nghị Cục Thuế đối chiếu và điều chỉnh số liệu. Trường hợp cần thiết Tổng cục Thuế có công văn mời Cục Thuế về thanh quyết toán trực tiếp.

- Đối chiếu số liệu Báo cáo quyết toán tiền bán tem. Trường hợp số liệu có sai lệch, đề nghị Cục Thuế điều chỉnh số liệu trước khi thanh, quyết toán.

- Quyết toán số tiền bán tem hàng năm với các Cục Thuế theo lịch.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ xác định số tiền bán tem của Cục Thuế trong quý, số tiền bán tem còn nợ kỳ trước (nếu có), số tiền bán tem đã nộp kỳ này, số tiền bán tem còn nợ cuối kỳ quyết toán.

- Việc quyết toán số tiền bán tem giữa Tổng cục Thuế và các Cục Thuế phải được lập thành Biên bản (mẫu BB01/TEM). Biên bản quyết toán số tiền bán tem giữa Tổng cục Thuế với Cục Thuế được lập thành 02 bản; Vụ Tài vụ Quản trị Tổng cục Thuế lưu giữ 01 bản; Cục Thuế lưu giữ 01 bản.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu ST11/TEM); hỗ trợ người sử dụng lập Biên bản quyết toán số tiền bán TĐT giữa Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

- Vụ TVQT - Tổng cục Thuế nhận Báo cáo quyết toán tiền bán tem, thanh toán, quyết toán trực tiếp tiền bán tem của Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

16. Quản lý kho tem điện tử

16.1. Quản lý tồn kho TĐT:

Thủ kho Tổng cục Thuế, Cục Thuế Chi cục Thuế thực hiện:

- Đối chiếu số liệu TĐT trên phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn bán tem với số liệu nhập kho thực tế.

Cuối mỗi tháng, Thkho và công chức được giao nhập/xuất/bán tem phải thực hiện đối chiếu giữa sổ sách kế toán với thẻ kho và thực tế tồn kho theo từng loại tem.

16.2. Kiểm kê kho:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Lập Quyết định kiểm kê kho tem trình lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt. Thành phần Ban kiểm kê kho TĐT gồm: Lãnh đạo cơ quan thuế, Lãnh đạo Bộ phận TTHT, Lãnh đạo Bộ phận quản lý ấn chỉ; đại diện Cục Kiểm tra nội bộ, đại diện Bộ phận Kiểm tra nội bộ, công chức được giao nhập/xuất/bán TĐT của Vụ TVQT/Bộ phận -TTHT; Thủ kho TĐT; công chức Bộ phận quản lý ấn chỉ.

- Thời điểm kiểm kê:

+ Kiểm kê định kỳ vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm.

+ Kiểm kê đột xuất: Thực hiện khi có quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

- Trình tự kiểm kê:

+ Khoá sổ kế toán: Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM). Hệ thống Quản lý TĐT hỗ trợ in Bảng kim kê kho tem (mẫu: BC25/TEM).

+ Thực hiện kiểm kê chi tiết theo từng loại tem, ký hiệu tem, số lượng tem, Đối chiếu số liệu theo sổ sách và số liệu theo kiểm kê trong Bảng kiểm kê kho TĐT (mẫu: BC25/TEM).

+ Thực hiện điều chỉnh số liệu nếu có chênh lệch sau khi đã có ý kiến xử lý của lãnh đạo cơ quan thuế. In bảng kiểm kê tem (mẫu: BC25/TEM) sau khi đã điều chỉnh.

- Biên bản kiểm kê kho, kèm theo Bảng kiểm kê (mẫu: BC25/TEM) được lập đủ số lượng để giao cho các thành phần tham gia kiểm kê và những người tham gia kiểm kê kho phải ký tên trong tất cả các bản Biên bản kiểm kê kho.

16.3. Xử lý kết quả kiểm kê kho:

Sau khi kiểm kê kho nếu phát hiện chênh lệch thừa, thiếu TĐT thì phối hợp với cơ quan cấp trên để xác định nguyên nhân chênh lệch và xử lý như sau:

- Nếu phát hiện nguyên nhân do nhầm lẫn trong phiếu nhập, phiếu xuất thì lập phiếu nhập, phiếu xuất điều chỉnh.

- Nếu thừa không rõ nguyên nhân thì tiến hành hủy

- Nếu thiếu không rõ nguyên nhân thì xử lý như mất TĐT.

17. Kết chuyển tồn tem điện tử

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện: Kết chuyển tồn TĐT của cơ quan thuế và NNT đến kỳ hiện tại trên Hệ thống QLTĐT vào ngày 01 hàng tháng.

II. ĐIỀU CHỈNH, ĐIỀU CHUYỂN TEM

1. Điều chỉnh tem đin tử

1.1. Các trường hợp điều chỉnh

- Kiểm kê kho phát hiện thừa/thiếu tem.

- Cơ quan thuế cấp trên lập phiếu xuất tem cho cơ quan thuế cấp dưới, khi nhập kho TĐT tại cơ quan thuế cấp dưới, có sự sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng so với thông tin trên phiếu xuất TĐT.

1.2. Điều chỉnh phiếu nhập/xuất

Công chức được giao xuất tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Lập Biên bản điều chỉnh tem theo thực tế sai lệch.

- Lập phiếu xuất tem điều chỉnh trong Hệ thống QLTĐT (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM) xuất trả cơ quan thuế cấp trên số tem trong phiếu xuất; in phiếu xuất chuyển thủ kho.

- Công chức được giao xuất tem căn cứ phiếu xuất tem điều chỉnh của cơ quan thuế cấp trên, lập phiếu nhập tem điều chnh.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Công chức được giao xuất TĐT của Vụ TVQT Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ Biên bản kiểm kê phát hiện thừa được lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt.

- Căn cứ Hồ sơ điều chỉnh của cơ quan thuế cấp dưới (Biên bản điều chỉnh và phiếu xuất điều chỉnh); xác định số TĐT sai lệch liên quan đến các đơn vị để thực hiện điều chỉnh:

+ Lập phiếu nhập TĐT điều chỉnh (mẫu: CTT23/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn; in phiếu nhập chuyển thủ kho.

+ Lập phiếu xuất tem điều chỉnh (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM)

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu: ST11/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

1.3. Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai

Công chức được giao bán tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện

Trường hợp phát hiện sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng sau khi bán cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện được mua tem:

- Căn cứ biên bản điều chỉnh, công chức lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay thế hóa đơn đã lập tương ứng với loại, ký hiệu, số lượng, giá bán TĐT cho các tổ chức, cá nhân.

Việc lập hóa đơn điện tử thay thế được thực hiện theo quy định tại Điểm b2 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chng từ.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Đánh dấu hóa đơn lập sai bị thay thế và lập hóa đơn thay thế.

+ Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu: ST10/TEM)

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

2. Điều chuyển tem trong cơ quan thuế

2.1. Các trường hợp điều chuyển

- Điều chuyển TĐT từ cơ quan thuế còn tồn kho nhiều sang cơ quan thuế còn tồn kho ít.

- Điều chuyển do điều chỉnh địa bàn hành chính theo Quyết định của Chính phủ.

2.2. Điều chuyển TĐT giữa các cơ quan thuế trong nội tnh, thành phố

Cơ quan thuế cấp dưới bị điều chuyển thực hiện:

- Công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất tem nộp lên cơ quan thuế cấp trên (mẫu CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT, chọn xuất từ kho chính: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Thủ kho Chi cục Thuế thực hiện:

- Thủ tục xuất kho điều chuyển thực hiện như mục 13.1.3

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi như mục 13.1.3

Cơ quan thuế cấp trên thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất tem của Chi cục Thuế điều chuyển (mẫu CTT24A/TEM), công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lp phiếu nhập TĐT (mẫu: CTT23/TEM).

- Công chức được giao xuất tem lập phiếu xuất tem chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn TĐT từ kho chính số tem liên quan đến việc điều chuyển cho cơ quan thuế cấp dưới được điều chuyển.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập và phiếu xuất tem.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Cơ quan thuế nhận điều chuyển thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất tem điều chuyển của cơ quan thuế cấp trên, công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT (mẫu: CTT23/TEM).

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập tem.

Thủ kho của cơ quan thuế nhận điều chuyển thực hiện:

Căn cứ phiếu nhập tem, thực hiện nhập kho tem, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu nhập sai lệch với thực tế stem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao nhập tem để lập phiếu nhập mới thay thế cho phiếu đã lập.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

2.3. Điều chuyển TĐT từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế:

Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ yêu cầu điều chuyển TĐT của Tổng cục Thuế, công chức được giao xuất TĐT lập Phiếu xuất tem nộp lên cơ quan thuế cấp trên (mẫu CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT; chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất.

Thủ kho Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất để xuất kho, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu xuất sai lệch với thực tế số tem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao xuất tem để lập phiếu xuất mới thay thế cho phiếu xuất đã lập.

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất tem của Cục Thuế (mẫu CTT24A/TEM), công chức được giao nhập tem tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập tem (mẫu: CTT23/TEM).

- Trình ngay Lãnh đạo Vụ TVQT phê duyệt và ký số phiếu nhập.

Thủ kho Tổng Cục Thuế thực hiện;

- Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhập kho, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu nhập sai lệch với thực tế stem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao nhập tem để lập phiếu nhập mới thay thế cho phiếu nhập mới.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

III. HỦY TEM ĐIỆN TỬ TẠI CƠ QUAN THUẾ

1. Thông báo tem điện tử không còn giá trị sử dụng

Căn cứ các văn bn pháp luật quy định về việc TĐT không còn giá trị sử dụng, cơ quan thuế các cp thực hiện:

- Tại Tổng cục Thuế, Vụ TVQT thực hiện:

+ Rà soát các loại TĐT không còn giá trị sử dụng.

+ Trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản thông báo nhng loại TĐT không còn giá trị sử dụng gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tại Cục Thuế, Bộ phận TTHT thực hiện:

+ Rà soát các loại TĐT không còn giá trị sử dụng (Tổng cục Thuế có thông báo không còn giá trị sử dụng).

+ Trình lãnh đạo Cục Thuế ban hành văn bản Thông báo những loại tem điện tử không còn giá trị sử dụng kèm danh sách đầy đủ các mẫu tem điện tử không còn giá trị sử dụng gửi các Chi cục Thuế.

2. Các trường hợp tem điện tử được hủy: TĐT còn tồn trong kho của cơ quan thuế nhưng không còn giá trị sử dụng do thay đổi chính sách hoặc do hư hỏng vì mối mọt, ẩm ướt, m mốc... không tiếp tục sử dụng được.

3. Phân cấp hủy tem điện tử

- Tổng cục Thuế tổ chức việc hủy số TĐT không còn giá trị sử dụng còn tồn trong kho của Tổng cục Thuế.

- Cục Thuế tổ chức việc hủy số TĐT không còn giá trị sử dụng còn tồn trong kho của Cục Thuế (hủy sau khi có ý kiến chấp thuận bng văn bản của Tổng cục Thuế); TĐT do Chi cục Thuế nộp về Cục Thuế đề nghị thanh hủy theo quy định.

4. Hồ sơ hủy tem điện t

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ các loại TĐT không còn giá trị sử dụng, lập Bảng kê chi tiết ký hiệu, số lượng, số thứ tự của từng loại TĐT cần hủy (mẫu BK04/TEM).

- Trình Lãnh đạo Tổng cục Thuế phê duyệt các loại TĐT không còn giá trị sử dụng và ký Quyết định thành lập Hội đồng thanh hủy TĐT. Thành phần Một đồng thanh hủy TĐT gồm:

+ Lãnh đạo Vụ TVQT, đại diện Cục Kiểm tra nội bộ, công chức được giao nhập/xut/bán TĐT, Thủ kho TĐT và các đơn vị liên quan (nếu có).

- Hội đồng thanh hủy TĐT đối chiếu giữa Bảng kê chi tiết với thực tế; nếu có sai lệch, phải xác định nguyên nhân và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Thuế xử lý trước khi tiến hành hủy.

Bộ phận TTHT phối hợp với Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:

- Có văn bản và Bảng kê chi tiết ký hiệu, số lượng, số thứ tự của từng loại TĐT cần hủy báo cáo cơ quan thuế cấp trên đăng ký hủy tại đơn vị.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập Bng kê tem cần hủy (mẫu: BK04/TEM).

- Khi có văn bản chấp thuận hủy TĐT của cơ quan thuế cấp trên; trình Lãnh đạo cơ quan thuế ký Quyết định thành lập Hội đồng hủy TĐT. Thành phần Hội đồng hủy TĐT gồm:

+ Lãnh đạo cơ quan thuế; Lãnh đạo Bộ phận TTHT, Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế, Bộ phận Kiểm tra nội bộ Cục Thuế; công chức được giao nhập/xuất/bán TĐT Bộ phận TTHT; Thủ kho giao quản lý TĐT; công chức Bộ phận quản lý n chỉ Cục Thuế.

+ Tùy theo tình hình thực tế, Cục Thuế có thể mời đại diện cơ quan Công an, cơ quan Tài chính cùng cấp đến chứng kiến việc thanh hủy TĐT.

- Hội đồng thanh hủy TĐT đối chiếu giữa Bng kê chi tiết với thực tế; nếu có sai lệch, phải xác định nguyên nhân và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo cơ quan thuế xử lý trước khi tiến hành hủy.

5. Tổ chức hủy tem điện tử

Tổng cục Thuế/Cục Thuế thực hiện:

- Phương pháp hủy TĐT: Hội đồng hủy thực hiện hủy như sau:

+ Đốt toàn bộ sTĐT cần hủy dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng thanh hủy.

- Lập Biên bản thanh hủy kèm Bảng kê chi tiết các loại tem thực hủy để lưu trữ, gửi cho các cơ quan có đại diện là thành viên tham gia Hội đồng thanh hủy tem.

6. Thông báo kết quhủy tem điện tử

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Nhập các thông tin của tem đã hủy vào Hệ thống QLTĐT. Hệ thống hỗ trợ lập Thông báo kết quả hủy TĐT theo Mẫu 04/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính, đảm bảo dữ liệu TĐT đúng thực tế cơ quan thuế đang theo dõi.

- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu 04/TEM.

- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu 04/TEM.

- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận Mẫu: 04/TEM, công chức được phân công đưa Mu: 04/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Trường hợp không chấp nhận, cần nêu rõ lý do không chấp nhận, công chức được phân công hoàn thiện và trình lại Phụ trách Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu ST10/TEM).

+ Tổng hợp TĐT không còn giá trị sử dụng theo mẫu ST26/TEM.

IV. QUẢN LÝ BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG TEM ĐIỆN TỬ

1. Qun lý mất, cháy, hng tem điện tử tại cơ quan thuế

1.1. Quản lý TĐT bị hỏng tại kho của cơ quan thuế:

Thủ kho Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận quản lý ấn chỉ Cục Thuế thực hiện:

- Lập chi tiết tên loại TĐT; Ký hiệu mẫu; Ký hiệu tem; số lượng TĐT hỏng theo Mẫu số 04/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính và báo cáo ngay Lãnh đạo cơ quan thuế xem xét, quyết định.

- Trường hợp Lãnh đạo cơ quan thuế chấp nhận cho hủy số TĐT này và Bộ phận được giao thanh hủy đã hủy TĐT theo quy định, chậm nht không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hủy TĐT hỏng, thực hiện như Điểm 6 Mục III quy trình này

1.2. Quản lý TĐT bị mất, cháy tại kho của cơ quan thuế:

Thủ kho của Vụ TVQT - Tổng cục Thuế; Bộ phận quản lý ấn chỉ thực hiện:

- Báo cáo ngay Lãnh đạo cơ quan thuế xem xét, quyết định.

- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy TĐT:

+ Lập báo cáo mất, cháy TĐT trên Hệ thống QLTĐT theo Mẫu số 05/TEM ban hành theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính.

- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu số 05/TEM.

- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận Mẫu số 05/TEM.

- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận Mẫu số 05/TEM, công chức được phân công gửi Mẫu số 05/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Trường hợp không chấp nhận, cần nêu rõ lý do không chấp nhận, công chức được phân công hoàn thiện và trình lại Phụ trách Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

- Trường hợp cơ quan thuế xác định do công chức thuế làm mất, cháy, hỏng TĐT tại kho thì xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhập quyết định xử lý vào Hệ thống QLTĐT.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý mất, cháy, hỏng TĐT và kết quả xử lý (mẫu: ST21/TEM).

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/THM và ST12A/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

- Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo mất tem theo quy định sau đó tìm lại được tem đã mt phải thực hiện hủy tem theo quy định.

2. Quản lý mất, cháy, hỏng tem điện tử tại các Tổ chức, cá nhân

Bộ phận TTHT Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện:

2.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính:

Đối chiếu thông tin đăng ký của TCCN

- Cổng thông tin điện tử hỗ trợ CQT tiếp nhận Thông báo kết quả hủy TĐT theo Mẫu số 04/TEM hoặc Báo cáo mất, cháy TĐT của TCCN theo Mẫu số 05/TEM trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM của TCCN, Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu các thông tin trên Mẫu số 04/TEM hoặc 05/TEM của TCCN có các nội dung như sau:

+ Trạng thái mã số thuế phải đang hoạt động (trạng thái 00, 04).

+ Cơ quan thuế quản lý trên Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM khớp đúng với Cơ quan quản lý thuế trực tiếp trên hệ thống đăng ký thuế của ứng dụng TMS.

+ Các thông tin đăng ký đúng chuẩn dữ liệu TĐT.

+ Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Nội dung thông tin đăng ký đy đtheo quy định tại Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM.

- Ktừ khi nhận được Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM của TCCN, căn cứ kết quả đối chiếu nêu trên, Cổng thông tin điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận thành công theo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và gửi thông báo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT vào thư điện tử của TCCN.

2.2. Kiểm tra, cập nhật, xử lý thông tin Thông báo kết quả hủy TĐT hoặc Báo cáo mất, cháy TĐT:

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công hồ sơ mất, cháy, hỏng TĐT của TCCN:

- Công chức được phân công, sử dụng tài khoản được phân quyền truy cập Hệ thống QLTĐT, tra cứu Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM của TCCN.

- Căn cứ các kết quả do Hệ thống QLTĐT tự động đối chiếu; căn cứ dữ liệu do TCCN gửi tới; căn cứ dữ liệu của TCCN do cơ quan thuế đang quản lý, công chức được phân công:

+ Rà soát các thông tin của TCCN gửi tới, đảm bảo khớp đúng các dữ liệu do cơ quan thuế đang quản lý.

+ Lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM của TCCN theo Mẫu số 02/TB/TEM (Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập theo mẫu).

+ Trình Phụ trách Bộ phận xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM theo Mẫu số 04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM.

+ Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM theo Mu s04/TEM hoặc Mẫu số 05/TEM.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mu 02/TB/TEM gửi TCCN chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt, có lý do không chấp nhận, thì công chức được phân công sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin đã trình.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do công chức được phân công cập nhật thiếu nội dung của TCCN thì công chức được phân công cập nhật đúng và trình lại Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số. Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN theo quy định.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do sai sót của TCCN thì công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung và trình lại Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN (nêu rõ nội dung không chấp thuận) chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý TĐT không còn giá trị sử dụng (mẫu: ST26/TEM).

3. Quản lý vi phạm về mất, cháy, hỏng tem điện t

- Lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực TĐT (mẫu 01/BB ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn hoặc các văn bản sửa đổi có liên quan. (Hệ thống hỗ trợ lập Biên bản).

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực TĐT, trình Lãnh đạo cơ quan thuế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu 01/QĐ ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm nh chính về thuế, hóa đơn và các văn bản sửa đổi có liên quan) theo thẩm quyền. (Hệ thống hỗ trợ lập Quyết định)

+ Bộ phận Thanh tra kiểm tra phát hiện mất, cháy, hng TĐT tlập Biên bản vi phạm hành chính và tham mưu lãnh đạo cơ quan thuế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

+ Các trường hợp mất, cháy, hỏng TĐT còn lại do Bộ phận TTHT lập Biên bản vi phạm hành chính và tham mưu lãnh đạo cơ quan thuế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

- Bộ phận nào ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về mất, cháy, hỏng TĐT thì bộ phận đó nhập Quyết định xử phạt vào Hệ thống QLTĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi: Sổ Quản lý mất, cháy, hỏng TĐT và kết quả xử lý (mẫu: ST21/TEM).

V. QUẢN LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ TEM ĐIỆN TỬ VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ

Bộ phận Thanh tra - Kiểm tra Cục Thuế, Chi cục Thuế hoặc Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính (mẫu 01/BB ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và các văn bản sửa đổi có liên quan) trong 07 ngày ktừ ngày lập biên bản TCCN vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý TĐT, Bộ phận Thanh tra - Kiểm tra Cục Thuế, Chi cục Thuế hoặc Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế tham mưu thủ trưởng cơ quan thuế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu 01/QĐ ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và các văn bản sửa đổi có liên quan) theo quy định. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản (Điều 66-LXLVPHC).

- Bộ phận nào ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bộ phận đó nhập Quyết định xử phạt vào Hệ thống QLTĐT.

Chương trình hỗ trợ ghi: Sổ quản lý vi phạm về qun lý TĐT và kết quả xử lý (mẫu: ST22/TEM).

VI. QUẢN LÝ TEM ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH/CHUYỂN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

1. Trường hp do TCCN đề nghị sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý

1.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mẫu số 06/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính:

Đối chiếu thông tin đăng ký của TCCN:

- Cổng thông tin điện tử hỗ trợ CQT tiếp nhận Đnghị sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý TĐT của TCCN theo Mẫu số 06/TEM trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Mẫu số 06/TEM của TCCN, Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu các thông tin trên Mẫu số 06/TEM của TCCN có các nội dung như sau:

+ Trạng thái mã số thuế phải đang hoạt động (trạng thái 00, 04).

+ Cơ quan thuế quản lý trên Mẫu số 06/TEM khớp với Cơ quan quản lý thuế trực tiếp trên hệ thống đăng ký thuế của ứng dụng TMS.

+ Các thông tin đăng ký đúng chuẩn dữ liệu TĐT.

+ Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Nội dung thông tin đăng ký đầy đủ theo quy định tại Mẫu số 06/TEM, như: Tên TCCN được sáp nhp, chia, tách; Tên CQT chuyển tới; Tên loại TĐT đề nghị điều chuyển...

- Kể từ khi nhận được Mẫu số 06/TEM của TCCN, căn cứ kết quả đối chiếu nêu trên, Cổng thông tin điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận thành công theo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và gửi thông báo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT vào thư điện tử của TCCN.

1.2. Kiểm tra, cập nhật, xử lý thông tin Đề nghị sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý TĐT.

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công hồ sơ sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý TĐT của TCCN:

- Công chức được phân công, sử dụng tài khoản được phân quyền truy cập Hệ thống QLTĐT, tra cứu Mẫu số 06/TEM của TCCN đề nghị sáp nhập, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý TĐT.

- Căn cứ các kết quả do Hệ thống QLTĐT tự động đối chiếu; dữ liệu do TCCN gửi tới và dữ liệu của TCCN do cơ quan thuế đang quản lý, công chức được phân công:

+ Rà soát các thông tin của TCCN gửi tới, đm bo khớp đúng các dữ liệu do cơ quan thuế đang quản lý.

+ Lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sdụng tem điện tử theo Mẫu số 02/TB/TEM (Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập theo mẫu).

+ Trình Phụ trách Bộ phận xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM theo Mẫu 06/TEM

+ Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM theo Mu 06/TEM.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp svăn bản và ký số đích danh CQT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt, có lý do không chấp nhận, công chức được phân công sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin trình.

+ Trường hợp lý do không chp nhận do công chức được phân công cập nhật thiếu nội dung của TCCN thì công chức được phân công cập nhật đúng và trình lại Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số. Hệ thng QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN theo quy định.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do sai sót của TCCN, công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung và trình lại Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN (nêu rõ nội dung không chấp thuận) chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

Đối với CQT nơi chuyển đến: Hệ thống tự động chuyển Mẫu 06/TEM để CQT nơi chuyển đến để tiếp tục theo dõi, quản lý.

1.3. Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM).

- Sổ qun lý TĐT (mẫu ST10/TEM).

- Thẻ kho tương ứng (mẫu TK/01TEM).

2. Trường hp do cơ quan thuế đề nghị điều chuyển

2.1. Các trường hợp điều chuyển:

- Điều chuyển TĐT của các TCCN từ Chi cục Thuế này quản lý sang Chi cục Thuế khác hoặc từ Cục Thuế quản lý chuyển Chi cục Thuế quản lý và ngược lại.

- Điều chuyển do điều chỉnh địa bàn hành chính theo quyết định của Chính phủ.

2.2. Các bước thực hiện:

Để đảm bảo việc quản lý TCCN sử dụng TĐT được thuận lợi và chính xác, các cơ quan thuế có liên quan phối hợp với các TCCN sử dụng TĐT thuộc diện điều chuyển, thực hiện các thủ tục theo quy định tại VI.1 nêu trên.

VII. QUẢN LÝ BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU TEM ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI CƠ QUAN THUẾ

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mẫu số 07/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính:

Đối chiếu thông tin đăng ký của TCCN:

- Cổng thông tin điện tử hỗ trợ CQT tiếp nhận Bảng tổng hợp dữ liệu TĐT gửi CQT của TCCN theo Mẫu số 07/TEM trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Mẫu số 07/TEM của TCCN, Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu các thông tin trên Mẫu số 07/TEM của TCCN có các nội dung như sau:

+ Trạng thái mã sthuế phải đang hoạt động (trạng thái 00, 04).

+ Cơ quan thuế quản lý trên Bng tổng hợp dữ liệu TĐT gửi CQT khớp với cơ quan qun lý thuế trực tiếp trên hệ thống đăng ký thuế của ứng dụng TMS.

+ Các thông tin đăng ký đúng chuẩn dữ liệu TĐT.

+ Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Nội dung thông tin đăng ký đầy đủ theo quy định tại thực hiện như: Tên loại tem; ký hiệu mẫu tem; ký hiệu tem; số lượng tem tồn đầu kỳ, mua trong kỳ; sử dụng trong kỳ....

- Kể từ khi nhận được Mẫu số 07/TEM của TCCN, căn cứ kết quả đối chiếu nêu trên, Cổng thông tin điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận thành công theo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và gửi thông báo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT vào thư điện tử của TCCN.

2. Xử lý thông tin Bảng tổng hợp dữ liệu TĐT gửi CQT.

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Trong thời gian 01 ngày làm việc, ktừ ngày Cng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công hồ sơ dữ liệu TĐT của TCCN:

- Công chức được phân công, sử dụng tài khoản được phân quyền truy cập Hệ thống QLTĐT, tra cứu Mẫu số 07/TEM của TCCN Bảng tổng hợp dữ liệu TĐT.

- Căn cứ các kết quả do Hệ thống QLTĐT tự động đối chiếu, công chức được phân công:

+ Lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận Bảng tổng hợp dữ liệu TĐT theo Mẫu số 02/TB/TEM (Hệ thống TĐT hỗ trợ lập theo Mẫu).

+ Trình Phụ trách Bộ phận xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM theo Mẫu 07/TEM.

+ Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM theo Mu 07/TEM.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt, có lý do không chấp nhận, công chức được phân công sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin đã trình.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do công chức được phân công cập nhật thiếu nội dung của TCCN thì công chức được phân công cập nhật đúng và trình lại Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số. Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mu 02/TB/TEM gửi TCCN theo quy định.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do sai sót của TCCN thì công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung và trình lại Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN (nêu rõ nội dung không chấp thuận) chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cp số văn bản và ký số đích danh CQT.

- Kể từ ngày hết hạn nộp Bng tổng hợp dữ liệu TĐT (mẫu: 07/TEM), công chức được phân công quản lý TĐT truy cập Hệ thống QLTĐT kiểm tra và đôn đốc TCCN nộp Bng tổng hợp dữ liệu TĐT cho CQT.

3. Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý TĐT (mẫu ST10/TEM)

- Báo cáo Tổng hợp tình hình sử dụng tem điện tử của cơ quan thuế các cấp (Mu BC8A/TEM).

- Bảng kê chi tiết trạng thái nộp Bảng tổng hợp dữ liệu TĐT (mẫu BK05/TEM).

VIII. TRẢ THÔNG TIN QRCODE

Khi người sử dụng sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có liên quan có nhu cầu tra cứu, xác thực các thông tin của TĐT trên mã QRcode đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu thì việc truy cập và tra cứu được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, trả các thông tin sau cho người tra cứu: Tên loại tem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu tem; Tên, mã số thuế của đơn vị sản xuất sn phẩm thuốc lá, sản xuất rượu; Tên cơ quan thuế bán tem điện tử, ngày bán tem điện tử.

IX. KIỂM TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế phối hợp với Bộ phận Thanh tra kiểm tra của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng TĐT của TCCN (kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng TĐT có thể kết hợp duyệt cùng kế hoạch kiểm tra hóa đơn, kế hoạch thanh tra, kiểm tra trụ sở người nộp thuế); trình thủ trưởng cơ quan thuế phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình kiểm tra hóa đơn hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- In kết quả báo cáo của TCCN có nội dung, số liệu sai lệch so với nội dung, số liệu của cơ quan thuế quản lý; chậm nộp bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế...

- Phân tích rủi ro từ các sai phạm được phát hiện, trình lãnh đạo cơ quan thuế kế hoạch kiểm tra chi tiết.

- Các sai phạm có tính rủi ro cao, trình lãnh đạo cho tiến hành kiểm tra đột xuất.

- Căn cứ hồ sơ kiểm tra, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng TĐT trên địa bàn quản lý.

 

Phần III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ TVQT - Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế các cấp thực hiện quy trình này; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan thuế các cấp triển khai Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước trên hệ thống máy tính và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện đáp ứng yêu cầu quản lý TĐT theo hướng dẫn tại Quy trình này.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưng Chi cục Thuế có văn bản quy định về việc tổ chức, bố trí, phân công công chức thuế thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các bước công việc bao gồm công tác kiểm tra, giám sát các bộ phận trong cơ quan thuế thực hiện Quy trình này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để được giải quyết hoặc nghiên cu để sửa đổi, bổ sung Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước cho phù hợp./.

 

 

PHỤ LỤC I

CÁC MẪU BIỂU CHỨNG TỪ, SỔ QUẢN LÝ, BÁO CÁO TEM ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-TCT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục Thuế)

 

STT

Tên mẫu biểu

Ký hiệu

1

Danh mục tem điện tử.

DM01/TEM

2

Danh mục kho tem điện tử.

DM02/TEM

3

Danh mục tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử.

DM03/TEM

4

Kế hoạch nhận tem điện tử

KH01/TEM

5

Kế hoạch nhận tem điện tử bổ sung

KH04/TEM

6

Tổng hợp kế hoạch nhận tem điện tử

KH02/TEM

7

Kế hoạch in tem điện tử

KH03/TEM

8

Sổ Quản lý hợp đồng in

HĐ01/TEM

9

Sổ Quản lý ký hiệu và số lượng tem điện tử đã in.

HĐ02/TEM

10

Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng.

HĐ03/TEM

11

Phiếu nhập tem điện tử.

CTT23/TEM

12

Phiếu xuất tem điện tử (của Tổng cục Thuế)

CTT24/TEM

12a

Phiếu xuất tem điện tử

CTT24A/TEM

13

Sổ Quản lý tem

ST10/TEM

14

Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem.

ST12/TEM

14a

Sổ Quản lý nhập, xuất, tn tem.

ST12A/TEM

15

SQuản lý tem cấp mẫu

ST14/TEM

16

Sổ Quản lý mất, cháy hỏng tem và kết quả xử lý.

ST21/TEM

17

Sổ Quản lý vi phạm về quản lý tem và kết quả xử lý

ST22/TEM

18

SQuản lý tem không còn giá trị sử dụng.

ST26/TEM

19

Thẻ kho

TK01/TEM

20

Tổng hợp báo cáo tình hình nhập, xuất, sử dụng, tn tem của cơ quan thuế

BC8/TEM

21

Báo cáo tổng hợp sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân

BC8A/TEM

22

Bng Kiểm kê kho

BC25/TEM

23

Báo cáo quyết toán tiền bán tem

BC20/TEM

24

Bng kê hủy tem điện tử

BK04/TEM

25

Tình trạng nộp Báo cáo tem.

BK05/TEM

26

Bảng kê số lượng tem điện tử bán ra

BK06/TEM

27

Biên bản Quyết toán tiền bán tem điện tử

BB01/TEM

 

 

01. Danh mục tem điện tử

Mu: DM01/TEM

 

DANH MỤC TEM ĐIỆN TỬ

 

Loại tem: do Tổng cục Thuế phát hành

STT

Ký hiệu mẫu

Tên các loại tem

ĐV tính

Theo dõi ký hiệu

Số/ký hiệu

Giá bán (đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Danh mục kho tem điện tử

Mu: DM02/TEM

 

DANH MỤC KHO TEM ĐIỆN TỬ

 

Mã kho

Tên kho

Tính chất kho

Địa chỉ kho

Tên Thủ kho

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Danh mục tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tem

Mu: DM03/TEM

 

 

DANH MỤC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ

 

STT

Mã đơn vị

Tên tổ chức, cá nhân

Mã số thuế

Địa ch

Loại tem

Tem đin tử rượu

Tem điện tử thuốc lá

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Kế hoạch nhận tem điện tử

Mu: KH01/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

KẾ HOẠCH NHẬN TEM ĐIỆN TỬ

Năm .........

 

 

STT

Tên loại tem

Ký hiệu mẫu

Đơn vị tính

Tại cơ quan Thuế

Tồn đầu kỳ tại kho CQT

Ước số lượng tem nhận trong năm

Ước sử dụng c năm

Số lượng tem tồn cuối năm

Số lượng tem đề nghị nhận năm sau

1

2

3

4

5

6

7

8=5+6-7

9

1

Tem thuốc lá...

TTL

 

 

 

 

 

 

2

Tem rượu...

TR01T

 

 

 

 

 

 

3

Tem rượu...

TR02T

 

 

 

 

 

 

4

Tem rượu...

TR01C

 

 

 

 

 

 

5

Tem rượu...

TR02C

 

 

 

 

 

 

6

Tem rượu...

TR01R

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên)

..... ngày ..... tháng ..... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/Ký điện tử)

 

05. Kế hoạch nhận tem điện tử bổ sung

Mu: KH04/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾ HOẠCH NHẬN TEM ĐIỆN TỬ BỔ SUNG

Năm .........

STT

Tên tem

Ký hiệu mẫu

Đơn vị tính

Số tem đã đăng ký nhận măm..

Số tem đề nghị nhận bổ sung năm...

Tổng số tem đề nghị nhận năm...

1

2

3

4

5

6

7=5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên)

..... ngày ..... tháng ..... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu/Ký điện tử)

 

06. Tổng hợp kế hoạch tem điện tử

Mu: KH02/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TEM ĐIỆN TỬ

 

Loại Tem điện tử:

Đơn vị tính:

STT

Tên cơ quan thuế

Ký hiệu mẫu

Đơn vị tính

Tồn đầu kỳ tại kho CQT

Ưc số lượng tem nhận trong năm

Ước số lượng tem sử dụng trong năm

Số lượng tem tồn cuối năm

Số lượng tem đề nghị nhận năm sau

1

2

3

4

5

6

7

8=5+6-7

9

1

Văn phòng Cục

 

 

 

 

 

 

 

2

CCT A

 

 

 

 

 

 

 

3

CCT B

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên)

..... ngày ..... tháng ..... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu/Ký điện tử)

 

07. Kế hoạch in tem điện tử

Mu: KH03/TEM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỔNG CỤC THUẾ

Số:

 

 

KẾ HOẠCH IN TEM ĐIỆN TỬ

Năm .........

 

STT

Loại Tem điện tử

Ký hiệu mẫu

Đơn vị tính

Số lượng tem tồn tại kho

Ước số lượng nhập kho trong năm

Ước số lượng tem xuất cho Cục Thuế trong năm

Số lượng tem tồn cuối năm

Kế hoạch nhận tem của Cục Thuế năm sau

Kế hoạch in tem (bao gồm số tem in dự phòng 20%)

Đơn giá

Thành tiền (VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8=5+6-7

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

..... ngày ..... tháng ..... năm ....
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

08. Sổ Quản lý hợp đồng in

Mu: HĐ01/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

SỔ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG IN

Từ ngày       đến ngày     tháng      năm

Đơn vị tính: tem

Hợp đồng

Tên nhà in

Tên các loại tem

Ký hiệu

Từ số

Đến số

Số lượng tem in theo HĐ

Số lượng tem đã điều chỉnh

Đơn giá in

Thành tiền (VNĐ)

Thanh lý

Chênh lệch HĐ/TLý

Số

Ngày

 

 

 

 

 

Số

Ngày

SLượng

Tin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cng

 

 

 

 

 

xxx

 

 

xxxx

 

 

xxxx

xxx

 

09. Sổ Quản lý ký hiệu và số lượng tem đã in

Mu: HĐ02/TEM

CƠ QUAN THUẾ

SỔ QUẢN LÝ KÝ HIỆU VÀ SỐ LƯỢNG TEM ĐÃ IN

Từ ngày       đến ngày     tháng      năm

Mẫu số tem: ............                Tên tem ............

STT

Hợp đồng in

hiệu

Từ s đến s

Số lượng

Số

Ngày

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

xxx

 

10. Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng

Mu: HĐ03/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

SỔ THEO DÕI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Từ ngày       đến ngày     tháng      năm

STT

Hợp đồng

Phiếu nhập tem

Tên tem

Đơn vị tính

Hợp đồng

Tr hàng

Số lượng còn lại

Số

Ngày

Số

Ngày

 

 

Số lượng

Số tiền

Số lượng

STiền

Số lượng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

xxx

 

11. Phiếu nhập

Mu: CTT23/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

......... Ngày ....... tháng ....... năm ........

Ký hiệu: AA/2022

 

PHIẾU NHẬP TEM ĐIỆN TỬ

Số 0000001

Nhập tem từ: ................

Về kho:

Theo hoá đơn (Phiếu xuất tem) số: ................. ngày ....../....../.............

Ghi chú:

đơn vị tính: tem

STT

Tên tem

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu

Từ số

Đến số

Slượng

Đơn giá vốn

Trị giá vốn (VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7x8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

xxx

 

xxxx

 

THỦ KHO
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨC NHẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

12a. Phiếu xuất

Mu: CTT24A/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

......... Ngày ....... tháng ....... năm ........

 

PHIẾU XUẤT TEM ĐIỆN TỬ

 

 

Ký hiệu AA/2021

Số 0000001

Xuất cho: .....................

Từ kho:

Người nhận:

Theo giấy giới thiệu:                 ngày ....../....../.........

Ghi chú:

đơn vị tính: tem

STT

Tên tem

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu

Tsố

Đến số

Số lượng

Đơn giá vốn

Trị giá vn (VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7x8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

xxx

 

xxxx

 

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨC XUẤT
TEM ĐIỆN TỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

12. Phiếu xuất

Mu: CTT24/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

......... Ngày ....... tháng ....... năm ........

 

PHIẾU XUẤT TEM ĐIỆN TỬ

 

 

Ký hiệu AA/2021

Số 0000001

Xuất cho: .....................

Từ kho:

Người nhận tem điện tử:

Theo giấy giới thiệu:                 ngày ....../....../.........

Ghi chú:

đơn vị tính: tem

STT

Tên tem

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu

Từ số

Đến số

Số lượng

Đơn giá vn

Trị giá vốn (VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7x8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

xxx

 

xxxx

 

NGƯỜI NHẬN PHIẾU XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨC XUẤT TEM ĐIỆN TỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ NHẬN TEM ĐIỆN TỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

13. Sổ Quản lý tem điện tử

Mu: ST10/TEM

 

CƠ QUAN THUẾ

SỔ QUẢN LÝ TEM ĐIỆN TỬ

Từ ngày ... tháng ... đến ngày ... tháng ... năm ...

 

Đơn vị hoc tên cá nhân sử dụng: ........................................                          Mã số thuế:

Ký hiệu mẫu tem: ............................................. Tên tem: .........................................................

Ngày tháng năm

Diễn gii

Ký hiệu

Tsố ... đến số ...

Tn đầu kỳ

Số mua trong kỳ

Số sử dụng, mất, hủy, điều chuyển trong kỳ

Số lưng tồn

Cộng

Số sử dụng

Số điều chuyển

Số mất

Số hủy

 

1

2

3

4

5

6

7=8+...+11

8

9

10

11

12=5+6-7

 

Tn đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng tem

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

Mất tem

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Hủy tem

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Điều chuyn tem

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Cộng cuối kỳ

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

14. Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem

CƠ QUAN THUẾ

SỔ QUẢN LÝ NHẬP, XUẤT, TỒN TEM

Từ ngày ... tháng ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Mu TEM:                                                         Tên tem:

Chứng từ

Diễn gii

Ký hiệu

Từ số .... Đến số:...

Tồn đầu kỳ

Nhập

Xuất

Bán

Mất

Hủy

Tồn cuối kỳ

Số

Ngày tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=6+7-8-9-10-11

 

 

Tồn đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kho Cục

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Tồn đầu kỳ Chi cục A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập từ nhà in

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Nhập Chi cục A nộp n

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Cấp cho Chi cục B

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Nộp lên cấp trên

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Nhập từ CQ thuế cấp trên

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Báo cáo mất tại kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán tem

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Hủy tem tại kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng cuối kỳ

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

14a. Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem

Mu: ST12A/TEM

CƠ QUAN THUẾ

SỔ QUẢN LÝ NHẬP, XUẤT, TỒN TEM

Từ ngày ... tháng ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Mẫu TEM:                                                         Tên tem:

Chng từ

Diễn giải

Ký hiệu

Tsố... Đến số:...

Tn đầu k

Nhập

Xut

Tn cuối k

S

Ngày tháng

 

 

 

 

 

 

Số lượng

Đơn giá

Số lượng

Đơn giá

Số lượng

Đơn giá

Số lượng

Đơn giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=7+9-11

14

 

 

Tồn đầu k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kho CQT

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập từ nhà in

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Nhập CQT cấp dưới np lên

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Nhp từ CQ thuế cp trên

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Xut cho CQT cp dưới

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Xuất cho CQT cp trên

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Xuất hủy

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Cộng cuối k

x

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

15. SQuản lý tem cấp mẫu

Mu: ST14/TEM

CƠ QUAN THUẾ

SỔ QUẢN LÝ TEM CẤP MẪU

Ký hiệu mẫu:                                                    Tên tem:

Chứng t

Tem dùng để cấp mẫu

Ghi chú

Số

Ngày

Ký hiệu

Từ số đến s

Số lượng nhập

Xuất

 

Số lượng

Tên tổ chức, cá nhân nhận tem mẫu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. SQuản lý mất, cháy tem điện tử và kết quả xử lý

Mu: ST21/TEM

CƠ QUAN THUẾ

SỔ QUẢN LÝ MẤT, CHÁY TEM ĐIỆN TỬ VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ

Từ ngày ... tháng ... đến ngày ... tháng ... năm ...

STT

Ký hiệu mẫu tem

Tên tem

Báo cáo mất

Ký hiệu

Từ sđến số

Số lượng mất, cháy

MST tổ chức, cá nhân làm mất, cháy TEM

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy tem

Kết quả xử lý

Ghi chú

Số

Ngày

 

 

 

 

 

Quyết định xử lý

Số lượng

Hình thức xử phạt

Stiền phạt

 

Số

Ngày

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số vụ vi phạm kỳ trước chưa xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Vi phạm trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x