Quyết định 3837/QĐ-BCT Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3837/QĐ-BCT

Quyết định 3837/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3837/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:25/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

Ngày 25/12/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3837/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020.

Theo đó, Bộ Công Thương phê duyệt 102 Đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 phát triển ngoại thương bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, quảng bá ngành hàng đồ gỗ Việt Nam ra thị trường nước ngoài; Tổ chức tuyên truyền, quảng bá ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam ra thị trường nước ngoài; Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, thị trường đối với mặt hàng gạo; Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, thị trường đối với sản phẩm cao su;...

Bên cạnh đó, phê duyệt 151 Đề án Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 phát triển thị trường trong nước bao gồm: Tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng kinh doanh; Tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ (2 lớp); Tuyên truyền quảng bá cho hàng nông sản miền núi, biên giới tỉnh Hà Giang; Tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung bộ - Nghệ An năm 2020;...

Ngoài ra, đơn vị chủ trì Chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3837/QĐ-BCT tại đây

tải Quyết định 3837/QĐ-BCT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

-----------

Số: 3837/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

           Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

                                                                                                                    

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt các Đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình) theo Danh mục ban hành tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì Chương trình có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện Đề án.

3. Gửi công văn mời doanh nghiệp tham gia, đăng tải thư mời trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, của Đơn vị chủ trì, của Sở Công Thương (đối với đơn vị chủ trì là cơ quan xúc tiến thương mại địa phương) theo mẫu thư mời tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

4. Đối với các Đề án thực hiện tại nước ngoài, Đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Tham tán thương mại Việt Nam tại nước sở tại để phối hợp và hỗ trợ trong việc tổ chức thực hiện Đề án tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày diễn ra sự kiện theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này.

5. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án gửi về Văn phòng Ban Quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành Đề án theo mẫu tại Phụ lục V, Phụ lục VI kèm theo bản sao báo cáo kết quả của các doanh nghiệp tham gia theo mẫu tại Phụ lục VIII kèm theo Quyết định này.

6. Thực hiện quyết toán theo quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về tài chính liên quan.

Điều 3. Đơn vị tham gia Chương trình có trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban Tổ chức Chương trình.

2. Cử nhân sự phù hợp và chịu toàn bộ trách nhiệm về nhân sự được cử tham gia đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài. Văn bản cử nhân sự tham gia thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định này.

3. Nộp báo cáo kết quả theo mẫu tại Phụ lục VIII kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Tài chính;

- Lãnh đạo Bộ;

- Các Vụ: TC, TTTN;

- Lưu: VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 3837 /QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Phụ lục I

Danh mục đề án phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 – Nội dung phát triển ngoại thương

Phụ lục II

Danh mục đề án phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 – Nội dung phát triển thị trường trong nước

Phụ lục III

Mẫu thông báo mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Phụ lục IV

Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện đề án Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại nước ngoài

Phụ lục V

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Phụ lục VI

Danh sách đơn vị tham gia đề án Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2019

Phụ lục VII

Mẫu đăng ký danh sách nhân sự tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại nước ngoài

Phụ lục VIII

Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

 

 

FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 285/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quyết định 285/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi