Thông tư 91/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 91/2007/TT-BTC

Thông tư 91/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:91/2007/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:31/07/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông, Hàng hải

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày 31/7/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 91/2007/TT-BTC về việc Hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải. Theo đó, dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải là dịch vụ dẫn tàu biển ra, vào cảng biển, hoạt động trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam. Áp dụng cho các công ty nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, có chức năng cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải. Ngoài những quy định nêu tại Thông tư này, các Công ty Hoa tiêu còn phải thực hiện các quy định khác của pháp luật đối với công ty nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư 91/2007/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2007/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2007
HƯỚNG DẪN LẬP, GIAO KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG
LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

 

- Căn cứ Bộ luật Hàng hải;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

- Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận lại các công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ Tài chính hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải như sau:

 

I - QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Thông tư này áp dụng cho các công ty nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, có chức năng cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

2. Dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải là dịch vụ dẫn tàu biển ra, vào cảng biển, hoạt động trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.

3. Công ty nhà nước cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải (sau đây gọi tắt là Công ty Hoa tiêu) được Nhà nước giao vốn, tài sản và nhân lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra, vào cảng biển theo các định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ công ích, Công ty Hoa tiêu có quyền tận dụng vốn, tài sản và các nguồn lực Nhà nước giao để tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công ích được Nhà nước giao.

4. Nguồn kinh phí thanh toán dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải:

Phí hoa tiêu hàng hải là khoản thu phí của nhà nước được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí và được giao cho Công ty Hoa tiêu thu. Nguồn thu phí hoa tiêu hàng hải hàng năm thu được tại Công ty Hoa tiêu nào được dùng để thanh toán khối lượng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải do Công ty Hoa tiêu đó cung cấp.

Các Công ty Hoa tiêu không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu phí hoa tiêu hàng hải.

 

II - LẬP VÀ GIAO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ

CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

 

1. Lập kế hoạch:        

1.1. Hàng năm, căn cứ vào dự báo tăng trưởng về sản lượng tàu ra, vào các khu vực cảng biển Việt Nam, khả năng cung ứng dịch vụ hoa tiêu, các Công ty Hoa tiêu lập kế hoạch về cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải và kế hoạch tài chính gửi Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thẩm tra, xem xét và tổng hợp trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20 tháng 7 hàng năm để tổng hợp kế hoạch ngân sách năm sau của Bộ Giao thông vận tải và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

1.2 Cơ sở xây dựng kế hoạch:

a) Khối lượng cung ứng dịch vụ công ích;

b) Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

2. Giao kế hoạch:

Căn cứ vào đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích và kế hoạch tài chính về hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải cho các Công ty Hoa tiêu sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. Việc giao kế hoạch cho các công ty phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

3. Nội dung giao kế hoạch:

Nội dung kế hoạch bao gồm 02 phần:

3.1. Kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích:

a) Tên dịch vụ công ích;

b) Sản lượng dịch vụ công ích;

c) Chất lượng dịch vụ công ích.

3.2. Kế hoạch tài chính:

a) Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích: Doanh thu thu phí hoa tiêu hàng hải trong năm;

b) Chi phí hoạt động công ích;

c) Chênh lệch thu - chi về cung ứng dịch vụ công ích:

- Nộp Ngân sách nhà nước;

- Trích lập các quỹ.

 

III- QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI

 

1. Công ty Hoa tiêu được thiết kế để thường xuyên ổn định thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải; được Nhà nước đầu tư bổ sung vốn tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. Các Công ty Hoa tiêu phải tập trung vốn và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

Khi cần thiết, Bộ Giao thông vận tải được quyền điều động vốn, tài sản giữa các công ty thực hiện nhiệm vụ công ích theo hình thức ghi tăng, giảm vốn. Việc điều động không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ công ích của các Công ty Hoa tiêu bị điều động.

2. Việc nhượng bán, thanh lý những tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải. Việc đầu tư vốn ra ngoài công ty, các Công ty Hoa tiêu phải trình Bộ Giao thông vận tải quyết định.

3. Quản lý doanh thu, chi phí của hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải:

3.1. Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải: là doanh thu thu được từ phí hoa tiêu hàng hải hàng năm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

3.2. Chi phí của hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải: Là các chi phí hoạt động kinh doanh được quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Các Công ty Hoa tiêu thực hiện quản lý doanh thu, chi phí theo quy định hiện hành. Riêng chi phí đào tạo hoa tiêu được thực hiện theo chi phí thực tế. Bộ Giao thông vận tải quy định hình thức và định mức đào tạo hoa tiêu.

4. Chênh lệch thu, chi về cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu được phân phối như sau:

4.1. Trích 5% vào Quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa.

4.2. Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.3. Trích 25% vào Quỹ đầu tư phát triển; khi số dư quỹ bằng 30% vốn điều lệ thì không trích nữa.

4.4. Trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 2 tháng lương thực hiện.

4.5. Chênh lệch còn lại nộp ngân sách nhà nước.

5. Các quy định về quản lý vốn, tài sản và các quy định tài chính khác của Công ty Hoa tiêu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

 

IV- TỔ CHỨC KIỂM TRA, QUYẾT TOÁN  CUNG ỨNG
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

 

1. Hàng quý, năm, Công ty Hoa tiêu lập báo cáo quyết toán tài chính gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định hiện hành.

Hàng năm, các Công ty Hoa tiêu hàng hải phải thuê kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định. Công ty Hoa tiêu hàng hải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chính đối với công tác quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra quyết toán dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải giao cho các Công ty Hoa tiêu.

 

 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Ngoài những quy định nêu tại Thông tư này, các Công ty Hoa tiêu còn phải thực hiện các quy định khác của pháp luật đối với công ty nhà nước.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Công ty Hoa tiêu và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi