Quyết định 984/QĐ-TCT 2007 Quy chế tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 984/QĐ-TCT

Quyết định 984/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:984/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành:30/07/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế tổ chức tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp

Ngày 30/7/2007, Tổng cục Thuế ra Quyết định 984/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Tổ tiếp nhận, khai thác thông tin do Thủ trưởng cơ quan quản lý Thuế các cấp thành lập để giúp Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận và khai thác các thông tin từ các tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng khác phản ánh về các quy trình, thủ tục hành chính thuế, về những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức Thuế.

Tổ tiếp nhận, khai thác thông tin có nhiệm vụ như sau: Tiếp nhận, thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin qua đường dây nóng (điện thoại, hộp thư điện tử, hòm thư góp ý) và khai thác thông tin đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin phản ánh về quy trình, thủ tục hành chính thuế và những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuế trong thi hành công vụ;…

Bên cạnh đó, quyền hạn của Tổ tiếp nhận thông tin cụ thể: Được trang bị các phương tiện để thu thập thông tin như: điện thoại cố định, máy ghi ấm gắn với điện thoại, hộp thư điện tử, hòm thư góp ý và một số loại báo để thực hiện nhiệm vụ của mình; Được yêu cầu tổ chức, cá nhân phản ánh đầy đủ nội dung sự việc, tên tổ chức, cá nhân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để có điều kiện xác minh và phản hồi; Được đề xuất lựa chọn những cán bộ có trách nhiệm, có phẩm chất làm công tác tiếp nhận và bảo mật thông tin.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 984/QĐ-TCT tại đây

tải Quyết định 984/QĐ-TCT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 984/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, KHAI THÁC THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ – TTg ngày 28/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT – TTg ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

Căn cứ công văn số 13567/BTC – TCCB ngày 1/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 32/2006/CT – TTg ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3354/QĐ – TCT ngày 08/12/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Tổ tiếp nhận, khai thác thông tin tại cơ quan Tổng cục Thuế. Các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ trưởng Tổ tiếp nhận thông tin thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Bộ (để BC);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCCB.Loan

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, KHAI THÁC THÔNG TIN PHẢN ÁNH, GÓP Ý CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 984 /QĐ – TCT ngày30 /7/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT – TTg ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 13567/BTC-TCCB ngày 01/11/2006 của Bộ Tài chính về một số việc cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc phản ánh của người dân và doanh nghiệp; Tổng cục thuế ban hành Quy chế tổ chức tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh, góp ý của các tổ chức và cá nhân như sau:

1. Tổ chức tiếp nhận thông tin:

- Thủ trưởng cơ quan quản lý Thuế các cấp phải thành lập Tổ tiếp nhận, khai thác thông tin (sau đây gọi tắt là Tổ tiếp nhận thông tin) để giúp Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận và khai thác các thông tin từ các tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng khác phản ánh về các quy trình, thủ tục hành chính thuế, về những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức Thuế.

- Tổ tiếp nhận thông tin được giao cho người đứng đầu tổ chức Thanh tra (đối với những cơ quan Thuế đã có tổ chức Thanh tra nội bộ thì giao cho người đứng đầu tổ chức Thanh tra nội bộ) là Tổ trưởng và chọn những người cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra nội bộ có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ trung thực làm nhiệm vụ tiếp nhận, thu thập, khai thác các thông tin.

2. Nhiệm vụ của Tổ tiếp nhận thông tin:

- Tiếp nhận, thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin qua đường dây nóng (điện thoại, hộp thư điện tử, hòm thư góp ý) và khai thác thông tin đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin phản ánh về quy trình, thủ tục hành chính thuế và những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuế trong thi hành công vụ.

- Các thông tin xét thấy là nghiêm trọng thì Tổ phải báo cáo cho Thủ trưởng cơ quan Thuế cùng cấp biết để chỉ đạo, xử lý kịp thời ngay sau khi tiếp nhận, khai thác.

- Cuối giờ làm việc Tổ phải tổng hợp, phân loại các thông tin đã tiếp nhận, khai thác, báo cáo Thủ trưởng cơ quan Thuế để xử lý theo thẩm quyền.

3. Quyền hạn của Tổ tiếp nhận thông tin:

- Được trang bị các phương tiện để thu thập thông tin như: điện thoại cố định, máy ghi ấm gắn với điện thoại, hộp thư điện tử, hòm thư góp ý và một số loại báo để thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Được yêu cầu tổ chức, cá nhân phản ánh đầy đủ nội dung sự việc, tên tổ chức, cá nhân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để có điều kiện xác minh và phản hồi.

- Được đề xuất lựa chọn những cán bộ có trách nhiệm, có phẩm chất làm công tác tiếp nhận và bảo mật thông tin.

4. Trách nhiệm của Tổ tiếp nhận thông tin:

- Tiếp nhận, khai thác thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời. Chỉ được báo cáo cho Thủ trưởng cơ quan Thuế cùng cấp (hoặc người được Thủ trưởng cơ quan Thuế cùng cấp uỷ quyền). Tuyệt đối không được tiết lộ thông tin tiếp nhận và danh tính của tổ chức hoặc người dân cung cấp thông tin khi chưa được Thủ trưởng cơ quan Thuế cùng cấp cho phép.

- Không được tự ý trả lời các thắc mắc hoặc thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân khi chưa có ý kiến chỉ đạo của người có trách nhiệm. Trường hợp người dân và doanh nghiệp hỏi hoặc đề nghị giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế thì Tổ tiếp nhận thông tin giới thiệu tới các bộ phận chuyên môn có thẩm quyền để được hướng dẫn trả lời.

- Lưu trữ, bảo quản các thông tin đã tiếp nhận, khai thác được.

- Trong giờ làm việc cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập thông tin phải thường trực điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân. Người trực điện thoại phải xưng tên và chức danh, đơn vị công tác.

- Không sử dụng các thiết bị trang bị cho Tổ (như điện thoại đường dây nóng, máy tính, hộp thư điện tử ...) vào mục đích cá nhân hoặc công việc khác.

- Trước ngày 20 hàng tháng, Cục Thuế các tỉnh, Thành phố phải tổng hợp, phân loại các thông tin đã tiếp nhận, khai thác và kết quả xử lý, những tồn tại vướng mắc, báo cáo Tổng cục trưởng (qua Tổ tiếp nhận thông tin của Tổng cục).

Định kỳ (3 tháng), chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý, Tổ tiếp nhận thông tin của Tổng cục Thuế giúp Tổng cục trưởng tổng hợp tình hình tiếp nhận, khai thác và kết quả xử lý thông tin trong toàn ngành về việc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính.

5. Tổ chức thực hiện:

Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 32/2006/CT – TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức tiếp nhận, khai thác thông tin phản ánh, góp ý của các tổ chức và cá nhân của Tổng cục Thuế; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo việc tiếp nhận và xử lý thông tin theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Tổng cục xem xét, giải quyết./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi