Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 90/2000/TT- BTC NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2000
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ
SỐ 64/2000/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN
CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ ÁP DỤNG TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LàNH SỰ VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

 

Xét tình hình thực tế, Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính như sau:

Thay thế điểm 2 phần III (III-2) về thủ tục thu, nộp Ngân sách Nhà nước của Thông tư số 64 nói trên với nội dung cụ thể là:

2. Thủ tục thu, nộp Ngân sách nhà nước:

a. Cơ quan thu lệ phí lãnh sự được trích 30% (ba mươi phần trăm) trên số thu thực tế trước khi nộp vào Ngân sách nhà nước.

b. Phần 30% để lại trên, Bộ Ngoại giao được sử dụng chi cho các nội dung sau đây:

b.1. Chi mua hộ chiếu, ấn phẩm trắng và các chi phí liên quan đến công việc thu lệ phí (tiền vận chuyển, tờ khai, biểu mẫu, văn phòng phẩm...)

b.2. Sau khi trừ chi phí thực tế nêu tại điểm (b.1), phần còn lại được phân phối như sau:

- Trích 1/3 để bổ sung kinh phí dùng cho việc sửa chữa nhà ở và trụ sở, mua sắm trang thiết bị cho các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (trừ xây dựng cơ bản).

- Trích 2/3 để lập Quĩ phúc lợi, khen thưởng cho Cơ quan đại diện và bồi duỡng trả thù lao cho cán bộ có liên quan đến công việc thu.

c. Tuỳ đặc điểm từng địa bàn, Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể nội dung chi cho các Cơ quan đại diện Việt Nam nhằm quản lí và tăng nguồn thu cho nhà nước và điều hoà, phân phối thu nhập giữa các Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài.

d. Nộp ngân sách nhà nước:

- Tổng số tiền lệ phí thu được sau khi trừ 30% để lại cho ngành ngoại giao chi theo nội dung qui định tại điểm b trên, số tiền còn lại định kì hàng tháng, chậm nhất là ngày 15 của tháng, cơ quan thu phải nộp ngân sách của tháng trước vào quĩ tạm gĩư ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí thu bằng đồng tiền nào thì phải nộp ngân sách nhà nước bằng đồng tiền đó.

- Hàng năm cơ quan thu phải có dự toán thu chi và quyết toán số tiền lệ phí đã thu, nộp và sử dụng, báo cáo Bộ Ngoại giao (Vụ Quản trị tài vụ). Bộ Ngoại giao thực hiện tổng hợp, quyết toán với Bộ Tài chính (theo hai biểu mẫu đính kèm).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

 

 


BIỂU SỐ 1

(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2000/TT-BTC ngày 1/9/2000 của Bộ Tài chính)

 

TỔNG HỢP THU CHI LỆ PHÍ XUẤT NHẬP CẢNH NĂM....

(QUY RA USD)

 

Cơ quan ĐDVN tại

Số dư năm trước

Phát sinh thu trong năm

Tổng hợp thu

Tổng chi

Số dư chuyển năm sau

Ghi chú

 

 

Tổng số

NS

BNG

Tổng số

NS (70%)

BNG
(30%)

Tổng số

NS

BNG

Tổng số

NS

BNG

Tổng số

NS

BNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm...

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN TRỊ TÀI VỤ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 


BIỂU SỐ 2

(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2000/TT-BTC ngày 1/9/2000 của Bộ Tài chính)

 

QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỬ DUNG PHẦN 30 %
ĐỂ LẠI CHO BỘ NGOẠI GIAO

Năm....................

(qui ra USD)

 

Đơn vị tính: USD

 

Nội dung chi

Số tiền

I/ Tổng số thu để lại (a+b):

 

a- Số dư đầu kỳ (Theo quĩ nếu có)

 

b- 30% để lại trong năm

 

II/ Tổng số chi thực tế:

 

a- Mua hộ chiếu, ấn phẩm, VPP

 

b- Quĩ trang thiết bị

 

c- Quĩ phúc lợi khen thưởng:

 

- Chi bồi dưỡng tại chỗ

 

- Phúc lợi khen thưởng tại cơ quan

 

- Điều về Bộ:

 

+ Chi trợ cấp cho CQĐD khác

 

+ Chi trong nước

 

III/ Số dư chuyển năm sau:

 

 

Ngày... tháng... năm....

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 90/2000/TT-BTC

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:90/2000/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:01/09/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Ngoại giao
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 90/2000/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi