Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 85 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Qua thời gian thực hiện Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tầu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam", có một số vướng mắc cần thiết phải được giải thích rõ để đảm bảo thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau:
1. Về đối tượng nộp thuế:
Đối tượng nộp thuế cước theo quy định tại điểm 1, mục I Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính là tất cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình hoặc thuê tàu thuộc sở hữu của người khác, kể cả trường hợp không có tàu nhưng có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá từ các cảng biển Việt Nam ra các cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển Việt Nam, bao gồm trực tiếp vận chuyển hàng hoá hay gián tiếp vận tải thông qua đơn vị vận tải nước ngoài khác thực hiện mà đơn vị vận tải này chịu trách nhiệm pháp lý đối với hàng hoá của chủ hàng.
2. Về trách nhiệm kê khai nộp thuế:
Trách nhiệm kê khai nộp thuế quy định tại điểm 2, mục IV Thông tư số 85 TC/TCT là chủ tàu biển bao gồm cả các tổ chức, cá nhân vận tải nước ngoài khi vào cảng của Việt Nam thực hiện việc vận chuyển hàng hoá xuất khẩu hoặc vận chuyển hàng hoá giữa các cảng Việt Nam, có trách nhiệm kê khai đúng doanh thu tính thuế cước, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan khác cho đơn vị đại lý, làm căn cứ xác định thuế cước phải nộp.
Việc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền thuế cước phải nộp ghi trên biên lai thu thuế cước do đơn vị đại lý làm nhiệm vụ thu và nộp thay thuế cước cho các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài.
Các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài không thực hiện đúng các quy định nêu trên, thì bị xử lý truy thu, phạt thuế theo quy định của Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức.
Các đối tượng nộp thuế, tổ chức khấu trừ thuế và cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện theo đúng các hướng dẫn tại Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

thuộc tính Thông tư 68/1998/TT-BTC

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 68/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 19/05/1998 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông , Hàng hải
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 68/1998/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 85 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

Qua thời gian thực hiện Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tầu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam", có một số vướng mắc cần thiết phải được giải thích rõ để đảm bảo thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau:

 

1. Về đối tượng nộp thuế:

Đối tượng nộp thuế cước theo quy định tại điểm 1, mục I Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính là tất cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình hoặc thuê tàu thuộc sở hữu của người khác, kể cả trường hợp không có tàu nhưng có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá từ các cảng biển Việt Nam ra các cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển Việt Nam, bao gồm trực tiếp vận chuyển hàng hoá hay gián tiếp vận tải thông qua đơn vị vận tải nước ngoài khác thực hiện mà đơn vị vận tải này chịu trách nhiệm pháp lý đối với hàng hoá của chủ hàng.

 

2. Về trách nhiệm kê khai nộp thuế:

Trách nhiệm kê khai nộp thuế quy định tại điểm 2, mục IV Thông tư số 85 TC/TCT là chủ tàu biển bao gồm cả các tổ chức, cá nhân vận tải nước ngoài khi vào cảng của Việt Nam thực hiện việc vận chuyển hàng hoá xuất khẩu hoặc vận chuyển hàng hoá giữa các cảng Việt Nam, có trách nhiệm kê khai đúng doanh thu tính thuế cước, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan khác cho đơn vị đại lý, làm căn cứ xác định thuế cước phải nộp.

Việc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền thuế cước phải nộp ghi trên biên lai thu thuế cước do đơn vị đại lý làm nhiệm vụ thu và nộp thay thuế cước cho các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài.

Các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài không thực hiện đúng các quy định nêu trên, thì bị xử lý truy thu, phạt thuế theo quy định của Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức.

Các đối tượng nộp thuế, tổ chức khấu trừ thuế và cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện theo đúng các hướng dẫn tại Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 68/1998/TT-BTC
Hanoi, May 19, 1998

CIRCULAR
ON ADDITIONALLY GUIDING A NUMBER OF POINTS IN CIRCULAR No.85-TC/TCT OF OCTOBER 24, 1994 OF THE MINISTRY OF FINANCE
After a period of implementing Circular No.85-TC/TCT of October 24, 1994 of the Ministry of Finance "guiding the collection of freight tax applicable to foreign sea-going vessels engaged in goods transportation at Vietnamese sea ports", there have appeared some questions, that need to be clarified in order to ensure the uniform implementation of such Circular, the Ministry of Finance hereby provides the following additional guidance:
1. On the tax payers:
The freight tax payers as prescribed in Point 1, Section I of Circular No.85-TC/TCT of October 24, 1994 of the Ministry of Finance are all foreign organizations and individuals that use their own or chartered sea-going ships or even have no ships but are engaged in goods transportation from Vietnamese sea ports to foreign sea ports or between Vietnamese sea ports, including either direct goods transportation or indirect goods transportation through other foreign transporting units which shall take legal liability for transported goods of the goods owners.
2. On the liability to make tax payment declarations:
Liable to make tax payment declarations according to Point 2, Section IV of Circular No.85-TC/TCT are sea-going ship owners, including foreign transporting organizations and individuals that enter Vietnamese sea ports to transport goods for export or transport goods between Vietnamese sea ports. They shall have to correctly declare their turnover for calculation of freight tax and provide their transporting agents with all relevant documents which shall serve as basis for determining payable freight tax.
The payment or the acceptance to pay the payable freight tax stated in the freight tax receipts shall be made by agents which are liable to receive and remit freight tax on behalf of foreign transporting organizations and individuals.
Foreign transporting organizations and individuals that fail to strictly observe the above-said provisions shall be subject to the payment of tax arrears and fines as prescribed by the Law on Turnover Tax and the Law on Profit Tax.
The tax payers, tax deducting organizations and tax agencies shall have to strictly follow the guidance in Circular No.85-TC/TCT of October 24, 1994 of the Ministry of Finance and the specific guidance of this Circular.

 
THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 68/1998/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi