Quyết định 15-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 15/TTG NGÀY 75-1-1994
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU,
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ khung thuế suất quy định tại biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a - NQ/HĐNN8 ngày 22-2-1992 của Hội đồng Nhà nước (nay là Uỷ ban thường vụ quốc hội) được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 31-NQ/UBTVQH ngày 9-3-1993 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 54-CP ngày 28-8-1993 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. - Sửa đổi thuế suất của nhóm hàng có mã số 100500 "Ngô các loại" của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 110-HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ thuế suất 1% xuống thuế suất 0% (không phần trăm).

 

Điều 2. - Sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 110/HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và đã được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 359/HĐBT ngày 29-9-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Quyết định số 25-TC/TCT ngày 15-1-1993; số 216-TC/TCT ngày 13-4-1993, số 346-TC/TCT ngày 10-6-1993 của Bộ Tài chính, thành các tên và thuế suất mới quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung. Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. - Những điểm sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 1994.

Điều 4. - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI, BỔ XUNG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15-TTg

ngày 15-1-1994 của Thủ tướng Chính phủ).

Mã số

Nhóm mặt hàng

Thuế xuất

27.10.00

Dầu các loại, dầu chế biến từ khoáng chất bi tum, trừ dạng thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có tỷ trọng dầu lửa hoặc các loại dầu chế từ khoáng chất bi tum chiếm từ 70% trở lên, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó.

 

27.10.00.10

- Xăng ô tô

50

27.10.00.20

- Diezel các loại

15

27.10.00.30

- Mazout

8

27.10.00.40

- Nhiên liệu dùng cho máy bay (TC1, ZA1 ...)

8

27.10.00.50

- Dầu hỏa thông dụng

8

27.10.00.60

- Naphtha, Reforade component và các chế phẩm khác để pha chế xăng

50

29.02.00

Các chất cacbua hydro tuần hoàn

0

32.08

Các loại sơn, véc-ni (kể cả các loại men và lacquez), dựa trên cơ sở các polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc đã hòa tan trong các chất mầu không có nước, các dung dịch

 

32.08.10

- Dựa trên thành phần polieste:

 

32.08.10.10

Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước

10

32.08.10.90

Sơn khác và véc-ni

25

32.08.20

- Dựa trên thành phần polymevinyl hay polymea-clylic:

 

32.08.20.10

Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước

 

32.08.20.90

Sơn khác và véc-ni

25

32.08.90

- Loại khác

 

32.08.90.10

Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước

10

32.08.90.90

Sơn khác và véc-ni

25

32.09

Các loại sơn và véc-ni (gồm cả các loại men và lacquez), dựa trên các loại polime tổng hợp hoặc các loại polime tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay đã hòa tan trong các chất pha màu có nước

 

32.09.10

- Dựa trên thành phần polime vinyl hay polime acllylic:

 

32.09.10.10

Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước

10

32.09.10.90

Sơn khác và véc-ni

25

32.09.90

Loại khác

 

32.09.90.10

Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước

10

32.09.90.90

Sơn khác và véc-ni

25

32.10

Các loại sơn và véc-ni khác (gồm các loại men laquez và keo màu) các loại thuốc màu pha chế dùng để nhuộm da

 

32.10.10

Các loại sơn và véc-ni khác:

 

32.10.10.10

Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước

10

32.10.10.90

Sơn khác và véc-ni

25

34.03.00

Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt các chất dùng cho việc tháo buloong, ốc, các chất chống rỉ hoặc chống mài mòn và chất dùng cho việc tách khuôn đúc có thành phần cơ bản là dầu trơn); các chế phẩm dùng xử lý bôi trơn các nguyên liệu dệt, da thuộc, da lông hay các nguyên liệu khác nhưng trừ các chế phẩm thành phần cơ bản có chứa 70% trọng lượng trở lên các dầu mỏ hay từ các loại dầu chế biến từ các khoáng chất có chứa bi tum:

 

34.03.00.10

- Dầu nhờn các loại đựng trong bao bì dưới 20 lít

20

34.03.00.20

- Dầu nhờn các loại chưa có bao bì hoặc đựng trong bao bì từ 20 lít trở lên

18

34.03.00.40

- Loại khác

10

35.07.00

Các loại Enzim; các loại Enzim pha chế chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

0

39.21

Các loại tấm phiến, lá khác bằng Plastic

 

39.21.10

- Loại xốp

15

39.21.70

- Loại khác

 

39.21.70.10

Màng PVC loại dày từ 0,2 mm đến 0,25 mm

0

39.21.70.20

Màng phức hợp để đựng sữa tiệt trùng

5

39.21.70.80

Màng PVC loại dày từ 0,04 mm đến 0,05 mm để bọc ngoài sản phẩm Pin

5

39.21.70.90

Loại khác

15

39.23.00

- Các loại vật phẩm dùng để chuyên chở, đóng gói hàng hóa, nút, nắp van và các loại nút đậy khác, bằng Plastic

 

 

- ống phôi (bán thành phẩm) của chai, của bình, của lọ, của chai thắt cổ

20

 

- Vỏ ống kem đánh răng nhựa tráng kẽm

10

 

- Loại khác

45

39.24.00

Bộ đồ ăn nhà bếp và đồ dùng gia đình khác, các đồ dùng vệ sinh khác bằng Plastic:

 

 

- Phụ kiện cho sứ vệ sinh

15

 

- Loại khác

40

40.11

Các loại lốp bơm hơi mới bằng cao su:

 

40.11.00.10

Lốp xe đạp

40

40.11.00.20

Lốp xe máy

40

40.11.00.30

Lốp xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi

40

40.11.00.40

Lốp xe ô-tô chở khách, xe lam

20

40.11.00.50

Lốp xe ô-tô vận tải:

 

 

- Loại có trọng tải từ 20 tấn trở xuống

20

 

- Loại có trọng tải trên 20 tấn

10

40.11.00.90

Lốp xe ô-tô khác

10

40.12

Các loại lốp bơm hơi cũ hay đắp lại bằng cao su các loại lốp đặc, ta lông thay thế được vành lốp, bằng cao su

 

40.12.10

- Lốp đắp lại

 

40.12.10.10

Lốp xe đạp

50

40.12.10.20

Lốp xe máy

50

40.12.10.30

Lốp xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi

50

40.12.10.40

Lốp xe ô-tô chở khách, xe lam

40

40.12.10.50

Lốp xe ô-tô vận tải

40

40.12.10.90

Lốp xe ô-tô khác

20

40.12.20

- Lốp bơm hơi cũ:

 

40.12.20.10

Lốp xe đạp

50

40.12.20.20

Lốp xe máy

50

40.12.20.30

Lốp xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi

50

40.12.20.40

Lốp xe ô-tô chở khách, xe lam

40

40.12.20.50

Lốp xe ô-tô vận tải có trọng tải từ 20 tấn trở xuống

40

40.12.20.60

Lốp xe ô-tô vận tải có trọng tải trên 20 tấn

25

40.12.20.90

Lốp xe ô-tô khác

25

40.12.90

Loại khác

25

40.13

Các loại săm bằng cao su

 

40.13.10

- Loại dùng cho xe hơi con (kể cả xe chở khách, chở hàng), xe buýt, xe tải

 

40.13.10.10

Săm xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi

50

40.13.10.20

Săm xe ô-tô chở khách, xe lam

20

40.13.10.30

Săm xe ô-tô vận tải

20

40.13.20

- Loại dùng cho xe đạp

40

40.13.90

- Loại khác:

 

40.13.90.10

Săm xe máy

40

40.13.90.90

Săm xe ô-tô khác

8

63.10

Vải vụn cũ hoặc mới, dây bện, thừng, chão, cáp vụn và các sản phẩm cũ làm từ dây bện, thừng, chão, cáp và từ nguyên liệu dệt

 

63.10.00.10

Vải vụn mới

50

63.10.00.20

Vải vụn cũ

50

63.10.00.90

Loại khác

50

65.06

Các loại mũ, khăn đội đầu khác, bằng chất liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí

 

 

- Mũ bảo hộ lao động

1

 

- Mũ xe máy

20

 

- Khác:

 

65.06.91

- Bằng cao su hoặc Plastic

40

65.06.92

- Bằng da lông thú

40

65.06.99

- Bằng vật liệu khác

40

72.10.00

Sắt, thép không hợp kim, cán tấm, có chiều rộng trên 600 mm, đã phủ mạ, tráng

 

72.10.00.10

Loại có chiều rộng trên 600 mm và có chiều dày không quá 1,2 mm

 

 

+ Loại đã phủ mạ, tráng kẽm

15

 

+ Loại khác

0

72.10.00.90

Loại có chiều rộng trên 600 mm và có chiều dày trên 1,2 mm

 

 

+ Loại đã phủ mạ, tráng kẽm

10

 

+ Loại khác

0

72.13.00

Sắt, thép không hợp kim ở dạng thỏi thanh xoắn không đều được cán nóng

 

 

- Thép xây dựng loại trơn, tròn, xoắn... có đường kính đến 100

30

 

- Thép xây dựng loại dẹt có chiều dày đến 20 mm

30

 

- Loại khác

10

72.14.00

Sắt, thép không hợp kim ở dạng thỏi, thanh khác mới chỉ được gia công ở mức luyện, cán nóng hoặc kéo nóng qua khuôn kể cả xoắn sau khi cán ³

30

72.15.00

Sắt, thép không hợp kim ở dạng thanh và thỏi khác

30

72.16.00

Sắt, thép không hợp kim ở dạng các hình (L, U, I, H, T, ...)

 

 

- Thép chữ I có chiều cao đến 140 mm

30

 

- Thép chữ U có chiều rộng lòng máng đến 140 mm

30

 

- Thép góc có cạnh từ 120 mm trở xuống

30

 

- Loại khác

5

84.13

Máy bơm chất lỏng,không lắp kèm dụng cụ đo lường, máy nâng bằng chất lỏng

 

 

- Bơm chất lỏng, đã hoặc chưa lắp các thiết bị đo lường, máy nâng chất lỏng:

 

84.13.11

- Bơm chia nhiên liệu hay dầu trơn, loại dùng trong trạm bán xăng dầu hay trong ga ra

0

84.13.19

- Loại khác

0

84.13.20

- Bơm tay trừ loại thuộc phân nhóm: 84.13.11 hay 84.13.19

 

84.13.20.10

Bình bơm thuốc trừ sâu

35

84.13.20.20

Loại khác

35

84.13.30

- Bơm nhiên liệu, vòi phun bơm nhiên liệu và bơm nước làm nguội cho động cơ đốt trong

0

84.13.40

- Bơm dùng làm bê tông

0

84.13.50

- Bơm hoạt động bằng Piston

0

84.13.60

- Bơm hoạt động bằng động cơ quay

0

84.13.70

- Các loại bơm ly tâm khác

 

 

- Các loại bơm khác; máy nâng chất lỏng

 

84.13.81

- Các loại bơm

 

84.13.81.10

Bơm nước, công suất đến 8000 m3/h

25

84.13.81.90

Loại khác

0

84.13.82

- Máy nâng chất lỏng

0

 

- Phụ tùng:

 

84.13.91

- Phụ tùng máy bơm nước, phụ tùng máy bơm tay

5

84.13.92

- Phụ tùng của máy bơm khác và phụ tùng của máy nâng chất lỏng

0

84.47

Máy dệt kim, máy khâu đính và máy sản xuất sợi viền, vải tuyn, ren, đồ thêu trang trí dây tết mạng và các loại máy chần

 

84.47.10

- Máy dệt kim tròn

0

84.47.20

- Máy dệt kim mảnh (dẹt); máy khâu đính

0

84.47.30

Máy vắt sổ:

 

 

- Loại máy vắt sổ dùng trong gia đình

20

 

- Loại máy vắt sổ dùng trong công nghiệp

0

84.47.40

Máy dệt len:

 

 

- Loại máy dệt len dùng trong gia đình

20

 

- Loại máy dệt len dùng trong công nghiệp

0

84.47.90

Loại khác

0

84.71

Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận của máy, máy đọc bằng từ trường hay quang học, máy chuyển dữ liệu vào các phương tiện chứa dữ liệu ở dạng mã hóa và máy xử lý các loại dữ liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác

 

84.71.10

- Máy xử lý dữ liệu tự động hỗn hợp hay tương tự (Analogue)

0

84.71.20

- Máy xử lý dữ liệu tự động số, trong hộp máy có chứa tối thiểu là một bộ xử lý trung tâm (CPU), một đơn vị (bộ) nhập xuất dữ liệu, đã hoặc chưa kết hợp với nhau

 

84.71.20.10

Máy vi tính

5

84.71.20.90

Loại khác

0

 

- Loại khác:

 

84.71.91

- Bộ xử lý số liệu nằm trong một hệ thống hoàn chỉnh hoặc không, trong hộp máy có chứa một hay hai đơn vị xử lý sau: Bộ nhớ, bộ nhận dữ liệu vào, bộ xuất dữ liệu ra

0

84.71.92

- Bộ nhận dữ liệu vào hay bộ xuất dữ liệu ra, đi liền với các bộ phận khác trong hệ thống máy hoàn chỉnh hoặc không, trong hộp máy có chứa bộ nhớ

0

84.71.93

- Bộ nhớ đi liền với các bộ phận khác trong cùng hệ thống hoặc không

0

84.71.99

- Loại khác

0

85.04

Biến thế điện, máy đổi điện tĩnh (ví dụ: máy chỉnh lưu, và các phần cảm ứng điện)

 

85.04.10

- Điện trở đệm dùng cho đèn hoặc ống phóng

5

 

- Máy biến thế dùng điện môi lỏng:

 

85.04.21

- Có công suất điều chỉnh không quá 650 KVA

15

85.04.22

- Có công suất điều chỉnh trên 650 KVA nhưng không quá 10.000 KVA

10

85.04.23

- Có công suất điều chỉnh trên 10.000 KVA

 

 

- Các loại máy biến thế khác:

0

85.04.31

- Có công suất điều chỉnh không quá 1KVA

15

85.04.32

- Có công suất điều chỉnh trên 1 KVA nhưng không quá 16 KVA

15

85.04.33

- Có công suất điều chỉnh trên 16 KVA nhưng không quá 500 KVA

15

85.04.34

- Có công suất điều chỉnh trên 500 KVA

15

85.04.40

- Máy đổi điện tĩnh

0

85.04.50

- Các bộ cảm điện khác

0

85.04.90

- Phụ tùng

5

85.21

Máy thu, phát VIDEO

 

 

- Loại dân dụng

50

 

Dạng SKD

38

 

Dạng CKD

15

 

Dạng IKD

8

 

- Loại chuyên dụng

0

85.36

Thiết bị để chuyển mạch hay bảo vệ mạch điện hoặc để tiếp nối hay dùng trong mạch điện (ví dụ: bộ phận chuyển mạch rơ le cầu chì, bộ phận thu lôi, bộ khống chế điện áp, bộ phận triệt xung điện, phích nối, hộp tiếp nối) dùng cho điện áp không quá 1000 vôn

 

85.36.10

- Cầu chì

30

85.36.20

- Bộ phận ngắt mạch tự động

30

85.36.30

- Các thiết bị bảo vệ mạch điện khác

30

 

- Rơ le:

 

85.36.41

- Dùng cho điện áp không quá 60 vôn

30

85.36.49

- Loại khác

30

85.36.50

- Bộ phận ngắt điện khác

30

 

- Đui đèn, phích cắm và ổ cắm:

 

85.36.61

- Đui đèn:

 

85.36.61.10

Loại dùng cho đèn compact và đèn Halogen

5

85.36.61.90

Loại khác

30

85.36.69

- Loại khác

30

85.36.90

- Thiết bị khác

30

87.02.00

Xe có động cơ dùng để vận chuyển hành khách công cộng trên 24 chỗ ngồi (xe bus)

30

 

Dạng SKD

2

 

Dạng CKD1

12

 

Dạng CKD2

6

 

Dạng IKD

3

87.04

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa:

87.04.10

- Xe đổ rác

0

87.04.11

- Xe chở xăng

10

87.04.12

- Xe chở xi măng

10

87.04.13

- Xe đông lạnh

10

 

- Loại khác:

87.04.21

- Trọng tải không quá 5 tấn

40

 

Dạng SKD

25

 

Dạng CKD1

16

 

Dạng CKD2

8

 

Dạng IKD

4

87.04.22

- Trọng tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn

20

 

Dạng SKD

12

 

Dạng CKD1

8

 

Dạng CKD2

4

 

Dạng IKD

2

87.04.23

- Trọng tải trên 20 tấn

1

87.05.00

Xe chuyên dụng có động cơ trừ các loại thiết kế chủ yếu để vận chuyển người hoặc hàng hóa (ví dụ xe kéo xe hỏng, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun nước, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu X quang lưu động)

 

 

- Xe cần cẩu

0

 

- Xe kéo xe hỏng

0

 

- Xe cứu hỏa

0

 

- Xe trộn bê tông, xe bơm bê tông

0

 

- Xe quét đường, xe rửa đường

0

 

- Xe phun nước

0

 

- Xe sửa chữa lưu động

0

 

- Xe chiếu X quang lưu động

0

 

- Xe cứu thương

0

 

- Xe nghiền rác

0

 

- Xe Zin thang

0

 

- Xe hút bùn, hút phân

0

87.11.00

Mô tô và xe đạp có gắn máy phụ trợ có hoặc không có thùng xe; mô tô ba

50

 

Dạng SKD

45

 

Dạng CKD

30

 

Dạng IKD

8

87.14.00

Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe cộ thuộc các nhóm 87.11 đến 87.13

 

 

- Phụ tùng thuộc nhóm 87.11

50

 

- Phụ tùng thuộc nhóm 87.12.00.90

70

 

- Phụ tùng xe cộ thuộc nhóm 87.13 và 87.12.00.10

0

 

 

thuộc tính Quyết định 15-TTg

Quyết định 15-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:15/01/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 15-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi