Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL 2012 Biểu giá chi phí tránh được

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL

Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2012
Cơ quan ban hành: Cục Điều tiết điện lựcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06/QĐ-ĐTĐLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Huy Cường
Ngày ban hành:19/01/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực

TÓM TẮT VĂN BẢN

Biểu giá chi phí tránh được năm 2012

Ngày 19/01/2012, Cục Điều tiết điện lực ra Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2012.

Cụ thể, biểu phí chi phí tránh được năm 2012 cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo như sau: giá điện năng mùa khô vào giờ cao điểm đối với miền Bắc, miền Trung, miền Nam lần lượt là: 619 đ/kWh, 589 đ/kWh, 638 đ/kWh; giá điện năng mùa mưa vào giờ cao điểm đối với miền Bắc, miền Trung, miền Nam lần lượt là: 596 đ/kWh, 549 đ/kWh, 583 đ/kWh. Giá công suất cho cả 3 miền vào giờ cao điểm mùa khô là 1.805 đ/kWh.

Biểu giá này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 và được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy thủy điện nhỏ có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo Quy định về biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Xem chi tiết Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL tại đây

tải Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

Số: 06/QĐ-ĐTĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2012

------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

 

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo;

Xét Biểu giá chi phí tránh được năm 2012 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình tại văn bản số 4555/EVN-TTĐ-TCKT ngày 08 tháng 12 năm 2011;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giá điện và Phí,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2012 áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo (Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT).

Điều 2. Biểu giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến 31 tháng 12 năm 2012.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2012 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy điện có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 8 của Quy định về biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT.

Điều 3. Các đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được năm 2012 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT.

Bên bán điện có trách nhiệm gửi một bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký về Cục Điều tiết điện lực chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng Phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc các Tổng công ty Điện lực và đơn vị phát điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo đấu nối với lưới điện quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Lưu: VP, GP.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 

 

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2012

Cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-ĐTĐL ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

 

 

Mùa khô

Mùa mưa

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Phần điện năng dư

Giá điện năng (đ/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

Miền Bắc

619

596

554

596

557

538

269

Miền Trung

589

583

551

549

538

533

267

Miền Nam

638

629

596

583

574

559

279

Giá công suất (cho cả 3 miền) (đ/kWh)

1.805

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi