Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 17/CP NGàY 6 THáNG 2 NăM 1995

BAN HàNH TIêU CHUẩN HàNH Lý MIễN THUế CủA KHáCH

XUấT NHậP CảNH TạI CáC CửA KHẩU VIệT NAM

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20 tháng 2 năm 1990;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thương mại,

 

NGHị địNH

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Nghị định này Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam.

Điều 2.- Các vật phẩm ngoài Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế đã ghi tại Điều 1 trên đây được coi là hàng hoá, phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo luật định và chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp lý liên quan khác.

Điều 3.- Mọi hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này đều bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 4.- Nghị định này thay thế Nghị định số 09/CP ngày 14 tháng 11 năm 1992 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 1995.

Điều 5.- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thi hành Nghị định này.

 

TIêU CHUẩN HàNH Lý MIễN THUế

CủA KHáCH XUấT NHậP CảNH TạI CáC CửA KHẩU VIệT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP

ngày 6 tháng 2 năm 1995 của Chính phủ)

 

STT

Mặt hàng

Số lượng

Ghi chú

1

Rượu, đồ uống có cồn

- Rượu trên 22 độ

- Rượu dưới 22 độ

- Đồ uống có cồn bia

 

1,5 lít

2,0 lít

3,0 lít

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

2

Thuốc lá

- Thuốc lá điều

- Xì gà

- Thuốc lá sợi

 

400 điếu

100 điếu

500 gam

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

3

Chè, cà phê

- Chè

- Cà phê

 

5 gam

3 gam

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

4

Quần áo, đồ dùng mang tính chất hành lý phục vụ cho mục đích chuyển đi

 

 

5

Các vật phẩm khác ngoài tiêu chuẩn hành lý đã ghi ở các hàng số 1, 2, 3, 4 nêu trên (không phải là hàng cấm) khi xuất nhập cảnh được mang theo với tổng trị giá miễn thuế không quá 500 USD, áp dụng đối với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 17/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/02/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập cảnh
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 17-CP
Hanoi, February 06, 1995

 
DECREE
ISSUING THE QUOTAS ON TARIFF-EXEMPT BAGGAGE FOR PASSENGERS AT VIETNAMESE PORTS OF ENTRY AND EXIT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Law on Import and Export Taxes on the 26th of December 1994;
Pursuant to the Ordinance on Customs on the 20th of February 1990;
At the proposals of the General Director of the General Department of Customs, the Minister of Finance and the Minister of Trade,
DECREES:
Article 1.- To issue along with this Decree the Quotas on tariff-exempt baggage for passengers going through Vietnamese ports of entry and exit.
Article 2.- The baggage which falls outside the Quotas on tariff-exempt baggage stipulated in the above-said Article is considered commercial goods, on which import or export taxes shall be levied as prescribed by law and the other related legal provisions.
Article 3.- All acts of violation of the provisions of this Decree shall be dealth with according to the laws in force.
Article 4.- This Decree replaces Decree No.09-CP on the 14th of November, 1992, and becomes effective as from the 15th of February, 1995.
Article 5.- The General Director of the General Department of Customs is responsible for guiding and organizing the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
THE QUOTAS
ON TARIFF-EXEMPT BAGGAGE FOR PASSENGERS AT VIETNAMESE PORTS OF ENTRY AND EXIT
(Issued in conjunction with Government Decree No 17-CP of the 6th of February 1995)
No Baggage Amount Note
1 Alcohol and alcoholic beverage
- Alcohol above 22% proof 1,5 liter Quotas not allowed for children below
- Alcohol below 22% proof 2,0 liter 15 years of age
- Alcohol beverage 3,0 liter
2 Cigarettes
- Rolled cigarettes 400 cig. Quotas not allowed for children below
- Cigars 100 cig. 15 years of age
- Tobacco 500 grs
3 Tea, coffee
- Tea 5 kgs Quotas not allowed for children below
- Coffee 3kgs 15 years of age
4 Clothes and belongings to serve the trip

5 Other things outside the quotas on baggage stipulated in above-mentioned Items 1, 2, 3 and 4 (if not banned) shall not value totally over 500 USD, to be applied to Vietnamese citizens, overseas Vietnamese and foreigners

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!