Quyết định 527/QĐ-BTTTT 2020 phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 527/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 như sau:

1. Cụm thi đua số 1:

1.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

2. Cụm thi đua số 2:

2.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

2.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang.

3. Cụm thi đua số 3:

3.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

3.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam.

4. Cụm thi đua số 4:

4.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

4.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

5. Cụm thi đua số 5:

5.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

5.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh.

6. Cụm thi đua số 6:

6.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

6.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

7. Cụm thi đua số 7:

7.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

7.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.

8. Cụm thi đua số 8:

8.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.

8.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.

Điều 2. Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 6, Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng;

- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;

- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;

- Lưu: VT, TĐKT, NAH (85).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi