Quyết định 2372/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2372/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH
VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ TẠI TỈNH HÒA BÌNH
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 5592/TTr-BNN-TCLN ngày 15 tháng 7 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt “Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình”, gồm các nội dung sau:
1. Mục tiêu:
Điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình về tỉnh Hòa Bình quản lý để ổn định đời sống của người dân.
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại cho Vườn quốc gia Ba Vì để ổn định, thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Ba Vì.
2. Tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý là: 1.114,46 ha, thuộc huyện Kỳ Sơn, bao gồm 2 xã:
- Xã Yên Quang: 781,56 ha;
- Xã Phú Minh: 332,9 ha.
3. Diện tích còn lại của Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình
Diện tích Vườn quốc gia Ba Vì quản lý thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình sau điều chỉnh là 2.535,95 ha. Trong đó:
- Huyện Lương Sơn có diện tích là 274,2 ha, thuộc xã Lâm Sơn.
- Huyện Kỳ Sơn có diện tích là 2.261,75 ha, thuộc 4 xã: Yên Quang, Phú Minh, Phúc Tiến và Dân Hòa.
4. Nguyên tắc bàn giao và phương án sử dụng đất
a) Nguyên tắc bàn giao
- Bàn giao rừng và đất lâm nghiệp nguyên trạng, đảm bảo nguyên canh, không xáo trộn các chủ hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
- Các công trình hạ tầng và lâm sinh đã đầu tư của Vườn quốc gia Ba Vì bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý sử dụng. Ghi tăng vốn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và giảm vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 970.354.000 đồng.
- Các hộ dân tự bỏ vốn đầu tư các công trình hạ tầng và lâm sinh được tiếp tục quản lý sử dụng.
b) Phương án sử dụng đất
- Đối với diện tích 58,37 ha đất dưới cốt 100 m: giữ nguyên trạng để các hộ dân sản xuất, canh tác trồng rừng và sản xuất nông nghiệp.
- Đối với diện tích 154,14 ha rừng trồng Vườn quốc gia Ba Vì đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý và đầu tư trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ, giữ nguyên diện tích trên đảm bảo phát triển thành rừng.
- Đối với diện tích 503,1 ha rừng trồng của các hộ dân: Tiếp tục giao cho các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp quản lý, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện sản xuất nông lâm kết hợp theo quy định.
- Đối với diện tích 398,85 ha khoanh nuôi tái sinh rừng và đất trống: Tiếp tục giao cho các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp quản lý, sử dụng theo quy định.
Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh ranh giới và diện tích nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn quốc gia Ba Vì theo Quyết định này và quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;
- HĐND, UBND: tỉnh Hòa Bình, TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).M
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2372/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2372/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!