Quyết định 2372/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2372/QĐ-TTg

Quyết định 2372/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2372/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:26/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2372/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH
VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ TẠI TỈNH HÒA BÌNH
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 5592/TTr-BNN-TCLN ngày 15 tháng 7 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt “Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình”, gồm các nội dung sau:
1. Mục tiêu:
Điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình về tỉnh Hòa Bình quản lý để ổn định đời sống của người dân.
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại cho Vườn quốc gia Ba Vì để ổn định, thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Ba Vì.
2. Tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý là: 1.114,46 ha, thuộc huyện Kỳ Sơn, bao gồm 2 xã:
- Xã Yên Quang: 781,56 ha;
- Xã Phú Minh: 332,9 ha.
3. Diện tích còn lại của Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình
Diện tích Vườn quốc gia Ba Vì quản lý thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình sau điều chỉnh là 2.535,95 ha. Trong đó:
- Huyện Lương Sơn có diện tích là 274,2 ha, thuộc xã Lâm Sơn.
- Huyện Kỳ Sơn có diện tích là 2.261,75 ha, thuộc 4 xã: Yên Quang, Phú Minh, Phúc Tiến và Dân Hòa.
4. Nguyên tắc bàn giao và phương án sử dụng đất
a) Nguyên tắc bàn giao
- Bàn giao rừng và đất lâm nghiệp nguyên trạng, đảm bảo nguyên canh, không xáo trộn các chủ hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
- Các công trình hạ tầng và lâm sinh đã đầu tư của Vườn quốc gia Ba Vì bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý sử dụng. Ghi tăng vốn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và giảm vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 970.354.000 đồng.
- Các hộ dân tự bỏ vốn đầu tư các công trình hạ tầng và lâm sinh được tiếp tục quản lý sử dụng.
b) Phương án sử dụng đất
- Đối với diện tích 58,37 ha đất dưới cốt 100 m: giữ nguyên trạng để các hộ dân sản xuất, canh tác trồng rừng và sản xuất nông nghiệp.
- Đối với diện tích 154,14 ha rừng trồng Vườn quốc gia Ba Vì đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý và đầu tư trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ, giữ nguyên diện tích trên đảm bảo phát triển thành rừng.
- Đối với diện tích 503,1 ha rừng trồng của các hộ dân: Tiếp tục giao cho các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp quản lý, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện sản xuất nông lâm kết hợp theo quy định.
- Đối với diện tích 398,85 ha khoanh nuôi tái sinh rừng và đất trống: Tiếp tục giao cho các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp quản lý, sử dụng theo quy định.
Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh ranh giới và diện tích nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn quốc gia Ba Vì theo Quyết định này và quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;
- HĐND, UBND: tỉnh Hòa Bình, TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).M
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi