Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ TƯ PHÁP
SỐ 04/2004/TTLT-NHNN-BTP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ XỬ LÝ NỢ VAY ĐÓNG TÀU XA BỜ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BàO SỐ 5 NĂM 1997

 

Căn cứ các Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 và Quyết định số 172/2002/QĐ-TTg ngày 28/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg ngày 20/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 548/CP-NN ngày 05/5/2003 của Chính phủ và Công văn số 502/VPCP-NN ngày 04/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục bão năm 1997;

Căn cứ tình hình thực tế về xứ lý nợ vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 tại các địa phương;

Liên tịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá) áp dụng đối với các trường hợp:

1.1. Đối với những địa phương không có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là tổ chức bán đấu giá chuyển nghiệp): Thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá) để định giá và bán đấu giá tài sản.

1.2. Đối với những địa phương có tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nhưng trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 và số 172/2002/QĐ-TTg ngày 28/11/2002, Công văn số 548/CP-NN ngày 5/5/2003 của Chính phủ và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 02/2003/TT-NHNN ngày 11/2/2003 và Công văn số 547/NHNN-TD ngày 28/5/2003 phát sinh vướng mắc khi hộ vay phải chuyển đổi chủ tàu để trả nợ bằng hình thức công khai bán đấu giá tài sản nhưng giữa các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay và người vay không thoả thuận được giá khởi điểm để đưa tài sản ra bán đấu giá và chi nhánh NHTM tỉnh, thành phố trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng định giá tài sản: Thành lập Hội đồng định giá để định giá tài sản và giao tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá.

Việc định giá của Hội đồng định giá được thành lập trong cả hai trường hợp quy định tại điểm 1.1 và 1.2 nêu trên đều phải tuân theo một trình tự và thủ tục thống nhất do Chủ tịch Hội đồng ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Thành phần của Hội đồng định giá

- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố - Chủ tịch Hội đồng,

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - phó Chủ tịch thường trực;

- Đại diện của Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Sở Tài chính vật giá tỉnh - Thành viên Hội đồng;

- Đại diện của Sở Thuỷ sản - Thành viên Hội đồng;

- Đại diện của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thành viên Hội đồng;

- Đại diện của Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản - Thành viên Hội đồng

3. Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng định giá

Hội đồng hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch Hội đồng ban hành trên nguyên tắc:

- Đối với những địa phương không có tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thì Hội đồng định giá tổ chức bán đấu giá theo Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ; Trường hợp giữa các chi nhánh NHTM cho vay và người vay không thoả thuận được giá khởi điểm để đưa tài sản ra bán đấu giá thì Hội đồng định giá xác định giá khởi điểm theo giá thị trường tại thời điểm định giá;

- Đối với những địa phương có tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thì nhiệm vụ của Hội đồng là xác định giá khởi điểm theo giá thị trường tại thời điểm định giá để chuyển cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đứng ra bán đấu giá theo Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ.

- Các Chi nhánh NHTM cho vay và chủ tàu có tàu được xử lý bảo đảm tiền vay được Hội đồng định giá mời dự họp và phát biểu ý kiến khi Hội đồng họp để định giá để đảm bảo tính khách quan và nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan đến khoản vay.

- Chủ tịch Hội đồng quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng phù hợp với chế độ chi tiêu hiện hành của Bộ Tài chính và quy định của Pháp luật về phí và lệ phí.

Hội đồng tự chấm dứt hoạt động sau khi kết thúc xử lý bán đấu giá tàu để thu hồi nợ vay.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngay đăng Công báo.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang ban hành quyết định thành lập kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá.

5.2. Việc bán đấu giá cần được khẩn trương thực hiện ngay sau khi các con tàu đã được định giá.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp báo cáo liên Bộ để xử lý.

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 04/2004/TTLT-NHNN-BTP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng; Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 27/08/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!