Thông tư 9-TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức Nhà nước đi công tác trong nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THôNG Tư

CủA Bộ TàI CHíNH Số 9-TC/HCVX NGàY 17-2-1994

QUY địNH CHế độ CôNG TáC PHí CHO CôNG NHâN VIêN CHứC

NHà NướC đI CôNG TáC TRONG NướC.

 

Trong thời gian gần đây, chế độ công tác phí cũ đã không còn phù hợp, đồng thời có tình trạng cán bộ, công nhân viên chức đi công tác trong nước được nơi đến công tác đài thọ tiền ăn, ở, đi lại (Có nơi tổ chức chiêu đãi quá mức cần thiết), nhưng vẫn được cơ quan cử đi công tác thanh toán tiền công tác phí, như vậy ngân sách Nhà nước phải chi hai lần. Đây là hiện tượng phổ biến, gây dư luận không tốt trong các cơ quan, các tổ chức kinh tế - xã hội và trong nhân dân. Để khắc phục hiện tượng nói trên và để thực hiện Nghị quyết Quốc hội khoá 9, kỳ họp thứ 4 ngày 30-12-1993 về "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu", đồng thời tạo điều kiện cho công nhân viên chức đi công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sửa đổi chế độ công tác phí trong nước đã quy định tại Thông tư số 9-TC/HCVX ngày 26-2-1991 của Bộ Tài chính như sau.

 

I. NGUYêN TắC CHUNG

 

1. Nâng mức phụ cấp công tác phí cho công nhân viên chức để có khả năng thanh toán những khoản chi phí cần thiết về ăn, ở, đi lại trong những ngày đi công tác phải tiêu tốn hơn khi ở nhà và để cơ quan nơi đến công tác không phải đài thọ thêm.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp cán bộ đi công tác hợp lý và tổ chức quản lý chi công tác phí chặt chẽ. Cơ quan, đơn vị tự thu xếp chi công tác phí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước đã duyệt hàng năm, ngân sách Nhà nước không bổ sung thêm kinh phí để chi cho công tác phí theo mức mới. Các cơ quan, đơn vị phải tiết kiệm những khoản chi bất hợp lý trong tiếp khách, hội nghị, mua sắm tài sản và tự sắp xếp trong kế hoạch chi đã được duyệt để có nguồn chi thêm công tác phí theo mức mới được quy định của Thông tư này.

 

II. QUY địNH Cụ THể

 

1. Công tác phí là một khoản chi trả cho công nhân viên chức Nhà nước được cử đi công tác ở trong nước để trả tiền vé tàu, xe cho bản thân và cước phí hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có); phụ cấp công tác phí cho công nhân viên chức Nhà nước trong những ngày trên đường đi và ở nơi đến công tác, trả tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác.

2. Nội dung chi công tác phí bao gồm các khoản sau :

- Tiền mua vé tàu, vé xe đi, về từ cơ quan đến nơi công tác.

- Phụ cấp công tác phí.

- Tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác.

Các khoản chi công tác phí nói trên được quy định cụ thể như sau:

a) Thanh toán tiền tàu, xe:

- Công nhân viên chức Nhà nước đi công tác bằng các phương tiện giao thông quốc doanh, công tư hợp doanh, tư nhân nếu có đủ vé tàu, vé xe hợp lệ, hợp pháp thì được thanh toán tiền tàu, xe theo giá cước thông thường Nhà nước quy định. Riêng trường hợp đi máy bay phải được thủ trưởng đơn vị, cơ quan duyệt, đúng đối tượng mới được thanh toán tiền mua vé.

- Công nhân viên chức Nhà nước tự túc phương tiện đi công tác được thanh toán theo số kilômét thực đi và giá cước vận tải ô-tô khách quốc doanh tại địa phương.

- Tiền tàu, xe được thanh toán bao gồm tiền vé cước tàu, xe, cước qua phà, đò ngang cho bản thân công nhân viên chức và cước hành lý phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà công nhân viên chức phải trực tiếp chi trả. Trường hợp công nhân viên chức đi công tác bằng xe ô tô cơ quan thì không được thanh toán tiền tàu, xe.

b) Phụ cấp công tác phí bao gồm phụ cấp đi đường và phụ cấp lưu trú nhằm hỗ trợ thêm tiền lương để ăn mức bình thường (không có bia, rượu) đối với công nhân viên chức Nhà nước đi công tác cách trụ sở cơ quan tối thiểu từ 30 kilômét trở lên, riêng các huyện miền núi tối thiểu từ 20 kilômét trở lên. Phụ cấp công tác phí tính từ ngày công nhân viên chức Nhà nước bắt đầu đi, đến khi về, bao gồm phụ cấp trong những ngày đi đường và những ngày ở lại làm việc tại nơi đến công tác (cả ngày chủ nhật, lễ, tết) quy định như sau:

- Công nhân viên chức đến công tác tại các vùng đồng bằng, trung du được phụ cấp 10.000 đ/ngày (mức cũ là 4500đ/ngày).

- Công nhân viên chức đến công tác tại vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu được phụ cấp 20.000 đ/ngày (mức cũ 4500đ/ngày).

Những trường hợp sau đây không được hưởng phụ cấp công tác phí:

- Thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, nhà nghỉ điều dưỡng, dưỡng sức.

- Những ngày nghỉ làm việc riêng trong thời gian đi công tác.

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn, những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một số địa phương hoặc cơ quan khác.

c) Ngoài các khoản trợ cấp quy định nói trên, công nhân viên chức còn được thanh toán tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác. Mức chi tiền thuê giường nghỉ được thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế nhưng tối đa không quá 50.000 đ/ngày.

 

III. ĐIềU KHOảN THI HàNH

 

1. Chế độ công tác phí quy định trong Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Các khoản thanh toán được hạch toán vào mục 72 "Công tác phí" theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước và được tính trong định mức chi đã quy định hàng năm.

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước có thể vận dụng chế độ công tác phí này và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

2. Công nhân, viên chức Nhà nước nếu được tạm ứng tiền để mua vé tàu, xe và chi phí cho chuyến công tác thì phải kịp thời thanh toán chi phí của chuyến đi công tác để hoàn trả tạm ứng. Cán bộ được cử đi công tác có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho đơn vị nơi đến công tác các khoản tiền ăn, tiền nghỉ cho nhà trọ, nhà khách. Các cơ quan, đơn vị nơi có cán bộ đến công tác có trách nhiệm thu đầy đủ các khoản chi phí đã chi ứng trước cho cán bộ đến công tác tại đơn vị mình, không được dùng kinh phí của ngân sách Nhà nước để chiêu đãi lãng phí hoặc mua tặng phẩm cho cán bộ công nhân viên Nhà nước đến công tác.

3. Cơ quan tài chính các cấp khi kiểm tra chi tiêu và quyết toán hàng quý, hàng năm của các cơ quan, đơn vị có quyền xuất toán các khoản chi về tiền ăn, tiền nghỉ và các khoản chi khác không đúng quy định tại Thông tư này. Người nào ra lệnh chi sai chế độ công tác phí phải có trách nhiệm bồi hoàn cho công quỹ.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 1994. Những quy định về chế độ công tác phí do Bộ Tài chính ban hành trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi