Thông tư 31/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31 /2005/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32/2004/TT-BTC NGÀY 12/4/2004

CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước như sau:
1. Bổ sung vào tiết b, mục 12.1, điểm 12, phần II Thông tư số 32/2004/TT-BTC như sau:
"b1) Chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước được sử dụng cho các mục tiêu sau:
- Chi mua sắm, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc, tài sản phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi thuê địa điểm làm trụ sở phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi in ấn các mẫu biểu, sổ sách phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền về phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi phí vận chuyển, điều chuyển ấn chỉ phục vụ cho việc phát hành trái phiếu;
- Chi phí vận chuyển, điều chuyển tiền thu được từ phát hành trái phiếu và tiền phục vụ thanh toán trái phiếu;
- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ tham gia trực tiếp và gián tiếp đến nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài hệ thống Kho bạc Nhà nước có thành tích trong công tác phát hành trái phiếu. Mức chi không quá 10% tổng kinh phí phát hành, thanh toán trái phiếu được hưởng;
- Chi họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi hỗ trợ xây dựng đề án, kế hoạch dài hạn về phát hành trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước;
- Chi hỗ trợ công tác nghiên cứu và triển khai các chương trình ứng dụng, hiện đại hóa công nghệ tin học trong nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;
- Chi khảo sát, học tập kinh nghiệm phát hành trái phiếu trong và ngoài nước;
- Chi khác có liên quan đến nghiệp vụ phát hành trái phiếu.
b2) Quản lý nguồn chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ:
- Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ theo nguyên tắc tiết kiệm và có hiệu quả.
- Hàng năm, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm quyết toán với Bộ Tài chính về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu trong năm.
- Chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu của năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho các mục tiêu đã quy định.
2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31 /2005/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32/2004/TT-BTC NGÀY 12/4/2004
CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước như sau:

1. Bổ sung vào tiết b, mục 12.1, điểm 12, phần II Thông tư số 32/2004/TT-BTC như sau:

"b1) Chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước được sử dụng cho các mục tiêu sau:

- Chi mua sắm, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc, tài sản phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi thuê địa điểm làm trụ sở phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi in ấn các mẫu biểu, sổ sách phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền về phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi phí vận chuyển, điều chuyển ấn chỉ phục vụ cho việc phát hành trái phiếu;

- Chi phí vận chuyển, điều chuyển tiền thu được từ phát hành trái phiếu và tiền phục vụ thanh toán trái phiếu;

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ tham gia trực tiếp và gián tiếp đến nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài hệ thống Kho bạc Nhà nước có thành tích trong công tác phát hành trái phiếu. Mức chi không quá 10% tổng kinh phí phát hành, thanh toán trái phiếu được hưởng;

- Chi họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi hỗ trợ xây dựng đề án, kế hoạch dài hạn về phát hành trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước;

- Chi hỗ trợ công tác nghiên cứu và triển khai các chương trình ứng dụng, hiện đại hóa công nghệ tin học trong nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi khảo sát, học tập kinh nghiệm phát hành trái phiếu trong và ngoài nước;

- Chi khác có liên quan đến nghiệp vụ phát hành trái phiếu.

b2) Quản lý nguồn chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ:

- Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ theo nguyên tắc tiết kiệm và có hiệu quả.

- Hàng năm, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm quyết toán với Bộ Tài chính về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu trong năm.

- Chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu của năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho các mục tiêu đã quy định.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi