Thông tư 22/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 về việc hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu ngành phát thanh - truyền hình

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 22/1998/TT/BTC NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 35-TC/HCSN NGÀY 12/7/1996 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÀNH PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

Ngày 12 tháng 7 năm 1996, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35-TC/HCSN "Hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu ngành Phát thanh - Truyền hình". Sau một thời gian thực hiện Thông tư và thực hiện Luật ngân sách Nhà nước, theo đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tài chính bổ sung một số điểm sau:
1. Điểm 3 phần I, Thông tư số 35 - TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính đề nghị: thay "Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn Nghị định "bằng" Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số 92/CP, 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị định số 42/CP và 43/CP nói trên và các Thông tư hướng dẫn các Nghị định".
2. Điểm a, mục 2, phần II, Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính sửa lại như sau:
- Bộ Tài chính cấp phát kinh phí theo tiến độ công việc được triển khai, khi đơn vị có đầy đủ các hồ sơ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với kinh phí chương trình mục tiêu thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản thì đơn vị phải thực hiện đúng thủ tục quy định tại Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số 92/CP, Nghị định số 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một điểm trong Nghị định số 42/CP, Nghị định số 43/CP nói trên và các Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư và xây dựng.
3. Điểm b, mục 2, phần II, Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính bổ sung thêm:
- Chi phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo quản, sửa chữa thường xuyên số thiết bị nhận được từ chương trình mục tiêu được dự toán chung trong tổng dự toán chi ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương theo luật quy định. Riêng năm 1998, kinh phí này sử dụng trong dự toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội phê duyệt và Chính phủ thông báo cho các địa phương.
4. Mục 3, phần II của Thông tư sửa lại nội dung sau:
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ phải tổ chức công tác hạch toán kế toán và báo cáo quyết toán quý, năm theo quy định tại Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Các nội dung khác không đề cập đến trong Thông tư này vẫn giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi kịp thời.
Thuộc tính văn bản
Thông tư 22/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 về việc hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu ngành phát thanh - truyền hình
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 22/1998/TT/BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tào Hữu Phùng
Ngày ban hành: 20/02/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 22/1998/TT/BTC NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 35-TC/HCSN NGÀY 12/7/1996
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU NGÀNH PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

 

Ngày 12 tháng 7 năm 1996, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35-TC/HCSN "Hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu ngành Phát thanh - Truyền hình". Sau một thời gian thực hiện Thông tư và thực hiện Luật ngân sách Nhà nước, theo đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tài chính bổ sung một số điểm sau:

 

1. Điểm 3 phần I, Thông tư số 35 - TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính đề nghị: thay "Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn Nghị định "bằng" Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số 92/CP, 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị định số 42/CP và 43/CP nói trên và các Thông tư hướng dẫn các Nghị định".

 

2. Điểm a, mục 2, phần II, Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính sửa lại như sau:

- Bộ Tài chính cấp phát kinh phí theo tiến độ công việc được triển khai, khi đơn vị có đầy đủ các hồ sơ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với kinh phí chương trình mục tiêu thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản thì đơn vị phải thực hiện đúng thủ tục quy định tại Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số 92/CP, Nghị định số 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một điểm trong Nghị định số 42/CP, Nghị định số 43/CP nói trên và các Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư và xây dựng.

 

3. Điểm b, mục 2, phần II, Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính bổ sung thêm:

- Chi phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo quản, sửa chữa thường xuyên số thiết bị nhận được từ chương trình mục tiêu được dự toán chung trong tổng dự toán chi ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương theo luật quy định. Riêng năm 1998, kinh phí này sử dụng trong dự toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội phê duyệt và Chính phủ thông báo cho các địa phương.

 

4. Mục 3, phần II của Thông tư sửa lại nội dung sau:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ phải tổ chức công tác hạch toán kế toán và báo cáo quyết toán quý, năm theo quy định tại Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

5. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các nội dung khác không đề cập đến trong Thông tư này vẫn giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!