Thông tư 109/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS

Thuộc tính văn bản
Thông tư 109/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 109/2011/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Sĩ Danh
Ngày ban hành: 01/08/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
VĂN BẢN LIÊN QUAN