Thông tư 07-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

SỐ 07-TC/TCT NGÀY 19-1-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các luật thuế hiện hành; để các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam hiểu và thực hiện thuận lợi các nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số qui định như sau:

 

1. Thuế doanh thu.

Các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam đều phải nộp thuế doanh thu theo Luật thuế doanh thu.

- Doanh thu làm căn cứ tính thuế là toàn bộ số thu lãi cho vay, thu lãi tiền gửi và các khoản thu về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, thu lệ phí, hoa hồng về các dịch vụ ngân hàng;

- Thuế suất thuế doanh thu đối với từng hoạt động nghiệp vụ được qui định tại Thông tư số 59 TC/TCT/CS ngày 2-11-1991 của Bộ Tài chính cụ thể là:

+ Tín dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp thương nghiệp: 6% trên doanh thu;

+ Tín dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: 4%;

+ Tín dụng đối với các cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu: 8%

+ Kinh doanh mua, bán ngoại tệ: 15% trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán ngoại tệ;

+ Kinh doanh mua bán vàng bạc đá quí: 15% trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng bạc đá quí;

+ Nghiệp vụ khác thuộc lĩnh vực ngân hàng: 4% trên doanh thu.

Trường hợp một ngân hàng thực hiện nhiều hoạt động nghiệp vụ khác nhau thì phải hạch toán riêng doanh thu của từng nghiệp vụ để tính thuế doanh thu, nếu ngân hàng không tự tách được riêng doanh thu cho từng hoạt động nghiệp vụ thì sẽ phải nộp thuế doanh thu theo thuế suất cao nhất của các nghiệp vụ phải chịu thuế doanh thu.

 

2. Thuế lợi tức.

Các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam phải nộp thuế lợi tức với thuế suất 25% trên lợi nhuận thu được và không được miễn, giảm thuế lợi tức như đã qui định tại Thông tư số 66 TT-LB ngày 30-10-1992 của liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư.

 

 

3. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư vào các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam, có lợi nhuận thu được từ các ngân hàng đó, khi chuyển số lợi nhuận này ra nước ngoài thì phải nộp thuế chuyển lợi nhuận theo qui định tại Điều 73 của Nghị định số 28 HĐBT ngày 6-2-1991.

 

4. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn và định lượng những mặt hàng nhập khẩu trực tiếp dùng cho nghiệp vụ của mình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng chung cho các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam. Khi nhập khẩu các hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế nêu trên, các ngân hàng phải làm thủ tục miễn thuế tại Bộ Tài chính như đã qui định tại Công văn số 432 TC/TCT ngày 30-12-1991 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ để làm thủ tục miễn thuế trình cho Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) gồm có:

1. Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp một bản gốc và một bản sao.

2. Hạn ngạch nhập khẩu do Bộ Thương mại cấp, một bản gốc và một bản sao.

3. Giấy phép nhập khẩu chuyến do Bộ Thương mại cấp, một bản gốc và một bản sao.

4. Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu do hải quan cấp, một bản gốc và một bản sao.

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ trả lại Ngân hàng các bản tài liệu gốc.

Các hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, nếu các ngân hàng nhượng bán tại thị trường Việt Nam thì phải kê khai và truy nộp số thuế nhập khẩu đã được miễn.

 

5. Tiền thuê mặt đất.

Các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam có thuê trụ sở, văn phòng phục vụ kinh doanh hoặc được Nhà nước cho thuê đất để làm trụ sở, văn phòng phục vụ kinh doanh phải nộp tiền thuê đất với diện tích được thuê theo qui định tại Quyết định 210a TC/VP ngày 1-4-1990 và hướng dẫn tại Thông tư số 51 TC/TCT ngày 1-10-1992 của Bộ Tài chính. Mức tiền thuê đất cụ thể của từng ngân hàng do Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở ý kiến đề nghị của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh và ý kiến của Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố nơi có trụ sở, văn phòng của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh.

Trong khi chờ ý kiến đề nghị của các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh và ý kiến Uỷ ban nhân dân địa phương để Bộ Tài chính quyết định mức tiền thuê đất cụ thể, cơ quan thuê trực tiếp thu thuế sẽ tạm thu theo một mức tiền thuê đất tạm tính căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư 51 TC/TCT ngày 1-10-1992, khi có quyết định chính thức sẽ điều chỉnh số thu, hoặc thu thêm hoặc hoàn trả số đã nộp thừa cho ngân hàng.

6. Các loại thuế và thu khác chưa nêu trong Công văn này được thi hành theo luật pháp hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư 55 TC/TCT/TT ngày 1-10-1991 của Bộ Tài chính.

 

7. Đăng ký thuế.

Ngay sau khi được cấp giấy phép hoạt động, các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam phải làm thủ tục đăng ký thuế với Cục thuế địa phương, nơi ngân hàng đó đặt trụ sở (kể cả các chi nhánh của các ngân hàng đó). Trong quá trình hoạt động các ngân hàng này phải chịu sự kiểm tra, quản lý về thuế của các cục thuế địa phương và của Bộ Tài chính (Tổng cục thuế).

Trong quá trình thực hiện các qui định của luật pháp về thuế, nếu còn vướng mắc gì nữa, đề nghị các ngân hàng phản ánh với Cục thuế địa phương, Bộ Tài chính để giải quyết.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi