Thông tư 04TC/TCNH của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn thu về xổ số theo quy định tại Chỉ thị số 814/TTg ngày 12-12-1995 và Quyết định số 861/TTg ngày 30-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ quy định tại điểm 4 mục III chỉ thi số 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng chính phủ: "toàn bộ số thu về xổ số chỉ được dùng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và chi cho sự nghiệp y tế, giáo dục ở các địa phương, không được sử dụng cho các mục tiêu khác" và quy định tại tiết b, điểm 1, mục I Quyết định số 861/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, biện pháp, quản lý điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1/ Từ năm 1996, nguồn thu về xổ số chỉ được dùng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội ở các địa phương, không được sử dụng cho các mục tiêu khác.
2/ Toàn bộ số thu về xổ số sau khi nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương. Số thu này được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội của địa phương.
3/ Khi sử dụng vốn từ nguồn thu xổ số để đầu tư xây dựng cơ bản, phải quản lý theo đúng quy định tại điều lệ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số177/CP ngày 20/10/1994 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Khi sử dụng kinh phí từ nguồn thu xổ số để cấp phát cho sự nghiệp giáo dục, ytế, văn hoá, xã hội phải theo đúng chế độ quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp hiện hành.
II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1/ Hàng năm căn cứ vào điều kiện và khả năng khai thác nguồn thu về xổ sổ ở địa phương và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn nàytheo các mục tiêu đã qui định để trình Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và phê chuẩn. Cụ thể:
a) Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn thu về xổ số đạt từ 20 tỷ đồng trở xuống được dùng toàn bộ để đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội( bệnh viện, trường học, công viên....)
b) Đối với những tỉnh, thành phố có nguồn thu về xổ số đạt trên 20 tỷ đồng thì được phân phối như sau:
-Dành 20 tỷ đồng và 34,7% số thu vượt (trên mức 20 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội (bệnh viện, trường học, công viên....).
-Sử dụng 65,3% số thu vượt (trên mức 20 tỷ đồng) còn lại để cân đối chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội của địa phương.
Ví dụ: -Tỉnh A có số thu XSKT 17 tỷ đồng, được sử dụng cả 17 tỷ đồng cho đầu tư.
- Tỉnh B có số thu XSKT 58 tỷ đồng, phần được sử dụng cho đầu tư là: 20 tỷ + (58 tỷ - 20 tỷ).34,7 = 33,18 tỷ đồng.
Số thu xổ số còn lại dành cân đối chi cho sự nghiệp giáo dục,y tế, văn hoá xã hội tỉnh B là: 58 tỷ -33,18tỷ = 24,82 tỷ đồng.
2/ Việc sử dụng nguồn thu hoạt động xổ số cho các mục tiêu trên phải đồng thời với việc giới thiệu tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin để quần chúng nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích trong sử dụng nguồn thu này của Nhà nước.
3/ Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chi theo quy định trên, kế hoạch thu về xổ số phải được xây dựng tích cực, vững chắc trên cơ sở khai thác các loại hình xổ số được phép và đẩy mạnh đấu tranh chống tệ nạn xã hội, không để lợi dụng xổ số để đánh bạc số đề. Trong phát hành xổ số phải bảo đảm chấp hành tốt các quy định của nhà nước, không vì chạy theo số thu mà vi phạm kỷ luật trong lĩnh vực này.
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
1/ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài chính- Vật giá, Sở Kế hoạch đầu tư và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này; Đồng thời tăng cường quản lý toàn diện hoạt động xổ số để phát triển nguồn thu, tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước, phục vụ ngày một tốt hơn cho các mục tiêu Chính phủ đã quy định. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số theo đúng mục đích đã quy định.
2/ Các cơ quan tài chính trên địan bàn (Sở Tài chính - Vật giá, Cục Đầu tư phát triển, kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố) cần tăng cường sự phối hợp để thực hiện công tác cấp phát cho các công trình và chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội đã kế hoạch hoá được kịp thời, phù hợp với tiến độ thu xổ số vào ngân sách Nhà nước và không để bị động.
3/ Việc báo cáo tình hình sử dụng nguồn thu xổ số cũng như việc quản lý quyết toán nguồn vốn này được thực hiện theo hướng dẫn chung và đồng thời với chế độ báo cáo theo định kỳ về chi ngân sách địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1996. Các quy định trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ tài chính để nghiên cứu giải quyết.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/TC/TCNH NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN THU VỀ XỔ SỐ THEO QUY ĐỊNH TẠI CHỈ THỊ SỐ 814/TTG NGÀY 12/12/1995 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/TTG NGÀY 30/12/1995 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ quy định tại điểm 4 mục III chỉ thi số 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng chính phủ: "toàn bộ số thu về xổ số chỉ được dùng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và chi cho sự nghiệp y tế, giáo dục ở các địa phương, không được sử dụng cho các mục tiêu khác" và quy định tại tiết b, điểm 1, mục I Quyết định số 861/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, biện pháp, quản lý điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1/ Từ năm 1996, nguồn thu về xổ số chỉ được dùng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội ở các địa phương, không được sử dụng cho các mục tiêu khác.

2/ Toàn bộ số thu về xổ số sau khi nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương. Số thu này được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội của địa phương.

3/ Khi sử dụng vốn từ nguồn thu xổ số để đầu tư xây dựng cơ bản, phải quản lý theo đúng quy định tại điều lệ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số177/CP ngày 20/10/1994 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Khi sử dụng kinh phí từ nguồn thu xổ số để cấp phát cho sự nghiệp giáo dục, ytế, văn hoá, xã hội phải theo đúng chế độ quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp hiện hành.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1/ Hàng năm căn cứ vào điều kiện và khả năng khai thác nguồn thu về xổ sổ ở địa phương và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn nàytheo các mục tiêu đã qui định để trình Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và phê chuẩn. Cụ thể:

a) Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn thu về xổ số đạt từ 20 tỷ đồng trở xuống được dùng toàn bộ để đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội( bệnh viện, trường học, công viên....)

b) Đối với những tỉnh, thành phố có nguồn thu về xổ số đạt trên 20 tỷ đồng thì được phân phối như sau:

-Dành 20 tỷ đồng và 34,7% số thu vượt (trên mức 20 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội (bệnh viện, trường học, công viên....).

-Sử dụng 65,3% số thu vượt (trên mức 20 tỷ đồng) còn lại để cân đối chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội của địa phương.

Ví dụ: -Tỉnh A có số thu XSKT 17 tỷ đồng, được sử dụng cả 17 tỷ đồng cho đầu tư.

- Tỉnh B có số thu XSKT 58 tỷ đồng, phần được sử dụng cho đầu tư là: 20 tỷ + (58 tỷ - 20 tỷ).34,7 = 33,18 tỷ đồng.

Số thu xổ số còn lại dành cân đối chi cho sự nghiệp giáo dục,y tế, văn hoá xã hội tỉnh B là: 58 tỷ -33,18tỷ = 24,82 tỷ đồng.

2/ Việc sử dụng nguồn thu hoạt động xổ số cho các mục tiêu trên phải đồng thời với việc giới thiệu tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin để quần chúng nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích trong sử dụng nguồn thu này của Nhà nước.

3/ Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chi theo quy định trên, kế hoạch thu về xổ số phải được xây dựng tích cực, vững chắc trên cơ sở khai thác các loại hình xổ số được phép và đẩy mạnh đấu tranh chống tệ nạn xã hội, không để lợi dụng xổ số để đánh bạc số đề. Trong phát hành xổ số phải bảo đảm chấp hành tốt các quy định của nhà nước, không vì chạy theo số thu mà vi phạm kỷ luật trong lĩnh vực này.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài chính- Vật giá, Sở Kế hoạch đầu tư và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này; Đồng thời tăng cường quản lý toàn diện hoạt động xổ số để phát triển nguồn thu, tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước, phục vụ ngày một tốt hơn cho các mục tiêu Chính phủ đã quy định. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số theo đúng mục đích đã quy định.

2/ Các cơ quan tài chính trên địan bàn (Sở Tài chính - Vật giá, Cục Đầu tư phát triển, kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố) cần tăng cường sự phối hợp để thực hiện công tác cấp phát cho các công trình và chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội đã kế hoạch hoá được kịp thời, phù hợp với tiến độ thu xổ số vào ngân sách Nhà nước và không để bị động.

3/ Việc báo cáo tình hình sử dụng nguồn thu xổ số cũng như việc quản lý quyết toán nguồn vốn này được thực hiện theo hướng dẫn chung và đồng thời với chế độ báo cáo theo định kỳ về chi ngân sách địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1996. Các quy định trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi