Thông tư 01/2001/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc sửa đổi điểm a, Khoản 6 trong TTLT số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNN ngày 17/12/1998 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
********

Số: 01/2001/TT-BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2001

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 01/2001/TT-BTS NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 6 TRONG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN NGÀY 17/12/1998 CỦA BỘ THUỶ SẢN, BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DỰ ÁN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU ĐÁNH BẮT VÀ TÀU DỊCH VỤ ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ
 

Ngày 17/12/1998 Liên Bộ Thuỷ sản - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ để triển khai thực hiện các Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ; Quyết định 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 4 năm thực hiện Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thuỷ sản đã tổng kết đánh giá tình hình sử dụng máy thuỷ của Đội tàu khai thác hải sản xa bờ trong ngành thuỷ sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại Công văn số 966/VPCP-KTTH ngày 14/3/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu máy thuỷ đã qua sử dụng.
Để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt việc đầu tư phát triển sản xuất nhằm đưa chương trình khai thác hải sản xa bờ có hiệu quả, Bộ Thuỷ sản đã soạn thảo nội dung sửa đổi điểm a Khoản 6 trong Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN nói trên. Sau khi có ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số 1569/BKH-NN ngày 20/3/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 285/NHNN-TD ngày 28/3/2001; của Bộ Tài chính tại văn bản số 3375/TC-ĐT ngày 12/4/2001, Bộ Thuỷ sản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 6 trong Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN ngày 17/12/1998 như sau:
- Tại điểm a Khoản 6 câu: "Cần chấp hành chỉ đạo chung, không dùng máy thuỷ đã qua sử dụng hoặc máy bộ dùng thay máy thuỷ để đóng lắp tàu đánh bắt hải sản xa bờ" nay sửa lại là:

Đối với những dự án của các tổ chức, cá nhân đã có kinh nghiệm nhiều năm dùng máy thuỷ đã qua sử dụng, có phụ tùng thay thế, hoạt động có hiệu quả, bảo đảm an toàn thì có thể tạm thời dùng máy thuỷ đã qua sử dụng còn bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành lắp cho tàu khai thác hải sản xa bờ. Hội đồng thẩm định dự án của địa phương xem xét cụ thể và quyết định.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời cho Bộ Thuỷ sản để Bộ xin ý kiến các Bộ, Ngành có liên quan xem xét, bổ sung, sửa đổi.

Nguyễn Ngọc Hồng

(Đã ký)

Thuộc tính văn bản
Thông tư 01/2001/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc sửa đổi điểm a, Khoản 6 trong TTLT số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNN ngày 17/12/1998 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ
Cơ quan ban hành: Bộ Thủy sản Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 01/2001/TT-BTS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành: 08/06/2001 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
********

Số: 01/2001/TT-BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2001

 

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 01/2001/TT-BTS NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 6 TRONG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN NGÀY 17/12/1998 CỦA BỘ THUỶ SẢN, BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DỰ ÁN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU ĐÁNH BẮT VÀ TÀU DỊCH VỤ ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ

 

Ngày 17/12/1998 Liên Bộ Thuỷ sản - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ để triển khai thực hiện các Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ; Quyết định 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 4 năm thực hiện Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thuỷ sản đã tổng kết đánh giá tình hình sử dụng máy thuỷ của Đội tàu khai thác hải sản xa bờ trong ngành thuỷ sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại Công văn số 966/VPCP-KTTH ngày 14/3/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu máy thuỷ đã qua sử dụng.

Để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt việc đầu tư phát triển sản xuất nhằm đưa chương trình khai thác hải sản xa bờ có hiệu quả, Bộ Thuỷ sản đã soạn thảo nội dung sửa đổi điểm a Khoản 6 trong Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN nói trên. Sau khi có ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số 1569/BKH-NN ngày 20/3/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 285/NHNN-TD ngày 28/3/2001; của Bộ Tài chính tại văn bản số 3375/TC-ĐT ngày 12/4/2001, Bộ Thuỷ sản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 6 trong Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNNVN ngày 17/12/1998 như sau:

- Tại điểm a Khoản 6 câu: "Cần chấp hành chỉ đạo chung, không dùng máy thuỷ đã qua sử dụng hoặc máy bộ dùng thay máy thuỷ để đóng lắp tàu đánh bắt hải sản xa bờ" nay sửa lại là:

Đối với những dự án của các tổ chức, cá nhân đã có kinh nghiệm nhiều năm dùng máy thuỷ đã qua sử dụng, có phụ tùng thay thế, hoạt động có hiệu quả, bảo đảm an toàn thì có thể tạm thời dùng máy thuỷ đã qua sử dụng còn bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành lắp cho tàu khai thác hải sản xa bờ. Hội đồng thẩm định dự án của địa phương xem xét cụ thể và quyết định.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời cho Bộ Thuỷ sản để Bộ xin ý kiến các Bộ, Ngành có liên quan xem xét, bổ sung, sửa đổi.

 

 

Nguyễn Ngọc Hồng

(Đã ký)

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!