Quyết định 900/QĐ-BTP 2024 Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 19/2019/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 900/QĐ-BTP

Quyết định 900/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:900/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:24/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Dân sự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
__________

Số: 900/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số

19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường

_________________

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020);

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ v họ, hụi biêu, phường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);

- Lưu: VT, VP, Vụ PLDSKT (PLDS-Tranghth).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Tiến Dũng

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19

tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BTP ngày 24/5/2024

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Quán triệt, thống nhất nhận thức về vị trí, phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường trong tổng thể hệ thống pháp luật.

- Xác định, đánh giá khách quan, toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi pháp luật.

- Xác định vai trò, trách nhiệm các cơ quan trong việc tiếp tục thực thi Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, quyết liệt xử lý vi phạm, khắc phục tình trạng núp bóng họ, hụi biêu, phường để vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng; tạo hiệu ứng truyền thông tích cực.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. CÁC NHIỆM VỤ

1. Rà soát Nghị định số 19/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan sau 05 năm triển khai thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị liên quan.

- Kết quả đầu ra: Họp, tham luận ý kiến rà soát các quy định của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2024.

2. Nghiên cứu xây dựng các báo cáo chuyên đề nghiên cứu thực trạng và các quy định pháp luật liên quan Nghị định số 19/2019/NĐ-CP sau 05 năm triển khai thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Các Bộ, ngành liên quan.

- Kết quả đầu ra: Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu thực trạng và các quy định pháp luật liên quan đến tín dụng đen và họ, hụi, biêu, phường.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2024.

3. Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan (như Văn phòng Bộ; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Bổ trợ tư pháp...); đầu mối Sở Tư pháp của 63 tỉnh, thành.

- Kết quả đầu ra: Tham luận, ý kiến của các địa phương và các cơ quan, đơn vị về tình hình tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ- CP và các văn bản pháp luật liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2024.

4. Tổ chức theo dõi, rà soát sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương có liên quan.

- Kết quả đu ra: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ- CP và pháp luật về họ, hụi biêu, phường.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2024.

5. Triển khai theo dõi, quán triệt việc thực hiện quy định của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP hằng năm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương liên quan.

- Kết quả đầu ra: Hội thảo, hội nghị quán triệt; Khảo sát; Báo cáo rà soát, theo dõi tình hình thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP và đề xuất, kiến nghị trình Lãnh đạo Bộ.

- Thời gian hoàn thành: theo yêu cầu hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực góp ý và tổ chức tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp và người dân.

2. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có trách nhiệm:

Làm đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình, kết quả và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật có trách nhiệm đăng tải công khai, tuyên truyền các hoạt động của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ (nếu có).

2. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ hướng dẫn lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định; hướng dẫn cụ thể trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi