Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch mua sắm Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:792/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:03/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi hơn 700 triệu đồng cho Kế hoạch mua sắm hàng hóa

Ngày 03/7/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I.

Theo đó, Danh mục kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa gồm 12 loại tài sản, hàng hóa được thực hiện năm 2020. Tổng kinh phí tối đa được phê duyệt theo kế hoạch là 719.050.000 đồng từ nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 60.000.000 đồng. Tài sản mua sắm phải đảm bảo yêu cầu mới 100% và ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

Đồng thời, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa. Kế hoạch lựa chọn nhà thấu gồm 02 gói thầu như sau: gói thầu 01: Tài sản, thiết bị phục vụ công tác kiểm định, dịch vụ kỹ thuật an toàn có giá dự kiến là 299.050.000 đồng; gói thầu 02: Phần mềm quản lý nghiệp vụ an toàn-vệ sinh lao động và cấp chứng thư điện tử có giá dự phòng là 360.000.000 đồng. Nhà thầu được lựa chọn thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_____________

Số: 792/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiềt về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Xét Tờ trình số 45/TTr-KĐI ngày 29/4/2020 của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I về việc mua sắm tài sản năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa:

- Danh mục kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa theo chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 719.050.000 đồng (Bẩy trăm mười chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn sử dụng: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa tại phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của tài sản, hàng hóa, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ phê duyệt.

2. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 
 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I

(Kèm theo Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị tính

1

Thiết bị đo khoảng cách

03

Thiết bị

2

Máy đo tốc độ vòng quay

03

Máy

3

Đồng hồ mẫu điện tử (-1 ÷ 20 bar)

03

Chiếc

4

Đồng hồ mẫu điện tử (-1 ÷  100 bar)

03

Chiếc

5

Đồng hồ mẫu điện tử (-1 ÷  500 bar)

01

Chiếc

6

Đồng hồ Ampe kìm

03

Chiếc

7

Máy đo điện trở không dây

01

Máy

8

Máy đo nhiệt độ từ xa

02

Máy

9

Máy đo độ dày kim loại

02

Máy

10

Bơm thủy lực bằng tay

01

Thiết bị

11

Đồng hồ đo cách điện

02

Chiếc

12

Phần mềm quản lý nghiệp vụ an toàn - vệ sinh lao động và cấp chứng thư điện tử

01

Phần mềm

Ghi chú yêu cầu đối với kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực I:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỳ thuật của hàng hóa, dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn hàng hóa đơn vị trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 45/TTr-KĐI ngày 29/04/2020 của Trung tâm Kiểm định kỳ thuật an toàn Khu vực I

- Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

 

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I

(Kèm theo Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng) (dự kiến)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tài sản, thiết bị phục vụ công tác kiểm định, dịch vụ kỹ thuật an toàn

299.050.000

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, IV

năm 2020

Trọn gói

Niên độ tài chính năm

2020

2

Gói thầu số 02: Phần mềm quản lý nghiệp vụ an toàn - vệ sinh lao động và cấp chứng thư điện tử

360.000.000

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, IV

năm 2020

Trọn gói

Niên độ tài chính năm

2020

3

Kinh phí dự phòng, trong đó:

60.000.000

 

 

 

 

 

 

Gói thầu số 01

30.000.000

 

 

 

 

 

 

Gói thầu số 02

30.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

719.050.000

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Bẩy trăm mười chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa trong nước theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2020 (trường trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 45/TTr-KĐI ngày 29/04/2020; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi