Quyết định 1004/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1004/QĐ-BTC

Quyết định 1004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1004/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:01/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh NSNN năm 2020 cho Tổng cục Hải quan

Ngày 01/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1004/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã thực hiện điều chỉnh hơn 13 tỷ đồng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 cho Tổng cục Hải quan.

Căn cứ dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1004/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
______

Số: 1004/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- KBNN;

- Kiểm toán nhà nước;

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-BTC ngày 01/7/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: Nghìn đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (KHOẢN 341)

0

0

0

 

 

 

 

 

I

Kinh phí thực hiện tự chủ

-13.232.359

-13.232.359

0

1

Các nội dung chi được tính tiết kiệm

0

0

0

2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

-13.232.359

-13.232.359

0

2.7

Chi thuê trụ sở

1.745.737

1.745.737

0

2.2

Chi trang phục

-8.322.581

-8.322.581

0

2.3

Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

7.152.553

7.152.553

0

2.4

Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

20.295.301

20.295.301

0

2.5

Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác

-13.054.813

-13.054.813

0

2.6

Chi đoàn công tác nước ngoài, đóng niên liễm

-15.875.536

-15.875.536

0

2.7

Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ

-5.000.000

-5.000.000

0

2.8

Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

-173.020

-173.020

0

II

Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

13.232.359

13.232.359

0

1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

-4.662.262

-4.662.262

0

2

Chi mua sắm tài sản

10.430.730

10.430.730

0

3

Chi sửa chữa tài sản

13.462.814

13.462.814

0

4

Chi đầu tư xây dựng

-5.998.923

-5.998.923

0

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Nội dung II.4: Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1003/QĐ-BTC ngày 01/7/2020.

2. Đối với dự toán chi sửa chữa tài sản (các công trình có tổng mức đầu tư dưới 5.000 triệu đồng): TCHQ chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính trước khi phân bổ dự toán cho các đơn vị theo quy định và báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả thực hiện (kèm theo hồ sơ có liên quan) cùng với báo cáo kết quả phân bổ dự toán chi tiết.

3. Tổng cục Hải quan:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi