Quyết định 654-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 654-TTG NGàY 8-11-1994

Về VIệC THựC HIệN NHIệM Vụ CấP PHáT Và CHO VAY ưU đãI

ốN đầU Tư PHáT TRIểN CủA NHà NướC TạI Bộ TàI CHíNH

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

QUYếT địNH:

Điều 1

Từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, Bộ Tài chính thống nhất quản lý và cấp phát vốn ngân sách Nhà nước đầu tư và vốn tín dụng ưu đãi thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đối với các dự án, mục tiêu chương trình theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 2

Thống đốc ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển thực hiện việc bàn giao hồ sơ tài liệu, cơ sở vật chất, tiền vốn và cán bộ trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ nói tại Điều 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của Nhà nước đã được cấp phát, cho vay ưu đãi đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

 

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này và bảo đảm cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước được tiến hành bình thường.

 

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 654-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 654-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/11/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 654-TTg
Hanoi, November 08, 1994

DECISION
ON THE ALLOCATION OF STATE FUNDS AND LOW-INTEREST CREDITS FOR DEVELOPMENT INVESTMENT BY THE MINISTRY OF FINANCE
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Proceeding from Decree No. 15-CP issued on the 2nd of March, 1993, by the Government on the State Management Tasks and Powers of Ministries and Ministerial Level Agencies;
Proceeding from Decree No. 177-CP issued on the 28th of October, by the Government promulgating the Regulation on Management of Investment and Construction;
Proceeding from Decree No. 178-CP issued on the 28th of October 1994, by the Government on the tasks, powers and organization of the Ministry of Finance;
At the proposals of the Minister of Finance and the Governor of the State Bank,
DECIDES:
Article 1.- As from the 1st of January, 1995, the Ministry of Finance shall assume unified management and allocation of funds and low-interest credits from the State Budget for projects and program targets provided for by the Government.
Article 2.- The Governor of the State Bank and the Minister of Finance shall direct the General Director of the Vietnam Bank for Investment and Development and the General Director of the General Department for Development Investment to carry out the hand-over of dossiers, facilities, capital and personnel directly involved in the implementation of the task stipulated in Article 1.
The Minister of Finance shall arrange with the Governor of the State Bank to make detailed provisions for the payment and final statement of accounts of the State investment capital allocated or loaned at preferential interest by the Vietnam Bank for Investment and Development up to the 31st of December, 1994.
Article 3.- The Minister of Finance is responsible for providing detailed guidance for the implementation of this Decision and for ensuring that the State investment in capital construction is carried out normally.
Article 4.- The Minister of Finance, the Governor of the State Bank, the Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decision.

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!