Quyết định 525/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 252/TTG

NGàY 31 THáNG 8 NăM 1995

Về VIệC THàNH LậP NGâN HàNG PHụC Vụ NGườI NGHèO

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để giúp người nghèo vay vốn phát triển sản xuất góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo.

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

QUYếT địNH

Điều 1:

Cho phép thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo để giúp người nghèo vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập và cấp giấy phép hoạt động.

Ngân hàng phục vụ người nghèo là tổ chức tín dụng của Nhà nước hoạt động trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có tài sản, có bảng cân đối, có con dấu, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo được quy định cụ thể trong điều lệ.

 

Điều 2:

Ngân hàng phục vụ người nghèo có chức năng khai thác các nguồn vốn của các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước đối với người nghèo và các nguồn vốn khác được Nhà nước cho phép để lập quỹ cho người nghèo vay thực hiện chương trình của Chính phủ đối với người nghèo.

Hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo vì mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện bảo tồn vốn ban đầu, phát triển vốn, bù đắp chi phí.

Ngân hàng phục vụ người nghèo thực hiện cho vay trực tiếp đến hộ nghèo có sức lao động, nhưng thiếu vốn, được vay vốn để phát triển sản xuất, không phải thế chấp tài sản, có hoàn trả vốn vay, và theo lãi suất quy định.

Ngân hàng phục vụ người nghèo được xét miễn thuế doanh thu và thuế lợi tức để giảm lãi suất cho vay đối với người nghèo. Các rủi ro bất khả kháng trong quá trình hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo được bù đắp bằng quỹ bù đắp rủi ro theo quy chế tài chính của Bộ Tài chính. Các chính sách nói trên sẽ được quy định trong văn bản cụ thể của Chính phủ.

 

 

Điều 3:

Tổ chức của Ngân hàng phục vụ người nghèo gồm có:

- Hội đồng quản trị.

- Trung tâm điều hành tác nghiệp.

1. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Ngân hàng phục vụ người nghèo gồm các thành viên là đại diện có thẩm quyền của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Uỷ ban dân tộc miền núi, Bộ Công nghiệp và nông nghiệp thực phẩm, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam do các cơ quan cử; đại diện một số tổ chức trong nước góp vốn cho Ngân hàng phục vụ người nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định và Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau khi thống nhất với Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Hội đồng quản trị cử thường trực Hội đồng quản trị, tổng kiểm soát. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định nhân sự cụ thể theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo.

2. Trung tâm điều hành tác nghiệp có Tổng giám đốc. Giúp việc Tổng giám đốc có một số Phó Tổng giám đốc và một số phòng ban chuyên môn. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị đề nghị và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. Điều hành tác nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh do Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đảm nhiệm.

 

Điều 4:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo sau khi đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện quyết định này.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kế hoạch vốn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước hàng năm và 5 năm cho Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, các cơ quan liên quan khác công bố chuẩn mực phân loại người nghèo, vùng nghèo theo từng thời điểm để làm cơ sở cho Ngân hàng phục vụ người nghèo cho vay vốn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét giải quyết một số chế độ chính sách về tài chính nói tại điều 2 của Quyết định này.

 

Điều 5:

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, các đoàn thể nhân dân khác, động viên hội viên, đoàn viên của đoàn thể mình thực hiện chủ trương của Nhà nước cho người nghèo vay vốn phát triển sản xuất để góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo; tham gia các cơ quan chức năng của Chính phủ về xây dựng chính sách; theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động Ngân hàng phục vụ người nghèo.

 

Điều 6:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 525/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 525/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 31/08/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 525-TTg
Hanoi, August 31, 1995

 
DECISION
TO ESTABLISH THE BANK FOR THE POOR
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
With a view to assisting the poor in taking loans for development of production so as to materialize the goal of hunger elimination and poverty alleviation;
At the proposals of the Governor of the State Bank and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To allow the establishment of the Bank for the Poor to assist the poor in taking loans to develop production and improve their living standard, helping to materialize the goal of hunger elimination and poverty alleviation. To empower the Governor of the State Bank to issue the decision to establish this bank and license its operation.
The Bank for the Poor is a credit organization of the State which shall operate throughout the country and have the status of a juridical person, its statutory capital, asset, table of balance and seal. Its head office is located in Hanoi City.
The organization and operation of the Bank for the Poor are stipulated in details in its Statute.
Article 2.- The Bank for the Poor has the function of raising capital from organizations and individuals at home and abroad; receiving State credit for the poor and credits from other sources permitted by the State in order to set up funds to lend to the poor to implement the Government programs for the poor.
The Bank's operation is to help the poor and materialize the goal of hunger elimination and poverty alleviation, not to make profit, and is based on the preservation and development of the initial capital and self-coverage of all expenses.
The Bank for the Poor provides direct loans for poor households which have labor but lack capital, so as to help them develop production. The loans require no collateral and are to be repaid at fixed interest rates.
The Bank for the Poor shall be considered for exemption of turn-over and profit taxes so as to lessen its interest rates on the poor. The unavoidable risks which occur in the course of the operation of the Bank for the Poor are to be compensated with risk funds as provided for by the Financial Regulation of the Ministry of Finance. The said policies shall be stipulated in the related documents of the Government.
Article 3.- The organization of the Bank for the Poor is composed of:
- The Managing Board.
- The Transaction Center.
1. The Managing Board: The Managing Board is the managerial body of the Bank for the Poor, the membership of which comprises authorized representatives assigned by the Office of the Government, the State Planning Committee, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the State Committee for Nationalities and Mountainous Areas, the Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Finance, the State Bank, the Vietnam Women's Union and the Vietnam Farmers' Association; the representatives of a number of domestic organizations which contribute capital to the Bank for the Poor, who are appointed by the Governor of the State Bank, and the General Director of the Vietnam Bank of Agriculture.
The members of the Managing Board, the President of the Board and the Vice-President of the Board are to be recommended by the Governor of the State Bank upon consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, to the Prime Minister for approval. The Managing Board shall nominate its standing members and a General Inspector. In provinces and cities directly under the Central Government, and at districts and provincial towns and cities, there shall be representatives of the Managing Board of the Bank for the Poor who shall be appointed by the Presidents of the People's Committees at the same level, under the guidance of Managing Board of the Bank for the Poor.
2. The Transaction Center is headed by the General Director. The General Director is assisted by a staff that includes a number of Deputy General Directors and a number of specialized bureaus. The General Director and the Deputy General Directors shall be recommended by the Managing Board and appointed by the Governor of the State Bank. The operation of the transactions at provinces and cities directly under the Central Government, and at districts, provincial towns and cities, shall be conducted by the Vietnam Bank of Agriculture.
Article 4.-
The Governor of the State Bank is responsible for approving the statute on organization and operation of the Bank for the Poor, after consulting with the Prime Minister; and for coordinating with the concerned offices in the implementation of this Decision.
The Minister-Chairman of the State Planning Committee shall have to discuss with the Minister of Finance on a plan subject to approval by the Prime Minister to mobilize capital support from the State budget for yearly and five-yearly periods for the Bank for the Poor.
The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall, in coordination with the Minister of Agriculture and Food Industry and the Heads of other concerned offices, publicize norms for classifying poor persons and areas at each period of time to serve as basis for the Bank for the Poor to make loans.
The Minister of Finance shall submit to the Government a plan for solutions of a number of financial issues as described in Article 2 of this Decision.
Article 5.- The Vietnam Women's Union, the Vietnam Farmers' Association and the other people's organizations should mobilize their members to join in the implementation of the State decision to avail loans to the poor to help them develop production, so as to realize the goal of hunger elimination and poverty alleviation; to contribute to the efforts of the specialized agencies of the Government in working out policies; and to monitor and supervise the operation of the Bank for the Poor.
Article 6.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The Governor of the State Bank, the Ministers, the Heads of the Agencies at ministerial level, the Heads of the Agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the President of the Managing Board of the Bank for the Poor, are responsible for the implementation of this Decision.-
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!