Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 380/1997/
QĐ-NHNN1 NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1997 QUY ĐỊNH VỀ TRẠNG THÁI ĐỒNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37 - LCT/HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 189-HĐBT ngày 15/6/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế và các Vụ liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Trạng thái đồng Việt Nam của các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài là chênh lệch giữa tổng tài sản Có và tổng tài sản Nợ của đồng Việt Nam trên bảng cân đối tài khoản, và nghiệp vụ dùng đồng Việt Nam mua - bán có kỳ hạn các loại ngoại tệ khác của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Điều 2: Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép duy trì trạng thái đồng Việt Nam trong phạm vi ‘ 10% (mười phần trăm) so với vốn của Ngân hàng nguyên xứ cấp cho chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và quỹ dự trữ.

 

Điều 3: Trước 10 giờ sáng hàng ngày, các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo bằng Fax hoặc Telex về trạng thái đồng Việt Nam của ngày làm việc trước đó về Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngày báo cáo là ngày nghỉ chế độ thì báo cáo được gửi vào ngày làm việc tiếp theo.

Định kỳ hàng tháng, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình chấp hành trạng thái đồng Việt Nam gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Vụ liên quan. Phát hiện trường hợp vi phạm quy định tại Điều 2 tại Quyết định này, Sở giao dịch có báo cáo ngay trong ngày gửi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các Vụ liên quan để kiến nghị các biện pháp xử lý gửi lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

Điều 4: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này để kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý bằng một trong những hình thức sau:

- Cảnh cáo: Nếu vi phạm lần thứ nhất.

- Đình chỉ có thời hạn hoạt động bằng tiền đồng Việt Nam: Nếu vi phạm lần thứ hai.

- Đình chỉ vĩnh viễn hoạt động bằng tiền đồng Việt Nam: Nều tiếp tục vi phạm.

Ngoài ra, tuỳ theo mức độ vi phạm, các Ngân hàng có thể bị xử lý theo các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 5: Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế, Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở giao dịch, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi bổ sung Quyết định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 380/1997/QĐ-NHNN1 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 11/11/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

STATE BANK OF VIETNAM
-------
Socialist Republic of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness
--------------------------
No.380/1997/QD-NHNN1
Hanoi, November 11th, 1997

DECISION
ON THE VIETNAM DONG POSITION OF FOREIGN BANK BRANCHES OPERATING IN VIETNAM
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
- Pursuant to the Ordinance on the State Bank promulgated by the Decree No. 37-LCT/HDNN8 dated 24 May 1990 of the Chairman of the State's Council of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to Decree 15/CP dated 2 March 1993 of the Government on the Assignment, Authority and Responsibility for State Management of Ministries, Ministry-level Agencies;
- Pursuant to Decree 189-HDBT dated 15 June 1991 of the Chairman of the Council of Ministers issuing the Regulation on Joint-venture Banks and Foreign Bank Branches operating in Vietnam; and
- Upon the request of the Director of the Department of Economic Research and other relevant Departments.
DECIDES
Article 1.
The Vietnam Dong position of a foreign bank branch shall be the difference between the total Assets and the total Liabilities denominated in Vietnam Dong in the balance sheet of the branch and the amount of Vietnam Dong used for the forward transactions for foreign currency.
Article 2.
Foreign bank branches operating in Vietnam shall be permitted to maintain the Vietnam Dong position within a range of 10% (ten per cent) of the capital granted by a foreign bank to its branch plus its reserves.
Article 3.
Every day, before 10 a.m., foreign bank branches shall report by fax or telex on the Vietnam Dong position of the previous business day to the Banking Operations Department of the State Bank. If such a reporting day is a holiday, the report shall be submitted on the following business day.
The Banking Operations Department of the State Bank shall, on a monthly basis, be responsible for the report on the compliance with the Vietnam Dong position to the State Bank Governor and all other relevant Departments. Should any violation of the Article 2 be discovered, the Banking Operations Department shall report promptly on the same day to the Inspectorate of the State Bank and relevant Departments and make proposals for solution to the Governor of the State Bank.
Article 4.
The Inspectorate of the State Bank shall be responsible for inspecting and supervising the implementation of this Decision, and in case of violation, to propose one of the following measures to the Government of the State Bank:
- Warnings: if the violation is committed for the first time.
- Suspension of the Vietnam Dong activities for a definite period: if the violation is committed for the second time; and
- Permanent termination of the Vietnam Dong activities: if the violation is repeated subsequently.
In addition, such banks may be dealt with in accordance with other provisions of the laws depending on the seriousness of the breaches.
Article 5.
The Head of the State Bank Governors Office, the Director of the Economic Research Department, the Chief Inspector, the Director of the Banking Operations Department, the heads of other related Departments and the State Bank, general managers of the State Bank branches of provinces and cities and General Directors (Directors) of foreign bank branches operating in Vietnam shall be responsible for implementing this Decision.
Article 6.
This Decision shall effective 15 days after the date of signing. Any amendment or supplement to this Decision shall be decided by the Governor of the State Bank.

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR

Le Duc Thuy

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!