Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 317-TTG

NGàY 15-6-1994 Về QUY CHế TạM THờI TạO NGUồN VốN

VAY CHO đầU Tư XâY DựNG Cơ BảN CáC CôNG TRìNH đIệN.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành hữu quan,

QUYếT địNH:

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tạm thời về tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện.

 

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

QUY CHế

TạM THờI Về TạO NGUồN VốN VAY CHO

đầU Tư XâY DựNG CáC CôNG TRìNH đIệN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 317-TTg ngày 15-6-1994

của Thủ tướng Chính phủ)

 

Điều 1.- Việc vay vốn để đầu tư cho các công trình điện để thực hiện kế hoạch đầu tư cải tạo xây dựng nguồn điện, lưới điện thực hiện theo nguyên tắc tự vay tự trả.

 

Điều 2.- Nguồn vốn vay để đầu tư cho các công trình điện bao gồm:

1. Vốn tín dụng đầu tư xây dựng cơ bản do Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay theo kế hoạch hàng năm.

2. Vốn huy động trong nhân dân và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước.

3. Vốn tạm vay các nguồn khác để xây dựng công trình điện (nếu có).

4. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo hiệp định vay Chính phủ các nước, các tổ chức tài chính quốc tế do Chính phủ dành cho các công trình điện vay.

5. Vốn của các tổ chức quốc tế khác và các công ty, tập đoàn nước ngoài, kể cả mua vật tư thiết bị trả chậm phù hợp với quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

 

Điều 3.- Bộ Năng lượng lựa chọn một số công trình có đủ điều kiện phù hợp để hợp tác với nước ngoài theo hình thức liên doanh hoặc BOT theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài.

 

Điều 4.- Về thể thức vay trả nợ:

1. Vốn vay thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện theo quy chế vay và trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 58-CP ngày 30-8-1993 của Chính phủ.

2. Vốn vay thuộc nguồn tín dụng thương mại nước ngoài, do ngân hàng Nhà nước lựa chọn Ngân hàng Thương mại đi vay và cho các doanh nghiệp chủ đầu tư vay lại. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ đầu tư tìm nguồn vốn vay và ngân hàng bảo lãnh phù hợp với quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

3. Vốn vay thuộc nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch Nhà nước, Bộ Năng lượng đăng ký kế hoạch từ đầu năm, các doanh nghiệp chủ đầu tư vay và trả nợ trực tiếp đối với Ngân hàng được giao thực hiện nhiệm vụ này.

4. Đối với vốn vay của nhân dân và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh thế trong nước thì việc vay vốn trả nợ thực hiện theo quy chế phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Vốn vay thuộc nguồn tạm vay khác (nếu có) do Bộ Năng lượng cùng với doanh nghiệp chủ đầu tư thoả thuận cụ thể về mức vay, thời hạn, lãi suất và phương thức vay - trả với từng tổ chức cho vay và các quy định chung của Nhà nước.

 

Điều 5.- Công trình vay vốn đầu tư không phân biệt từ nguồn nào đều phải thực hiện theo từng dự án công trình, được tổng hợp kế hoạch vốn theo nhu cầu sử dụng vốn hàng năm và phải có đầy đủ các điều kiện về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

 

Điều 6.- Các doanh nghiệp chủ đầu tư công trình điện trực tiếp làm các thủ tục đứng vay, nhận vốn và trả nợ theo đúng các điều khoản hợp đồng vay với tổ chức cho vay.

 

Điều 7.- Nguồn vốn trả nợ doanh nghiệp chủ đầu tư gồm có:

- Khấu hao cơ bản tài sản cố định hình thành thuộc phần vốn vay.

- Lợi nhuận sau thuế.

- Các nguồn khác của doanh nghiệp chủ đầu tư (nếu có).

 

Điều 8.- Các công trình điện vay vốn thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được hưởng các điều kiện ưu đãi của nguồn vốn này về lãi suất, thời gian ân hạn, thời gian trả nợ theo Hiệp định của Chính phủ đã ký. Mức phí dịch vụ cho vay lại trong nước không quá 0,3% (ba phần nghìn/năm).

 

Điều 9.- Để tạo điều kiện cho việc chuyển đổi cơ chế đầu tư các công trình điện từ cấp phát bằng ngân sách sang vay vốn:

- Bộ Năng lượng tổng hợp nhu cầu vốn vay hàng năm cho đầu tư xây dựng các công trình điện, phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tìm nguồn vốn vay cân đối theo mục tiêu, tiến độ thực hiện của các dự án trong năm kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tài sản cố định thuộc nguồn vốn ngân sách đã đầu tư cho ngành điện từ trước đến nay, Nhà nước cho phép đầu tư lại 100% giá trị khấu hao cơ bản trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2000 để dùng vào mục đích phát triển nguồn điện, lưới điện. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc quản lý và sử dụng vốn này.

- Bộ Năng lượng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ và các ngành liên quan lập phương án về giá bán điện trên nguyên tắc điều chỉnh từng bước, bù đắp được chi phí và có tích luỹ; soát xét mức thuế doanh thu, lợi tức và khoản thu trên vốn đối với sản phẩm điện để trình các cơ quan thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho hợp lý.

 

Điều 10.- Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về hợp tác và đầu tư; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Trưởng ban Vật giá Chính phủ có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn chi tiết thực hiện quy chế này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 317-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/06/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 317-TTg
Hanoi, June 15, 1994

 DECISION
ON THE PROVISIONAL STATUTE FOR THE GENERATION OF LOANS FOR INVESTMENT IN THE CONSTRUCTION OF ELECTRICITY PROJECTS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the Minister of Energy, the Minister-Chairman of the State Planning Committee and the ministers and heads of the concerned services.
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Provisional Statute on the Generation of Loans for Investment in the Construction of Electricity Projects.
Article 2.- This Decision takes effect from the date of its promulgation.
Article 3.- The Ministers of the ministries and the ministerial level offices, the heads of the agencies attached to the Government, the chairmen of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government have the responsibility to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
PROVISIONAL STATUTE
ON THE GENERATION OF LOANS FOR INVESTMENT IN THE CONSTRUCTION OF ELECTRICITY PROJECTS
(Issued together with Decision No. 317-TTg on the 15th of June, 1994 of the Prime Minister).
Article 1.- The borrowing of capital for investment in the construction of electricity projects in implementation of the investment plan for the transformation and building of the electric sources and electric grids shall be effected on the principle of self-borrowing and self-repayment.
Article 2.- The loans to invest in electricity projects come from the following sources:
1. Credit funds for investment in capital construction disbursed annually by the Bank for Investment and Development according to the annual plans.
2. Capital mobilized from the population and businesses of different economic sectors in the country.
3. Temporary loans from other sources to build electricity projects (if any).
4. Funds from the Official Development Aid (ODA) under loan agreements signed with the governments of various countries or international monetary organizations and reserved by the Government to lend to the electricity projects.
5. Funds provided by other international organizations and foreign companies and corporations including the purchases with delayed payment of foreign materials and equipment in conformity with Vietnamese regulations and international practice.
Article 3.- The Ministry of Energy shall choose a number of projects with the required appropriate conditions to cooperate with foreign countries either as joint ventures or as BOT projects, as prescribed by the Law on Foreign Investment.
Article 4.- On the modalities of borrowing and debt repayment:
1. Loans from the Official Development Aid (ODA) shall be made according to the Statute on Borrowing from and Debt Repayment to Foreign Countries issued along with Decree No. 58-CP of the Government on the 30th of August, 1993.
2. Borrowings from foreign commercial credits shall be made by the State bank which shall choose the foreign commercial bank to borrow and which shall reloan to the businesses and investing businesses. The investing businesses are encouraged to seek for lending sources and the guarantee banks conformable with the Statute on Management of the Borrowings from and Debt Repayment to Foreign Countries.
3. If the borrowings come from the investment capital under the State plan, the Ministry of Energy shall register the borrowings right at the beginning of the year and the investing businesses shall directly borrow from and directly repay to the Bank which is assigned this task.
4. With regard to the borrowings from the population and businesses of the different economic sectors in the country, the borrowing and debt repayment shall be made according to the Statute on the Issuance of Business Bonds and Stocks and to the guidance from the Ministry of Finance.
5. If the borrowings come from other provisional lending sources (if any), the Ministry of Energy together with the investing business shall agree with each lending organization on concrete terms, such as the size of the loan, the term for repayment, the interest rate and the modalities of borrowing and repayment in conformity with the general prescriptions of the State.
Article 5.- All projects which apply for investment capital loans, irrespective of the sources of capital, shall be considered for each project and for the overall need in capital each year. It must fill all the conditions and procedures for investment in capital construction under current regulations.
Article 6.- The investing business in an electricity project shall personally fill the procedures of borrowing, receiving the loan and repaying the debt in conformity with the terms in the loan contract signed with the lending agency.
Article 7.- The sources of capital for debt repayment of the investing business include:
- The depreciation cost of the fixed assets constituted by the loan,
- After-tax profit,
- Other sources of the investing business (if any).
Article 8.- The electricity projects borrowing from the Official Development Aid (ODA) shall enjoy preferential terms of this fund in interest rate, grace period and terms for debt repayment according to the agreement signed by the Government. The service fee in re-lending within the country shall not exceed 0.3% (three per thousand) a year.
Article 9.- To create conditions for the change of the investment mechanism among the electricity projects from budget allocations to capital lending:
- The Ministry of Energy shall draft an overall amount of loans each year to invest in the construction of electricity projects and, in collaboration with the State Planning Committee, the Ministry of Finance and the State Bank shall find the necessary loans as required by the objectives and the tempo of construction already written in the projects for the plan year and report to the Prime Minister.
- With regard to the fixed assets belonging to the budgetary capital which have been allocated to the electric service so far, the State allows the re-investment of 100% (one hundred percent) of the depreciation cost in the period from 1995 to the year 2000 for the purpose of developing the electricity generating sources and the electric grids. The Ministry of Finance shall guide the way to manage and use this fund.
- The Ministry of Energy shall call a conference with the Ministry of Finance, the Government Pricing Commission and the other concerned offices to work out a plan on the selling price of electricity based on the principle of gradual readjustment, compensation for expenditures and allowing for accumulation. The conference shall also re-examine the turnover tax, and profit tax and deduction from the capital with regard to commercial electricity and submit its proposal to the authorized offices for readjustment.
Article 10.- The Minister of Energy, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Minister-Chairman of the State Committee for Cooperation and Investment, the Governor of the State Bank and the Head of the Government Pricing Committee have the responsibility to collaborate in working out detailed provisions for the implementation of this Statute.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!