Quyết định 273/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/02/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ quỹ phát triển nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 273/1999/QĐ-NHNN21 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 141/1998/QĐ-NHNN21 NGÀY 20/4/1998 CỦA
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 71/1998/QĐ-NHNN21 NGÀY 19/2/1998 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẦM CỐ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VAY VỐN TỪ
QUÝ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO WB TÀI TRỢ

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Hiệp định tín dụng Phát triển số 2855-VN ngày 19/7/1996 giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Văn bản số 5551/QHQT ngày 2/10/1995 của Chính phủ về việc Ngân hảng Nhà nước thực hiện chức năng Ngân hàng bán buôn của Dự án Tài chính Nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-NH21 ngày 28/2/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển Nông thôn";

- Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-TCCB ngày 27/11/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao cho Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng thực hiện chức năng ngân hàng bán buôn của Dự án "Tài chính Nông thôn" do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

- Căn cứ Văn bản số 340/CP-KTTH ngày 28/3/1998 của Chính phủ về việc miễn thế chấp, cầm cố tài sản cho các Ngân hàng thương mại Quốc doanh khi vay vốn từ Quỹ phát triển Nông thôn;

- Căn cứ Văn bản số 724/CP-KTTH ngày 14/7/1999 của Chính phủ về việc miễn thế chấp, cầm cố tài sản cho các Ngân hàng Thương mại Cổ phần khi vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: "Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đã được lựa chọn tham gia Dự án Tài chính Nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ được miễn thế chấp, cầm cố tài sản khi vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn".

 

Điều 2: Đối với tài sản của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần đã được thế chấp, cấm cố khi vay vốn từ Quỹ phát triển Nông thôn trước ngày Quyết định này có hiệu lực sẽ được giaỉ chấp. Giao Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố, các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tham gia dự án thực hiện các thủ tục cần thiết để giải chấp số tài sản này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 4: Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức Tín dụng tham gia Dự án Tài chính Nông thôn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 273/1999/QĐ-NHNN21

Quyết định 273/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/02/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ quỹ phát triển nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:273/1999/QĐ-NHNN21Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành:02/08/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 273/1999/QĐ-NHNN21

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi