Quyết định 273/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/02/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ quỹ phát triển nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 273/1999/QĐ-NHNN21 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 141/1998/QĐ-NHNN21 NGÀY 20/4/1998 CỦA
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 71/1998/QĐ-NHNN21 NGÀY 19/2/1998 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẦM CỐ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VAY VỐN TỪ
QUÝ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO WB TÀI TRỢ

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Hiệp định tín dụng Phát triển số 2855-VN ngày 19/7/1996 giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Văn bản số 5551/QHQT ngày 2/10/1995 của Chính phủ về việc Ngân hảng Nhà nước thực hiện chức năng Ngân hàng bán buôn của Dự án Tài chính Nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-NH21 ngày 28/2/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển Nông thôn";

- Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-TCCB ngày 27/11/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao cho Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng thực hiện chức năng ngân hàng bán buôn của Dự án "Tài chính Nông thôn" do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

- Căn cứ Văn bản số 340/CP-KTTH ngày 28/3/1998 của Chính phủ về việc miễn thế chấp, cầm cố tài sản cho các Ngân hàng thương mại Quốc doanh khi vay vốn từ Quỹ phát triển Nông thôn;

- Căn cứ Văn bản số 724/CP-KTTH ngày 14/7/1999 của Chính phủ về việc miễn thế chấp, cầm cố tài sản cho các Ngân hàng Thương mại Cổ phần khi vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: "Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đã được lựa chọn tham gia Dự án Tài chính Nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ được miễn thế chấp, cầm cố tài sản khi vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn".

 

Điều 2: Đối với tài sản của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần đã được thế chấp, cấm cố khi vay vốn từ Quỹ phát triển Nông thôn trước ngày Quyết định này có hiệu lực sẽ được giaỉ chấp. Giao Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố, các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tham gia dự án thực hiện các thủ tục cần thiết để giải chấp số tài sản này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 4: Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức Tín dụng tham gia Dự án Tài chính Nông thôn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 273/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/02/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ quỹ phát triển nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 273/1999/QĐ-NHNN21 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 02/08/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!