Quyết định 258/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 258/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VVIỆC BTRÍ MỘT PHN TÀI SẢN TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-BTC ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;
Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Bố trí cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính sử dụng và quản lý 04 phòng tầng 4 khu nhà Hiệu bộ để bố trí cho Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế Tổng cục Thuế đã được Btrưởng Bộ Tài chính giao tạm cho Tổng cục Thuế quản lý tại Quyết định s2642/QĐ-BTC ngày 14/12/2015, cụ thể như sau:
 

Số TT
Tên hạng mc
Diện tích phòng (m2)
S phòng (phòng)
1
Phòng 4.02
48,44
01
2
Phòng 4.03
47,44
01
3
Phòng 4.04
49,60
01
4
Phòng 4.05
31,17
01
 
Tng cộng
 
04

 
Điều 2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chuyển giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật. Thời đim bàn giao tài sản do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thống nhất với Tổng cục Thuế quyết định.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định cụ thể về quy chế quản lý và sử dụng các hạng mục tài sản sử dụng chung (phòng làm việc, phòng họp, hội trường, ký túc xá, các chi phí liên quan: điện, nước, vệ sinh và các hạng mục dùng chung ...) theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- VP Đảng ủy, Công đoàn;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi