Quyết định 2468/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2468/QĐ-BTC

Quyết định 2468/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2468/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:24/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 2468/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
 VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Tài chính, có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách tài chính; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính; phân tích, dự báo kinh tế tài chính và tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành tài chính, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, chính sách tài chính phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật; được ngân sách, nhà nước bảo đảm kinh phí nghiên cứu khoa học cơ bản theo quy định.
Viện có tên giao dịch quốc tế là: National Institute for Finance (viết tắt là NIF).
Trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính quốc gia:
a) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính quốc gia; các chiến lược khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
b) Tham gia, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chiến lược chuyên ngành do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì;
c) Thẩm định, phản biện các chiến lược chuyên ngành, đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể tài chính quốc gia và các chiến lược liên quan khác;
d) Tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chiến lược tài chính quốc gia.
2. Nghiên cứu, xây dựng chính sách tài chính, tiền tệ:
a) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chính sách trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
b) Tham gia, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chính sách do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì hoặc do các Bộ, ngành có liên quan chủ trì theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
c) Thẩm định, phản biện chính sách và đề xuất phương án cải cách, sửađổi;
d) Tham gia triển khai và sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính.
4. Tổ chức hoạt động phân tích, dự báo kinh tế tài chính; nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách tài chính đến kinh tế xã hội và phát triển bền vững.
5. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính và hệ thống thông tin kinh tế tài chính, biên soạn và xuất bản tạp chí, các ấn phẩm nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về chiến lược và chính sách tài chính theo quy định của pháp luật.
6. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành tài chính:
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của ngành tài chính, kế hoạch nghiên cứu dài hạn và hàng năm theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
b) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ ngành tài chính;
c) Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ của ngành tài chính.
7. Tham gia đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện.
8. Đề xuất và tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Viện.
9. Quản lý tài chính, tài sản và công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức:
a) Ban Kinh tế vĩ mô và Dự báo;
b) Ban Chính sách Tài chính công;
c) Ban Chính sách Tài chính doanh nghiệp;
d) Ban Phát triển thị trường tài chính;
đ) Ban Tài chính quốc tế và Chính sách hội nhập;
e) Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;
g) Văn phòng;
h) Trung tâm Thông tin và Dịch vụ tài chính;
i) Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam.
Viện trưởng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của các Ban, Trung tâm, Văn phòng, Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mỗi đơn có một lãnh đạo cấp trưởng và một số lãnh đạo cấp phó (trừ Tạp chí). Việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Biên chế của Viện do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.
Điều 4. Lãnh đạo Viện
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.
Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.
Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Viện trưởng
1. Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định tại Quyết định này.
2. Theo yêu cầu công việc được quyền đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá, phản biện chính sách và dự báo kinh tế tài chính vĩ mô.
3. Ký các văn bản thừa lệnh, ủy quyền của Bộ trưởng về lĩnh vực được phân công thực hiện theo quy định của pháp luật và theo quy chế làm việc của Bộ Tài chính.
4. Được ký kết hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.
5. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1888/QĐ-BTC ngày 5 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.
Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 6;
- VP ĐU, CĐ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi