Quyết định 2325/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2325/QĐ-TĐC

Quyết định 2325/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2325/QĐ-TĐCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Quý Việt
Ngày ban hành:14/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------
Số: 2325/QĐ-TĐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHOẢN 4 ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
--------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
 
Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;
Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
Căn cứ Thông báo số 2979/TB-BKHCN ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hp quy,
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định s 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Cnh phủ về quản hoạt động kinh doanh vàng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP, HCHQ.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHOẢN 4 ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-TĐC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
 

TT
Nội dung công việc
Thi hạn thực hiện và hoàn thành
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
I
Rà soát các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến vàng
11-12/2012
 
 
1
Thống kê, tổng hợp các TCVN liên quan đến vàng
11/2012
Viện TCCL
- Vụ TC
2
Tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên Ban kỹ thuật
11-12/2012
Viện TCCL
- Vụ TC
- Vụ HCHQ
3
Tìm hiểu, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay liên quan đến vàng (xác định tuổi vàng, lấy mẫu, phương pháp thử...) và cách thức quản lý, lấy mẫu của một số nước trên thế giới
11-12/2012
Viện TCCL
- Vụ TC
4
Tổng hợp, báo cáo và kiến nghị phương án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia.
12/2012
Viện TCCL
- Vụ TC
- Vụ HCHQ
II
Quản lý chất lưng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
11/2012-3/2013
 
 
1
Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, quy định trong và ngoài nước liên quan đến quản lý chất lượng vàng, trong đó có vàng trang sức, vàng mỹ nghệ
11/2012
Vụ HCHQ
- Vụ HTQT
- Vụ TC
2
Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của một số cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Việt Nam hiện nay.
11/2012-01/2013
Vụ HCHQ
- Vụ TC
- Viện TCCL
3
Đánh giá thực trạng về năng lực thử nghiệm chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của một số tổ chức thử nghiệm tại Việt Nam hiện nay và đề xuất, kiến nghị
11-12/2012
Vụ HCHQ
- Trung tâm KT 1, 2, 3
- Viện ĐLVN
4
Nghiên cứu, rà soát các quy định về ghi nhãn được quy định trong TCVN 7054 và Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và đề xuất, kiến nghị
11-12/2012
Cục QLCL SPHH
- Vụ HCHQ
- Thanh tra Tổng cục
5
Nghiên cứu, đề xuất phân công trách nhiệm quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
01/2013
Vụ HCHQ
- Thanh tra Tổng cục
- Cục QLCL SPHH
6
Nghiên cứu cách thức thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm (phương pháp thử, thiết bị thử nghiệm) chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
12/2012
Vụ HCHQ
- Trung tâm KT 1, 2, 3
- Viện TCCL
- Viện ĐLVN
7
Nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn trang bị thiết bị, thống nhất phương pháp thử theo yêu cầu lấy mẫu tại mục 6 của bảng Kế hoạch này
12/2012
- Trung tâm KT 1, 3
- Vụ HCHQ
- Viện TCCL
- Viện ĐLVN
III
Kiểm định phương tiện đo lường của doanh nghiệp kinh doanh vàng
11/2012-12/2012
 
 
1
Đánh giá thực trạng về hoạt động thực thi các quy định hiện hành về đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay và đề xuất, kiến nghị
11/2012
Vụ ĐL
- Viện ĐLVN
- Trung tâm KT 1, 2, 3
2
Đánh giá thực trạng về năng lực thử nghiệm mẫu phương tiện đo để phục vụ việc phê duyệt mẫu phương tiện đo và đề xuất, kiến nghị
11/2012
Vụ ĐL
- Viện ĐLVN
- Trung tâm KT 1, 2, 3
3
Đánh giá thực trạng về năng lực kiểm định phương tiện đo được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh vàng hiện nay tại Việt Nam và đề xuất, kiến nghị.
12/2012
Vụ ĐL
- Viện ĐLVN
- Trung tâm KT 1, 2, 3
4
Nghiên cứu, đề xuất mẫu chuẩn để thống nhất trong việc kiểm tra mẫu chuẩn của thiết bị thử nghiệm của các đơn vị kỹ thuật, các doanh nghiệp.
12/2012
Viện ĐLVN
- Vụ ĐL
- Trung tâm KT 1, 2, 3
IV
Xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng, đo lường đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
01-3/2013
 
 
1
Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư
01/2013
Vụ HCHQ
- Vụ ĐL
2
Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư
01-3/2013
Vụ HCHQ
- Vụ ĐL
3
Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ KHCN ký ban hành
03/2013
Vụ HCHQ
- Vụ ĐL
V
Xây dựng dự thảo văn bản kỹ thuật hướng dẫn cách thức thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm (phương pháp thử, thiết bị thử nghiệm) chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
1-3/2013
 
 
1
Nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản kỹ thuật
01/2013
Vụ HCHQ
- Thanh tra Tổng cục
- Cục QLCL SPHH
- Trung tâm KT 1, 2, 3
2
Tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản kỹ thuật
01-3/2013
Vụ HCHQ
- Thanh tra Tổng cục
- Cục QLCL SPHH
- Trung tâm KT 1, 2, 3
3
Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành
3/2013
Vụ HCHQ
 
VI
Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Thông tư sau khi được Bộ KHCN ký ban hành
4-5/2013
 
 
1
Viết bài giới thiệu đăng trên phương tiện thông tin đại chúng (báo và tạp chí; truyền hình, website...)
4-5/2013
Văn phòng TC
- Vụ HCHQ
- Vụ ĐL
- Viện TCCL
- Trung tâm Thông tin
2
Tổ chức Hội nghị phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan
5/2013
Vụ HCHQ
- Vụ ĐL
- Viện TCCL
VII
Kiểm tra, thanh tra thực hiện Thông tư sau khi được Bộ KHCN ký ban hành
Được triển khai ngay từ thời hạn Thông tư có hiệu lực
 
 
1
Lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và việc kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Thông tư
 
Cục QLCL SPHH
- Thanh tra TC
- Các Chi cục TĐC
- Vụ HCHQ
- Vụ ĐL
2
Chủ trì, phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương và địa phương về chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và việc kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Thông tư
 
Cục QLCL SPHH
- Thanh tra TC
- Các Chi cục TĐC
- Vụ HCHQ -Vụ ĐL
3
Tham gia hoạt động thanh tra do Thanh tra Bộ KHCN, Thanh tra các Sở KHCN chủ trì theo kế hoạch (nếu có)
 
Thanh tra TC
- Vụ HCHQ
- Vụ ĐL

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi