Quyết định 2228/QĐ-BTP mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP
______

Số: 2228/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ- CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1261/TTg-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện việc mua 16 xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các cơ quan Thi hành án dân sự theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Việc mua xe ô tô chuyên dùng được thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung. Kinh phí mua sắm từ nguồn Ngân sách Nhà nước được cấp năm 2020 tại Quyết định số 3178/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho bạc nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG


 Lê Thành Long

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ MUA XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 16 CHỖ NGỒI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá tối đa (đồng)

Ghi chú

1

Cục THADS tỉnh Long An

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

2

Cục THADS tỉnh Tiền Giang

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

3

Cục THADS tỉnh Bến Tre

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

4

Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

5

Cục THADS tỉnh Vĩnh Long

1

1.100.000.000

Thay thế xe cũ

6

Cục THADS tỉnh An Giang

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

7

Cục THADS tỉnh Kiên Giang

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

8

Cục THADS tỉnh Cà Mau

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

9

Cục THADS tỉnh Trà Vinh

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

10

Cục THADS tỉnh Sóc Trăng

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

11

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

12

Cục THADS tỉnh Bình Thuận

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

13

Cục THADS tỉnh Đồng Nai

1

1.100.000.000

Thay thế xe cũ

14

Cục THADS tỉnh Bình Dương

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

15

Cục THADS tỉnh Bình Phước

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

16

Cục THADS tỉnh Đắk Lắk

1

1.100.000.000

Trang bị lần đầu

 

Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí làm biển số xe

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2228/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020
Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:2228/QĐ-BTPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:02/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!