Quyết định 2161/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 3833/QĐ-BNN-TC ngày 03/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2161/QĐ-BNN-TC

Quyết định 2161/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 3833/QĐ-BNN-TC ngày 03/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2161/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:07/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 2161/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 3833/QĐ-BNN-TC ngày
03/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Trên cơ sở Quyết định số 3833/QĐ-BNN-TC ngày 03/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được giao sử dụng kinh phí ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung thuộc khoản 3, Điều 4, Chương 2 Quy định về Hồ sơ quyết toán trong việc Lập và gửi báo cáo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và các tổ chức được giao sử dụng kinh phí ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (Ban hành kèm theo Quyết định số 3833/QĐ-BNN-TC ngày 03/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) như sau:

"3. Hồ sơ quyết toán:

Phân cấp cho Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm để làm cơ sở quyết toán theo quy định và phân cấp quản lý của Bộ, bao gồm:

- Kế hoạch đào tạo (số học sinh đầu năm, số học sinh tốt nghiệp trong năm, chỉ tiêu tuyển sinh trong năm, số học sinh bình quân).

- Mua sắm và hiệu quả sử dụng của trang thiết bị, đồ dùng dạy học thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục-Đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề".

Điều 2. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ thực hiện Quyết định này.

2. Tăng cường công tác kiểm tra theo hình thức hậu kiểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giữ nguyên hiệu lực thi hành của các nội dung không sửa đổi tại Quyết định số 3833/QĐ-BNN-TC ngày 03/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TC.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi